Göteborgs universitet

Institutionsledning

JMG:s institutionsledning består av personer som representerar de olika verksamhetsdelarna: utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning.

Institutionsledningen

Prefekt:
Marie Grusell. E-post: marie.grusell@jmg.gu.se, tel 031-786 49 85, 0706-72 19 96

Proprefekt med ansvar för utbildning:
Theo Röhle. E-post: theo.rohle@jmg.gu.se, tel 031-786 12 28

Vice prefekt med ansvar för forskning
Jesper Strömbäck. E-post: jesper.stromback@jmg.gu.se, tel 031-786 49 34

Vice prefekt med ansvar för arbetsmiljö
Ulrika Tengby Holm. E-post: ulrika.tengby@jmg.gu.se, tel 031-786 51 77, 0705-76 46 89

Administrativ chef & ekonom: 
Anders Ahlin. E-post: anders.ahlin@jmg.gu.se, tel 031 786 6288