Bild
Biodiversitet
Biodiversitet är ett starkt forskningsfält inom Göteborgs universitet.
Foto: Mattias Hallquist
Länkstig

Starka forskningsmiljöer

Här presenteras ett urval av starka forskningsmiljöer och forskningsområden vid Göteborgs universitet.