Länkstig

Samarbeta med våra forskare

Företag och organisationer kan anlita våra forskare och lärare för att kompetensutveckla sin personal, lösa specifika problem, göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag.

Forskningssamarbeten kan till exempel handla om företag som behöver expertstöd för att göra organisatoriska förändringar, offentliga organisationer som är i behov av föreläsare till kompetensutvecklingsdagar, eller myndigheter som behöver göra oberoende granskningar och analyser.

Möjliga samarbeten

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning handlar om att ta fram forskningsresultat genom samarbete mellan universitetet, näringsliv och offentlig sektor. Beställaren av uppdragsforskning kan få en problemställning vetenskapligt granskad, analyserad och utvecklad.

Expertkonsultation

Genom expertkonsultation använder forskaren sin kompetens för att lösa ett företags eller en organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag.

Till skillnad mot uppdragsforskning skiljer sig expertkonsultation genom att den i första hand använder befintlig kunskap och teknik och har inte som syfte att producera nya forskningsresultat.

Foto: Johan Wingborg

Företags-/ industri-/ kommundoktorand

Genom att anlita en befintlig doktorand eller erbjuda sina anställda att påbörja en utbildning på forskarnivå, får ett företag eller en organisation ta del av den senaste forskningen och skapa ett nära samarbete med universitetet. Företaget eller organisationen får möjlighet att driva utvecklingsprojekt som kan stimulera tillväxt och resultera i nya produkter, tjänster och applikationer.