Göteborgs universitet

Hitta en expert

Här hittar du medarbetare vid JMG som kan svara på frågor inom efterfrågade områden och som även ofta nås på sin mobil.

JMG:s experter är beredda att svara på frågor inom olika områden.  

Du kan också söka bland all vår personal i personallistan.

Under Vår forskning kan du läsa om JMG:s forskningsområden.

----------------------------------------------------------

Risk- och kriskommunikation

Kriskommunikation är ett av JMGs profilområden inom forskning. JMG:s forskare har under snart tre decennier forskat kring hur myndigheter, medier och medborgare agerat och kommunicerat i samband med andra samhälleliga kriser, såsom fågel- och svininfluensan samt ebola. Nu följer de rapporteringen om det nya coronaviruset (Covid-19).

Kriskommunikation
Bengt Johansson, 0702-21 24 02, bengt.johansson@jmg.gu.se

Risk- och kriskommunikation
Gabriella Sandstig, 031-786 4794 (vidarekopplad till mobil), 
gabriella.sandstig@jmg.gu.se

Kriskommunikation
Orla Vigsö,
 0734-233098,
orla.vigso@jmg.gu.se


Övrig forskning

Genus, jämställdhet, ålder, journalistik & reklam
Maria Edström, 031-7864992, 
maria.edstrom@jmg.gu.se

Internetanvändning och deltagande på nätet/nyhetsanvändning i det digitala medielandskapet
Annika Bergström, 0709-23 37 61, 
annika.bergstrom@jmg.gu.se

Kulturjournalistik, kulturförmedling, konst- och kulturkritik
Maarit Jaakkola, Nordicom, 0709-618 12 20, 
maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Medieanvändning/mediestruktur/mediehistoria
Lennart Weibull, 0708-49 39 88, 
lennart.weibull@som.gu.se

Mediebevakning av migration och medieeffekter på attityder till invandring
Nora Theorin, 0720-079163, 
nora.theorin@gu.se

Medieetik, yttrandefrihet
Britt Börjesson, 0706-80 49 12, 
britt.borjesson@jmg.gu.se

Medier och korruption/pressfrihet/flerkanalspublicering
Mathias A. Färdigh, 070-3000 185, 
mathias.fardigh@jmg.gu.se

Medier och otrygghet/brott, otrygghet/brott samt det urbana
Gabriella Sandstig, 031-786 4794 (vidarekopplad till mobil), 
gabriella.sandstig@jmg.gu.se

Medier och valrörelser/politisk reklam/politiska skandaler/kriskommunikation
Bengt Johansson, 0702-21 24 02, 
bengt.johansson@jmg.gu.se

Miljö- och vetenskapsjournalistik, mediehistoria
Monika Djerf-Pierre, 031-786 1208 (vidarekopplad till mobil), 
monika.djerf-pierre@jmg.gu.se

Mobila tjänster/mobiltelefoni/flerkanalspublicering. Gratistidningar, medieanvändning, mediemarknader, dagspress
Oscar Westlund, 0709-91 59 99, 
oscar.westlund@jmg.gu.se

Myndigheters kommunikation, strategisk kommunikation, PR, varumärken
Magnus Fredriksson, 0706-46 11 14, 
magnus.fredriksson@jmg.gu.se

Partier och valrörelser, politisk reklam, Sociala medier, strategisk kommunikation, opinioner om reklam
Marie Grusell, medieforskare, 0706-72 19 96, 
marie.grusell@jmg.gu.se

Politisk kommunikation/valrörelser/journalistik och politik
Nicklas Håkansson, 0739-155470, 
nicklas.hakansson@jmg.gu.se

Politisk populism och medier; Ungdomars politiska engagemang; Politisk kommunikation
Mats Ekström, tel: 0702-883879, 
mats.ekstrom@jmg.gu.se

Politisk retorik, valaffischer, kriskommunikation, bildanvändning
Orla Vigsö, 0734-233098, 
orla.vigso@jmg.gu.se