Göteborgs universitet

Institutionsledning

JMG:s institutionsledning består av personer som representerar de olika verksamhetsdelarna: utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning.

Institutionsledningen

Prefekt:
Monica Löfgren Nilsson. E-post: monica.lofgren-nilsson@jmg.gu.se, tel 031 786 1186

Proprefekt & utbildningsansvarig:
Annika Bergström. E-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 5178

Viceprefekt & forskningsansvarig:
Mats Ekström. E-post: mats.ekstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 1236

Administrativ chef & ekonom: 
Måns Wiklund. E-post: mans.wiklund@jmg.gu.se, tel 031 786 4966