Göteborgs universitet
Bild
Gruppbild av studenter vid JMG
Foto: Cajsa Malmström

JMG-studenternas uppsatser och arbeten

Som JMG-student får du producera en mängd intressant material under utbildningen. Här hittar du många spännande examens- och projektarbeten samt journaliststudenternas övningstidning Göteborg NU.

Examens- och projektarbeten av studenterna i journalistik och i medie- och kommunikationsvetenskap hittar du på https://expo.jmg.gu.se/

Journaliststudenternas magasin, papper och webb.

Journaliststudenternas Mediemagasin Publik som vänder sig till medieintresserade i allmänhet och journalister i synnerhet. Tidningen publiceras på webben två gånger per termin och är i magasinsformat.