Bild
Utdragen arkivlåda
Foto: Mattonstock
Länkstig

Expertarkivet

Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor som en tjänst till journalister. Det handlar om listor med forskare som kan kommentera såväl aktuella som återkommande händelser.