Göteborgs universitet
Bild
Bok
Foto: Hinano Ouji

Publikationer

Forskarna vid JMG publicerar resultaten från sina studier i vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. JMG har en egen bokserie (böcker och avhandlingar) och en egen rapportserie. Kontakta oss om du har problem med att hitta eller ladda ner någon av forskarnas publikationer.