Göteborgs universitet

JMG:s rapportserie

De flesta av JMG:s arbetsrapporter går att ladda ner gratis som pdf:er.

2023-

Arbetsrapport nr 90
JOURNALIST ’18. Huvudresultat från den svenska journalistundersökningen.
Författare: Ulrika Andersson (2023).

2022-2010

Arbetsrapport nr 89

Sårbarhet för informationspåverkan.
Författare: Bengt Johansson, Jesper Strömbäck, Sofia Johansson och Felix Cassel (2023).

Arbetsrapport nr 88

Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin. Datoriserade metoder för insamling och analys av stora mängder text- och mediedata.
Författare Peter M. Dahlgren (2021). 

Arbetsrapport nr 87

Räkna med kvinnor. Global Media Monitoring Project 2020 Nationell rapport Sverige 
Redaktörer: Maria Edström & Josefine Jacobsson (red) (2021).

Arbetsrapport nr 86

Att (re)presentera staten? En analys av svenska myndigheters märken och logotyper 1974-2019.
Författare: Magnus Fredriksson (2021).

Arbetsrapport nr 85

Yttrandefrihet och medier i en orostid. Anteckningar inför pressfrihetsdagen den 3 maj 2020
Författare: Ulla Carlsson (2020).

Arbetsrapport nr 84

Kriskommunikation och segregation i en pandemi – hur boende i utsatta områden informerade sig om coronaviruset våren 2020
Författare: Peter Esaiasson, Bengt Johansson, Marina Ghersetti & Jacob Sohlberg (2020).

Arbetsrapport nr 83

Det motståndskraftiga förtroendet – kriser och institutionellt förtroende i Sverige 1986-2017
Författare: Tim Segerberg (2020).

Arbetsrapport nr 82

”Uppgifterna om det misstänkta knivdådet är ännu osäkra...".
Ett experiment om användandet av journalistiska osäkerhetsmarkörer.

Författare: Jacob Sohlberg och Bengt Johansson (2020).

Arbetsrapport nr 81

En fråga om tillgång, kvalité och arbetsvillkor. Mediebilden av äldreomsorgen i fyra svenska lokaltidningar.
Författare: Magnus Fredriksson och Christian Mossberg (2020).

Arbetsrapport nr 80

Satirteckningar i svensk dagspress 1890-2017.
Författare: Orla Vigsø (2019). 

Arbetsrapport nr 79

Den kommunikativa blicken. En analys av principerna för svenska kommuners kommunikationsverksamheter.
Författare: Magnus Fredriksson, Mathias Färdigh, Anton Törnberg (2018). 

Arbetsrapport nr 78

Tvåstegshypotesen och teorin om opinionsledare - i en ny och snabbt föränderlig medieekologi
Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2018).

Arbetsrapport nr 77

Bortom uppdraget. En analys av svenska myndigheters kommunikationsaktiviteter under Almedalsveckan
Författare: Magnus Fredriksson, Daniel Lövgren och Josef Pallas (2018).

Arbetsrapport nr 76

"Om jobb och bostäder och hur det ligger till i andra länder - det är ju det man vill veta mer om". En studie om ungas behov av nyheter och samhällsinformation i den digitala medieekologin.
Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2018).

Arbetsrapport nr 75

Journalisternas trygghetsundersökning. Journalisters utsatthet under 2016.
Författare: Monica Löfgren Nilsson (2017).

Arbetsrapport nr 74

Både slumpmässig och planerad. Ungas nyhetskonsumtion i sociala medier
Författare: Maria Jervelycke Belfrage (2016) OBS ny korrigerad version.

Arbetsrapport nr 73

Räkna med kvinnor Global Media Monitoring Project 2015. Nationell rapport Sverige.
Författare: Maria Edström och Josefine Jacobsson (2015).

Arbetsrapport nr 72

Falska larm och äkta stormar. En studie av allmänhetens syn på myndigheter och medier i samband med SMHI:s varning inför stormen Simone 2013
Författare: Martin Spaak (2015).

Arbetsrapport nr 71

Det här var dagen då anonyma tonåringar via sociala medier startade ett upplopp i Göteborg. En studie över gestaltningen i fyra svenska tidningar av gatuoroligheterna i samband med ”Instagram-händelserna” i Göteborg i december 2012.
Författare: Anna Erwander och Hugo Lindkvist (2014).

Arbetsrapport nr 70

Den medialiserade myndigheten. En analys av svenska myndigheters anpassningar till medielogiken
Författare: Magnus Fredriksson och Josef Pallas (UU) (2014).

Arbetsrapport nr 69

Institutioners organisatoriska lärande från samhällskriser. En studie av redaktioner, myndigheter och resebyråer i samband med tsunamivarningen 2012.
Författare: Ingrid Lord.

Arbetsrapport nr 68

Professionell men personlig. En publikstudie av läsares uppfattningar om journalisters aktivitet på twitter.
Författare: Carl Malmer (2012). 

Arbetsrapport nr 67

GP.se - Om publiken själv får välja. En studie i publikens delningsvärdering
Författare: John Rejnäs och Martin Gunséus (2011).

Arbetsrapport nr 66

Jättekliv eller tidsfördriv. En studie i hur svenska journalister använder sociala medier som arbetsverktyg
Författare: Mira Hjort, Signe Oskarsson och Madelene Szabó (2011).

Arbetsrapport nr 65

Olika men ändå lika. Rapporteringen om riksdagsvalet 2010 i fem stora pappers- och webbtidningar
Författare: Marina Ghersetti (2011). 

Arbetsrapport nr 64

Snöovädret i medierna vintern 2009–2010
Författare: Marina Ghersetti, Tomas A. Odén (2010).

Arbetsrapport nr 63

Viruset och vaccinet. En undersökning av pressens rapportering kring vaccinationen i samband med svininfluensan 2009
Författare: Diana Jacobsson (2010). 

Arbetsrapport nr 62

En introduktion till logistisk regressionsanalys
Författare: Johannes Bjerling, Jonas Ohlsson (2010).

2009-2000

Arbetsrapport nr 61

Kvinnor, män och nyheter i televisionen. En innehållsstudie av ämnen och källor under 45 år
Författare: Monica Löfgren Nilsson (2009).

Arbetsrapport nr 60

Terrorattackerna i USA. Sveriges Radios rapportering om den 11 september 2001
Författare: Marina Ghersetti (2009).

Arbetsrapport nr 59

Personer med invandrarbakgrund i SVTs nyhetsprogram. En innehållsanalys av Rapport, Aktuellt, Sportnytt och Kulturnyheterna 2001
Författare: Marina Ghersetti (2009).

Arbetsrapport nr 58

Hot eller möjlighet? En kvantitativ studie av svenska landsortsbaserade dagspressjournalisters inställning till användarskapat innehåll
Författare: Johan Cedersjö, Roger Gustavsson (2009).

Arbetsrapport nr 57

Dagstidningen på 3,5 tum? En nutids- och framtidsstudie av svensk dagspress förhållande till mobila tjänster
Författare: Magnus Ekström, Björn Granstrand (2009).

Arbetsrapport nr 56

Läsarmedverkan: Lönande logiskt lockbete. Nättidningarnas användarskapade innehåll ur ett redaktionellt ledningsperspektiv
Författare: Ulrika Hedman (2009).

Arbetsrapport nr 55

Sjuning, åttning, nining - tidning! Förskolebarns föreställningar om dagstidningen
Författare: Therese Blomqvist, Maja Norin (2009).

Arbetsrapport nr 54

A-press med borgerliga ägare
Författare: Tomas Andersson Odén, Johannes Bjerling (2008).

Arbetsrapport nr 53

Mediesystem i Europa. En studie av de europeiska ländernas mediesystem utifrån ett användarperspektiv
Författare: Mattias A Färdigh (2008).

Arbetsrapport nr 52

Regionala TV-nyheter i medielogikens tid. En studie av Västnytts bevakning av Västra Götalandsregionen
Författare: Sandra Byström, Björn Danielsson, Bengt Johansson (2007).

Arbetsrapport nr 51

Förtroendet för polisen 2007. En analys av medborgarnas syn på polisen och dess roll i samhället 1986–2006
Författare: Gabriella Sandstig (2007).

Arbetsrapport nr 50

Mobiltelefonen som multimedium och nyhetsmedium. Ett användarperspektiv
Författare: Oscar Westlund (2007). 

Till sidans topp

Arbetsrapport nr 49

Från annonsblad till tidningar. Decenniers utveckling av lokala gratistidningar
Författare: Ingela Wadbring (2007).

Arbetsrapport nr 48

Göteborgsakademiker 2006. Medieinnehav och medieanvändning bland unga högutbildade
Författare: Jonas Ohlsson (2007).

Arbetsrapport nr 47

Mobiltelefonianvändning. En forskningsöversikt
Författare: Oscar Westlund (2007).

Arbetsrapport nr 46

Fokus på unga vuxna. Sociala förändringar och växande medieutbud skapar nya medievanor bland unga
Författare: Ulrika Andersson (2007).

Arbetsrapport nr 45

Partiledarutfrågningarna i SVT 2006
Författare: Johannes Bjerling (2007).

Arbetsrapport nr 44

Konsten att förhandla. Om journalister i en kommersiell tv-kultur
Författare: Malin Dellgran (2007).

Arbetsrapport nr 43

Bilden av funktionshinder. En studie av nyheter i Sveriges Television
Författare: Marina Ghersetti (2007).

Arbetsrapport nr 42

Rättvisa nyhetsmedier. Partiskheten under 2006 års medievalrörelse
Författare: Kent Asp (2006).

Arbetsrapport nr 41

In whose interest? A journalists´ view of their responsibilities and possibilities within the mainstream press in Sri Lanka
Författare: Anna Bolin (2006).

Arbetsrapport nr 40

Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner, nyhetsvärde samt medielogik
Författare: Ulrika Hedman (2006). 

Arbetsrapport nr 39

Partiernas press
Författare: Jonas Ohlsson (2006).

Arbetsrapport nr 38

Journalistkårens partisympatier
Författare: Kent Asp (2006).

Arbetsrapport nr 37

Känslor av medieförtroende
Författare: Oscar Westlund (2006).

Arbetsrapport nr 36

Media Communication studies in Sweden. Disciplinary Boundary Construction – a theoretical contribution to Theory of Science
Författare: Oscar Westlund (2006).

Arbetsrapport nr 35 I

Barnen i nyheterna om Tsunamin
Författare: Ulf Wallin, Christoffer Lärkner, Johannes Berling (2005).

Arbetsrapport nr 35 II

Jönköpingsposten och Smålandsposten - två småländska tidningsstrategier
Författare: Tomas Odén.

Arbetsrapport nr 34

Nya svenskar och svenska medier
Författare: Ulrika Andersson (2005).

Arbetsrapport nr 33

Synen på icke-fiktion I TV. Resultatredovisning
Författare: Åsa Nilsson, Lennart Weibull, Annette Hill (2005).

Arbetsrapport nr 32

Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation
Författare: Carl Bergholtz, Johan Olsson (2005).

Arbetsrapport nr 31

I gratistidningsland
Författare: Ulrika Andersson, Ingela Wadbring (2005).

Arbetsrapport nr 30

Journalister och deras läsare. En studie av tidningsjournalisters syn på läsare och läsarundersökningar
Författare: Ulrika Andersson (2005).

Arbetsrapport nr 29

President Chavez i press, radio och TV. Mediebevakningen av folkomröstningskampanjen i Venezuela, augusti 2004
Författare: Tomas Andersson Odén (2005).

Arbetsrapport nr 28

Mångfalden i journalistkåren – studier av social sammansättning, samhällssyn och nyhets syn i den svenska journalistkåren
Författare: Anna Maria Jönsson (2005).

Arbetsrapport nr 27

2004 år publicistiska bokslut. Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2005).

Arbetsrapport nr 26

Fågel, fisk eller... Om klassresenärers medievanor
Författare: Mira Öhlin (2005).

Arbetsrapport nr 25

Media Literacy. En diskussion om medieundervisning
Författare: Karin Fogelberg (2005).

Arbetsrapport nr 24

www.lokaltidning.se. Prenumeranters attityder till sin lokaltidning och nättidningsläsning
Författare: Oscar Westlund (2004).

Arbetsrapport nr 23

Mediers räckvidd. En Jämförelse av mätmetoder och undersökningar
Författare: Åsa Nilsson (2004).

Arbetsrapport nr 22

Jakten på lycka. En teoriutvecklande studie av tredjepersonseffekten
Författare: Eva Berglie (2004).

Arbetsrapport nr 21

En tidning för alla? Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet.
Författare: Valpuri Mäkinen (2004).

Arbetsrapport nr 20

Ögonrörelser och dagstidningsläsning – en forskningsöversikt
Författare: Josefine Sternvik (2004). 

Till sidans topp

Arbetsrapport nr 19

2003 års Publicistiska bokslut. Del 2. Sportens olika sidor: männens och de manliga sporternas revir
Författare: Ulrika Andersson (2004).

Arbetsrapport nr 18

2003 års Publicistiska bokslut. Del 1. Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2004).

Arbetsrapport nr 17

Att undersöka otrygghet – en metodstudie.
Författare: Gabriella Sandstig (2004).

Arbetsrapport nr 16

Hur farligt är Göteborg? Risker i GP:s lokalnyheter
Författare: Bengt Johansson, Lisa Henricsson & Annelie Karlsson (2003).

Arbetsrapport nr 15

Betala för nyheter på internet?
Författare: Oscar Westlund (2003).

Arbetsrapport nr 14

Publicistiska bokslut – hyllvärmare eller redskap för förändring?
Författare: Petra Sintorn (2003).

Arbetsrapport nr 13

Medieval 2002 – partiskheten och valutgången. En studie av valrörelsens medialisering
Författare: Kent Asp (2003).

Arbetsrapport nr 12  

Jönköpings Lokal-TV Förening. Utvecklingen av en lokal TV-verksamhet
Författare: Mariann Björkemarken (2003).

Arbetsrapport nr 11

Teknisk rapport för publicistiska bokslut
Författare: Tomas Andersson Odén & Ingela Wadbring (2003).

Arbetsrapport nr 10

2002 års Publicistiska bokslut. Del 2 – Om läsares och medarbetares syn på tidningar
Författare: Ingela Wadbring (2003). 

Arbetsrapport nr 9

2002 års Publicistiska bokslut. Del 1 – Om tidningars redaktioner och innehåll
Författare: Tomas Andersson Odén (2003).

Arbetsrapport nr 8

Orons platser. En granskning av människors upplevelser av rädsla och otrygghet
Författare: Gabriella Sandstig (2003).

Arbetsrapport nr 7

Läsvanestudien
Författare: Rudolf Antoni & Therese Eriksson (2002).

Arbetsrapport nr 6

Publikens publik. Aktuell forskning kring användning och värdering av medier
Författare: Rudolf Antoni (2002).

Arbetsrapport nr 5

Gratistidningsmarknaden i Sverige 2001
Författare: Therese Eriksson (2002).

Arbetsrapport nr 4

Organisation och kön.
En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet "Kvinnorna i journalistkulturen"

Författare: Gabriella Sandstig (2002).

Arbetsrapport nr 3

2001 års publicistiska bokslut. En rapport om 36 tidningars bokstäver – i siffror
Tomas Andersson Odén (2002).

Arbetsrapport nr 2

Bilavgaserna och den allmänna opinionen. Åsikter och handlingsberedskap
Författare: Kent Asp & Magnus Fredriksson (2001).

Arbetsrapport nr 1

Medierna i vardagslivet. En metodologisk skiss över hur det är möjligt att använda dagböcker som insamlingsmetod i medieforskningen.
Författare: Annika Bergström & Ingela Wadbring (2001) 

1999-1990

Arbetsrapport nr 100
Personvalet och journalisterna - 16 journalister om det första svenska personvalet 1998.

Författare: Stina Bengtsson (2000)

Arbetsrapport nr 99

Var ska jag kryssa? En studie av RSV:s och dagspressens personvalsinformation inför valet 1998.
Författare: Magnus Fredrikson (2000)

Arbetsrapport nr 98

Medievalsundersökningen 1998. Teknisk rapport.
Författare: Kent Asp, Bengt Johansson och Åsa Nilsson (2000)

Arbetsrapport nr 97

Kvalitetseffektivitet i Public Service-radion. En kunskaps- och forskningsöversikt med förslag till indikatorer på radiokvalitet.
Författare: Liselotte Englund (2000)

Arbetsrapport nr 95

Internet i medielandskapet.
Författare: Annika Bergström (1999)

Arbetsrapport nr 94

Mycket nöje! Nöjesjournalistik i förändring.
Författare: Maria Domellöf (1999)

Arbetsrapport nr 93

Dagspressens ungdomssatsning.
Författare: Josefin Sternvik (1999)

Arbetsrapport nr 92

Katastrofjournalistikens dilemman. En forskningsöversikt med etiska och psykologiska perspektiv.
Författare: Liselotte Englund (1999)

Arbetsrapport nr 91
De nya Svenskarna möter Svenska massmedier.

Författare: Lennart Weibull och Ingela Wadbring (1999)

Arbetsrapport nr 90
Internet i Svenska hushåll hösten 1997.

Författare: Annika Bergström (1999)

Arbetsrapport nr 89

Tidningar, radio och TV i västra Småland.
Författare: Annika Bergström (1998)

Arbetsrapport nr 88

Marjasin i medierna. En innehållsanalys på uppdrag av Medieakademin.
Författare: Ronny Severinsson (1998)

Arbetsrapport nr 87

Medierna och giftutsläppet i Hallandsåsen.
Författare: Kent Asp (1998)

Arbetsrapport nr 86

Dagstidningsläsning 1997. En tabellrapport från dagspresskollegiet.
Författare: André Jansson (1998)

Arbetsrapport nr 85

Vad tycker tittarna? En publikstudie av två underhållningsprogram.
Författare: Anna Maria Andersson, Birgitte Christiansen & Karin Fogelberg.

Arbetsrapport nr 84

Lokalt innehåll i norska och svenska tidningar. Fyra redaktörer läser varandras tidningar.
Författare: Ronny Severinsson (1998)

Arbetsrapport nr 83

Nyhetsläsning på Internet - Svenska CNN från ett användarperspektiv.
Författare: Erik Fjellman och Jan Sjögren (1998)

Arbetsrapport nr 82

Tidningars symbol- & bruksvärde. Kvalitativa intervjuer med några av Göteborgs-Postens & Hallands Nyheters läsare.
Författare: Bigritte Christiansen och Annika Bergström (1998)

Arbetsrapport nr 81

Populärmusik: Såväl Wu-Tang Clan som Pat Bone.
Författare: Magnus Andersson (1997)

Arbetsrapport nr 80

Pressen i Skaraborg. Tidningar och redaktörer från 1793 och framåt.
Författare: Tomas Andersson Odén (1997)

Arbetsrapport nr 79

Tidningsvärden i morgon- och kvällspressen.
Författare: André Jansson (1997)

Arbetsrapport nr 78

Ungdomars dagstidningsläsning.
Författare: Anders Lithner och Ingela Wadbring (1997)

Arbetsrapport nr 77

Avisstrukturen i Norge og Sverige - 1960 til 1995.
Författare: Sigurd Höst och Ronny Severinsson (1997)

Arbetsrapport nr 76

Sätt att se på TV. En kvantitativ problematisering av den selektiva TV-publiken.
Författare André Jansson (1997)

Arbetsrapport nr 75

Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier.
Författare: Britt-Marie Leivik Knowles (1997)

Arbetsrapport nr 74

Svensk dagstidningsläsning i förändring.
Författare: André Jansson (1997)

Arbetsrapport nr 72

Snöstormen den 17 november 1995.
Författare: Torsten Malmström och Lennart Weibull (1995)

Arbetsrapport nr 71

Forskningsöversikt. Kommunjournalistik.
Författare: Larsåke Larsson

Arbetsrapport nr 70

Kön och journalistik - att utvidga medieverkligheten. En litteraturöversikt.
Författare: Maria Edström (1997)

 Arbetsrapport nr 69

Medborgarna och EU-informationen. En studie av inställning, aktivitet och kunskap hos svenska folket inför folkomröstningen 1994.
Författare: Bertil Flodin (1997)

Arbetsrapport nr 68

Hon och han i journalistutbildningen - ett pedagogiskt projekt.
Författare: Monica Löfgren Nilsson (1997)

Arbetsrapport nr 67

Barn och massmedier. En forskningsöversikt.
Författare: Ebba Sundin (1997)

Arbetsrapport nr 66

IT-brug i hverdagslivet. En kvalitativ interviewundersögelse om ti menneskers computer- og internetbrug i privatsfären.
Författare: Birgitte Christiansen (1996)

Arbetsrapport nr 65

Inte utan relevans - om ungdomars användning av massmedier.
Författare: Bo Reimer (1996)

Arbetsrapport nr 64

Tittarna och det sociala rummet.
Författare: André Jansson (1996)

Arbetsrapport nr 63

Svenskar, invandrare och flyktingar i rubrikerna.
Författare: Ylva Brune (1996)

Arbetsrapport nr 62

Den journalistiska vägen - vadan och varthän? En studie om kvinnliga och manliga journaliststudenter i Göteborg.
Författare: Ingela Wadbring (1996)

Arbetsrapport nr 61

Mediebarometern 1979-1995.
Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1996)

Arbetsrapport nr 61

Newer has so much been written by so many about so few, or, why youth research
Författare: Keith Roe (1990)

Arbetsrapport nr 60 I

Vålberg i nyheterna - en kamp mellan tolkningsmönster.
Författare: Ylva Brune (1996)

Arbetsrapport nr 60 II

Förtroendet för medierna.
Författare: Maria Elliot (1990)

Arbetsrapport nr 59

Kommunaktuellt. Studier av tidningens spridning och abonnenternas läsvanor.
Författare: Margareta Melin (1990)

Arbetsrapport nr 58

Bio, film och samhälle. En analys av svenskarnas biografbesök, filmpreferenser och syn på film och samhälle.
Författare: Lennart Weibull (1996)

Arbetsrapport nr 58

City 103 och tre livsstilar. En undersökning om radiolyssnande utifrån livsstilsbegreppet.
Författare: Charlotta Lekvall och Patrik Vult von Steyern (1990)

Arbetsrapport nr 57 I

Sverigebilden i TV-nyheterna. En undersökning av Stockholmsdominansen i Rapport (1986-1995) och Nyheterna (1991-1995).
Författare: Kent Asp (1996)

Arbetsrapport nr 57 II

Music, Music forever, and so much of it the same...
Författare: Roger Wallis (1990)

Arbetsrapport nr 56 I

Jakten på den försvinnande publiken. Om besök och besökare på svenska biografer.
Författare: Marina Ghersetti (1996)

Arbetsrapport nr 56 II

Mediebarometern under åttiotalet.
Författare: Karin Björkqvist (1990)

Arbetsrapport nr 55

Tidningsläsaren - vem är det? En analys av olika gruppers tidningsanvändning.
Författare: Ingela Wadbring (1995)

Arbetsrapport nr 54

Med loket mot framtiden. Om unga arbetarklassmän: Invandrare, EU och massmedier.
Författare: Dino Viscovi (1995)

Arbetsrapport nr 53

Samma röster med nya ansikten - En studie av Rapports innehållsform och presentationsmässiga förändring över en tioårsperiod med tyngdpunkt på begriplighet.
Författare: Jakob Bjur och Jörgen Thörnqvist (1995)

Arbetsrapport nr 52

Våldsbrott i svensk press. En jämförelse mellan åren 1983 och 1993.
Författare: Gunilla Jarlbro och Annelis Jönsson (1995)

Arbetsrapport nr 51

"Pennskaften". Female Journalists in Sweden.
Författare: Monica Löfgren Nilsson (1995)

Arbetsrapport nr 49

Journalister om journalismen. Redovisning av en läsarundersökning från hösten 1994.
Författare: Lennart Weibull (1995)

Arbetsrapport nr 48

Mediebarometern 1979-1994.
Författare: Karin Björkqvist Helingwerf (1995)

Arbetsrapport nr 47

Barn, ungdom och reklam.
Författare: Gunilla Jarlbro (1995)

Arbetsrapport nr 46

Tidningsläsning i Gästrikland.
Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1995)

Arbetsrapport nr 45

"Sista ordet är inte sagt än!" - en analys av lärarnas syn på jämställdhet vid journalistutbildningen vid journalistutbildningen i Göteborg.
Författare: Ingela Wadbring (1995)

Arbetsrapport nr 44

Female Educators and Male Craftsmen? The Professional Ideals Among Swedish Journalists.
Författare: Margareta Melin (1995)

Arbetsrapport nr 43

Can Women Become Cowboys? The Importance of Journalist Education for the Professional Ideal Among Swedish Journalists.
Författare: Margareta Melin (1995)

Arbetsrapport nr 42

Medieval ´94. Anförande vid folkrörelsernas medieforum den 20 oktober 1994.
Författare: Kent Asp (1994)

Arbetsrapport nr 41

Det svenska TV-utbudet 1987 och 1993. Undersökning av sändningstid och programkategorier.
Författare: Olof Hultén och Carin Nilsson (1993)

Arbetsrapport nr 40

Kulturell identitet och massmedieanvändning på Åland.
Författare: Bo Reimer (1994)

Arbetsrapport nr 39

På konsumenternas sida. En analys av hur konsumentfrågorna speglas i göteborgspressen.
Författare: Ingela Wadbring och Lennart Weibull (1994)

Arbetsrapport nr 38

Massmediernas enfaldiga typer. Kvinnor och män i mediebruset den 17 mars 1994.
Författare: Maria Edström och Maria Jacobson (1994)

Arbetsrapport nr 37

Att studera massmediernas innehåll. En genomgång av innehållsstudier inom svensk forskning om journalistik, medier och kommunikation.
Författare: Bengt Johansson (1993)

Arbetsrapport nr 36

Mediebarometern 1979-1993.
Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1994)

Arbetsrapport nr 34

Tidningsläsning i Luleå och Kiruna. Presentation av en läsarundersökning.
Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1994)

Arbetsrapport nr 33

Den franska folkomröstningen. En analys av rapporteringen om den franska folkomröstningen om Maastrichfördraget i svensk press, radio och tv samt i övriga nordiska länders press.
Författare: Ulf Wallin (1993)

Arbetsrapport nr 31

Studieresa till amerikanska högskoleutbildningar i journalistik, medier och kommunikation.
Författare: Bengt Carlsson, Inger Lindstedt och Lennart Weibull (1993)

Arbetsrapport nr 30

Klimat och kön. Journalisters bedömningar av arbetsklimatet på nyhetsredaktioner
Författare: Monica Löfgren-Nilsson

Arbetsrapport nr 28

Läsvanestudiens mått på läsvanor (En analys av två mått på läsvanor).
Författare: Karin Björkqvist Hellingwerf (1993)

Arbetsrapport nr 27

Var finns kvinnorna? En analys av manligt och kvinnligt i kurslitteraturen vid Journalisthögskolan i Göteborg.
Författare: Margareta Melin (1993)

Arbetsrapport nr 26

Videotex . Massmedium eller ej? En litteraturstudie och begreppsanalys.
Författare: Carin Nilsson och Åsa Widgren (1993)

Arbetsrapport nr 25

Mediebarometern 1979-1992.
Författare: Karin Björkqvist-Hellingwerf (1993)

Arbetsrapport nr 23

En fråga om smak. Om stabila och rörliga gruppers kulturella preferenser.
Författare: Charlotta Kratz (1992)

Arbetsrapport nr 22

A Toaster with Pictures: the Evolution of American Broadcasting 1921-1991.
Författare: Monika Djerf Pierre (1992)

Arbetsrapport nr 21

Kvinnligt, manligt, journalistiskt - journalisters syn på nyhetsvärdering.
Författare: Monica Löfgren-Nilsson (1992)

Arbetsrapport nr 20

Swedes´View of the World. A Descriptive Report from the First Two Balticom Surveys.
Författare: Lennart Weibull och Karl Erik Rosengren (1992)

Arbetsrapport nr 19

Dagspress och medievanor. En analys av läsvanestudien 1991.
Författare: Karin Björkqvist-Hellingwerf (1994)

Arbetsrapport nr 18

Mediebarometern 1979-1991.
Författare: Karin Björkqvist-Hellingwerf (1992)

Arbetsrapport nr 16

Partiskheten i Sveriges radios och TV4:s nyhetsprogram under 1991 års valrörelse. En undersökning av valbevakningen i Rapport, Aktuellt, Ekot, Nyheterna och Dagens Nyheter.
Författare: Kent Asp (1991)

Arbetsrapport nr 15

Från icke-läsare till allätare. Fyra läsartyper i Stockholm och i landsorten.
Författare: Charlotta Kratz (1991)

Arbetsrapport nr 14

Från kulturteori till journalistkultur. En litteraturöversikt över diskussionerna kring kulturbegreppet.
Författare: Margareta Melin (1991)

Arbetsrapport nr 12

Masskommunikation som ämnesområde. Ett försök till empirisk bestämning. Presentation vid seminarium i Umeå 25 april 1991.
Författare: Lennart Weibull (1991)

Arbetsrapport nr 11

Massmediernas räckvidd 1979-1990
Författare: Monica Löfgren (1991)

Arbetsrapport nr 10

Publik och medier i samspel. En analys gjord för MedieSverige 1991.
Författare: Lennart Weibull (1991)

Arbetsrapport nr 9

Tidningsvanor i Gästrikland 1989. Presentation av en läsarundersökning.
Författare: Ronny Severinsson (1991)

Arbetsrapport nr 8

Public Service Broadcasting Concept and Practice: A Preliminary Overview of the Ideals and Some Swedish Experience.
Författare: Admassu Tassew (1991)

Arbetsrapport nr 6

Verklighetsavtal och kapital. En studie av det ekonomiska och det kulturella kapitalets betydelse för läsningen av Stockholmstidningar utanför Stockholm.
Författare: Charlotta Kratz (1991)

Arbetsrapport nr 5

Tidningsläsning i Jönköping. En presentation av en läsarundersökning.
Författare: Charlotta Kratz (1990)

Arbetsrapport nr 4

Kulturdiskussioner. Inlägg i tre eviga debatter.
Författare: Bo Reimer (1990)

Arbetsrapport nr 3

Tidningsläsning i sydöstra Skåne. En presentation av en läsarundersökning.
Författare: Charlotta Kratz (1990)

Arbetsrapport nr 2

Tidningsläsning i nordvästra Skåne.
Författare: Ronny Severinsson (1990)

Arbetsrapport nr 1

Massmedier, allmänhet och flyktingfrågor i Sverige och i Sjöbo. En fallstudie på Sjöbo.
Författare: Ronny Severinsson (1990)

1989-1980

Arbetsrapport nr 55

City 103 och dess lyssnare - en undersökning om lyssnandet på Svenska Arbetsgivareföreningens närradiostation i Göteborg.
Författare: Catharina Kisch och Mikael Stoltz (1989)

Arbetsrapport nr 54

Tidningsläsning i Kalmar och på Öland.
Författare: Charlotta Kratz (1989)

Arbetsrapport nr 53

Notes on the concept of aggression and its (mis) use in media research.
Författare: Keith Roe (1989)

Arbetsrapport nr 52

Nyhetstidningen 8 sidor - innehåll, spridning och läsning.
Författare: Monica Löfgren (1989)

Arbetsrapport nr 51

Två statsråds fall i pressen
Författare: Monica Löfgren (1989)

Arbetsrapport nr 50

Rapport från en andra kontaktresa till Uruguay. Om massmedier, utbildning och forskning i social kommunikation samt Instituto de Communication y Desarrollo.
Författare: Lennart Weibull (1989)

Arbetsrapport nr 49

Mediebarometern. Resultat från 1988/89.
Författare: Magnus Anshelm (1989)

Arbetsrapport nr 48

Pressens självsanering. Ett regelsystems framväxt.
Författare: Britt Börjesson (1989)

Arbetsrapport nr 47

Massmedier och beslutsfattare. En litteraturstudie.
Författare: Monika Djerf (1989)

Arbetsrapport nr 46

Läsvanor och läsintressen 1979-1987
Författare: Magnus Anshelm och Jan Strid (1989)

Arbetsrapport nr 45

Det politiska tidningsvalet.
Författare: Karin Björkqvist (1989)

Arbetsrapport nr 44

Finns det funktionsdimensioner i medieanvändningen? En faktoranalys.
Författare: Monika Djerf (1989)

Arbetsrapport nr 43

Adolescents VCR use: How and why.
Författare: Keith Roe (1988)

Arbetsrapport nr 42

Tidningsläsning i Värmland. Presentation av en läsarundersökning från våren 1987.
Författare: Karin Björkqvist (1988)

Arbetsrapport nr 41

Lokal-TV via kabel. Synen på en ny kanal bland andra medier.
Författare: Lennart Weibull (1988)

Arbetsrapport nr 40

Kabel-TV i Göteborg.
Författare: Monica Löfgren (1988)

Arbetsrapport nr 39

En kvalitativ studie av hur människor upplever tidningsinnehåll.
Författare: Gunilla Jarlbro (1988)

Arbetsrapport nr 38

Rapport från kontaktresa till Uruguay 10-22 april 1988.
Författare: Lennart Weibull (1988)

Arbetsrapport nr 37

Brott och publicitet. Kriminaljournalistik och pressetik under 1900-talet
Författare Britt Börjesson (1988)

Arbetsrapport nr 36

Mått på mätning. En förundersökning av fördelningsegenskaper och stabilitet hos linje- och kategoribaserade mått.
Författare: Anders Ohlsson och Keith Roe (1988)

Arbetsrapport nr 35

Svenska folkets intressen 1973-1982. En sekundärbearbetning av Testologens mätningar av intressen.
Författare: Ingela Strid

Arbetsrapport nr 34

Massmediernas räckvidd 1986/1987 - En analys av Mediebarometern.
Författare: Magnus Anshelm (1988)

Arbetsrapport nr 33

Palme i amerikanska ögon. En studie av den amerikanska pressens behandling av nyheten om mordet på statsminister Olof Palme 1986.
Författare: Rutger Lindahl och Lennart Weibull (1988)

 Till sidans topp

 Arbetsrapport nr 32

Sverige-Nu - SOM 86 - En jämförelse av två undersökningar.
Författare: Magnus Anshelm (1988)

Arbetsrapport nr 31

Läsvanestudien 1986. Huvudresultat och metodjämförelse.
Författare: Magnus Anshelm och Lennart Weibull (1988)

Arbetsrapport nr 30

Publicistisk sed. Ett forskningsprogram om ett regelsystem och dess betydelse för svensk journalistik.
Författare: Lennart Weibull (1988)

Arbetsrapport nr 29

Reading postmaterialism.
Författare: Bo Reimer (1988)

Arbetsrapport nr 28

Tidningsläsning i Gästrikland. Presentation av en läsarundersökning.
Författare: Karin Björkqvist (1987)

Rapportserie 1986

Läsaren och tidningen. Memostudier av en dags tidningsläsning.
Författare: Bo Reimer (1986)

Rapportserie 1984:Juli

Annonsbladsläsning i Sverige. En analys av hur allmänheten tar del av lokala annonsblad. En studie utförd på uppdrag av femte pressutredningen.
Författare: Ingela Strid och Lennart Weibull (1984)

Rapportserie 1984:Juni

Närradiolyssnandet i Stockholm 1984. Resultat från en lyssnarundersökning våren 1984 genomförd på uppdrag av Stockholms närradioförening.
Författare: Lennart Weibull (1984)

Rapportserie 1984:Maj

Dagspress på arbetsplatsen. En analys av dagstidningsläsningen på svenska arbetsplatser 1984-1985.
Författare: Bo Reimer och Lennart Weibull (1985)

Rapportserie 1984:2

Läsvanor och läsintressen. En översikt av människors användning av morgonpress i Sverige, baserad på 1983 års läsvanestudie.
Författare: Jan Strid och Lennart Weibull (1984) 

 Rapportserie 1983:6

Postenkäten som datainsamlingsmetod. Vem svarar och vem avstår från att svara
Författare: Anders Ohlsson (1983)

Rapportserie 1983:5

Tidningsläsning i Jönköping.
Författare: Anders Ohlsson (1983)

Rapportserie 1983:4

Ungdomars tidningsläsning. En studie av tidningsläsande ungdom i Medelpad 1981.
Författare: Jan Strid (1983)

Rapportserie 1983:2

Daglig tidningsläsning 1982. En tabellsammanställning med kommentarer om utvecklingen av tidningsläsningen en genomsnittlig dag 1979-1982.
Författare: Lennart Weibull (1983)

Rapportserie 1982:2

Två rapporter om dagstidningsläsning 1979-1981.
Författare: Lennart Weibull (1982)

Rapportserie 1981:4

Daglig tidningsläsning 1980. En uppföljning av 1979 års läsarstudie.
Författare: Lennart Weibull (1981)

Rapportserie 1980:1

Den dagliga tidningsläsningen. Analys av tidningsläsning och annan mediekonsumtion en genomsnittlig dag i oktober 1979.
Författare: Lennart Weibull (1980)

Rapportserie 1980:2

Dagspressens läsare. En rapport om intressen och läsvanor 1979.
Författare: Lennart Weibull (1980)

1979-1970

Tidningsmarknaden i Malmö. En översikt av Sydsvenska Dagbladets läsare utarbetad på uppdrag av presstödsnämnden. 
Författare: Lennart Weibull (1979)

Dagspress och veckopress. En sammanfattande översikt av två pressgruppers publikmönster. 
Författare: Lennart Weibull (1978) 

Kommunala informatörer 1977. En studie av medlemmar i kommunala informatörers förening.
Författare: Kent Asp och Lennart Weibull (1977)

Samhällsdebatt i TV. En fallstudie på kvällsöppet, 1971-1977.
Författare: Claes Lundgren, Jan Strid och Lennart Weibull (1977)

Tidningsläsning. En explorativ studie på grundval av två delundersökningar inom forskningsprojektet Pressens funktioner. Rapportserien 1977:4 del 1.Rapportserien 1977:4 del 2.
Författare: Lennart Weibull (1977)

Periodicals in Politics. Results from a Swedish Survey. Rapportserie 1977:2
Författare: Lennart Weibull (1977)

Populärpressen i mediesamhället. En explorativ analys på grundval av data från forskningsprojektet Pressens funktioner. Rapportserie 1976:6
Författare: Lennart Weibull (1976)