Göteborgs universitet

Gästforskning vid JMG

JMG välkomnar gästforskare som knyter an till vår forskningsinriktning.

Gästforskarprogrammets syfte är att bidra till JMG:s internationella profil och forskningssamarbeten. Inom programmet erbjuds internationella forskare en möjlighet att vistas en tid på institutionen, arbeta med sin forskning, ge seminarier och fördjupa samarbeten inom ramen för någon av JMG:s forskningsprofiler. 

Programmet är främst utformat för kortare vistelser (cirka två-tre veckor) men kan också kombineras med längre vistelser exempelvis inom ramen för gemensamma forskningsprojekt. 

Gästforskaren förväntas ha en inriktning som knyter an till någon av JMG:s forskningsprofiler. Den forskare vid JMG som är värd för gästforskaren garanterar att vistelsen är förankrad i ett pågående eller planerat samarbete och tar ansvar för forskarens program under vistelsen. Programmet skall innehålla seminarium eller andra aktiviteter som också vänder sig till forskningsmiljön i sin helhet och som möjliggör möten med doktorander. 

Gästforskaren erbjuds arbetsplats på institutionen med tillgång till bibliotek och annan service. Vidare betalar institutionen för resa, boende samt en välkomstlunch och middag. 

Gästforskaren bjuds in efter att ha blivit föreslagen av den forskare som också står som värd. Förslag lämnas till institutionens ledningsgrupp som fattar beslut efter beredning i professorsrådet. Rådet sammanträder fyra gånger om året (februari, maj, september och november). Nomineringen skall innehålla en kort motivering, den föreslagna personens CV samt tid för planerad vistelse. Personen ska således vara vidtalad. JMG avser att inom ramen för detta program bjuda in en gästforskare per termin. 

Gästforskare

2024

Beatriz Jordá, Ph. D. at Saint Louis University, Madrid. Following both qualitative and quantitative methodologies, her research focuses on persuasion-based processes in social media around political and social issues.  
More information: https://www.slu.edu/madrid/academics/faculty/beatriz-jorda.php

2023

Augustine Pang, professor of Communication Management at Singapore Management University has been a guest researcher at JMG in October and collaborated with Bengt Johansson and Orla Vigsø. He also presented his research at the seminar in political communication. https://faculty.smu.edu.sg/profile/augustine-pang-1111
Read an interview with Augustine Pang during his visit at JMG here: https://www.gu.se/en/jmg/connections-between-academia-and-industry-are-a-two-way-street

Kiki de Bruin. Doctoral student at the University of Utrecth has been at JMG during October and is returning home at the beginning of November. She has worked together with Jesper Strömbäck. https://www.internationalhu.com/research/researchers/kiki-de-bruin

Noelle Lebernegg. Doctoral student at the University of Vienna and part of the KR project. She will come to JMG on November 6 and stay until the end of November/December. https://compcommlab.univie.ac.at/team/praedocs/noelle-lebernegg/

Marianna Patrona, associate professor, research fellow at JMG April 22-June 3 2023.  She is Associate Professor in the Division of Humanities and Social Sciences, Hellenic Army Academy, Greece. 

She has published extensively in various discourse and communication journals and edited volumes, and is editor of Crisis and the MediaNarratives of Crisis across Cultural Settings and Media Genres (John Benjamins 2018, Discourse Approaches to Politics, Society and Culture series).

Her research interests include media discourse and communication; discourse and politics; broadcast interviewing; changing communication practices in broadcast news; political communication, journalism and crisis; populism and the news media.

She will present her research on two seminars at JMG:

  • Snapshots from an information war: propaganda, intertextuality and audience design in the Russia-Ukraine conflict, May 9, 13:15.
  • The reporting on far-right scandalous talk in Greek news discourse, May 23, 15:15.

2022

  • Miriam Bernhard, PhD candidate and research assistant at the Technische Universtät Ilmenau in Germany, visits JMG in December. She will teach on the MA class in Strategic Communication and meet researchers at JMG. In addition to her academic work, she has worked for various publishing houses, such as DIE ZEIT and Condé Nast.
  • Dr. Fabian Thomas from University of Koblenz-Landau will be a JMG Guest Researcher during October 2022. He has specialized in methodological approaches in media effects research. He will join the group in the research project Varieties of Media Effects (VARME) during his stay.
  • Kim Backström who is currently pursuing a Ph.D. in social sciences at Åbo Akademi, Finland, is visiting the SOM-institute from October to the end of December 2022. He is writing a dissertation about the effects different legitimizing strategies may have on citizens. He is an aspiring survey methodologist and will join the SOM-institute’s methodology team during his team.
  • Philip Katz, a Ph.d. student at Charles University in Prague, the Czech Republic, is visiting JMG in October. He is writing on political cartoons in the Rudé právo, and is here to discuss his work with professor Orla Vigsö and to present it at the doctoral seminar.
  • Dr. Deanna Sellnow, professor of strategic communication in the Nicholson School of Communication at the University of Central Florida, US, visited JMG and professor Bengt Johansson in May 2022.  Her research focuses on instructional communication in multiple contexts, particularly risk and crisis communication. 
  • Timothy L. Sellnow, professor of strategic communication in the Nicholson School of Communication at the University of Central Florida, US, visited JMG and professor Bengt Johansson in May 2022. His research focuses on risk and crisis communication. 
  • Linas Kontrimas is currently a researcher at Vytautas Magnus University in Lithuania and a doctoral student in politics. He visited JMG and professor Jesper Strömbäck in May 2022.

Professor Pang besökte JMG i oktober

Augustine Pang, professor i Communication Management at Singapore Management University, var gästforskare hos JMG i oktober. Han deltog även i den europeiska ECREA-konferensen Crisis7 som JMG stod värd för.

Läs ett utdrag ur intervjun som JMG:s masterstudent Svenja Hix gjorde med professor Pang här.