Göteborgs universitet
Bild
Gruppbild av studenter vid JMG
Foto: Cajsa Malmström

JMG-studenternas uppsatser och arbeten

Som JMG-student får du producera en mängd intressant material under utbildningen. Här hittar du många spännande examens- och projektarbeten samt journaliststudenternas övningstidning Göteborg NU.