Göteborgs universitet

Gästforskning vid JMG

JMG välkomnar gästforskare som knyter an till vår forskningsinriktning.

Gästforskarprogrammets syfte är att bidra till JMG:s internationella profil och forskningssamarbeten. Inom programmet erbjuds internationella forskare en möjlighet att vistas en tid på institutionen, arbeta med sin forskning, ge seminarier och fördjupa samarbeten inom ramen för någon av JMG:s forskningsprofiler. 

Programmet är främst utformat för kortare vistelser (cirka två-tre veckor) men kan också kombineras med längre vistelser exempelvis inom ramen för gemensamma forskningsprojekt. 

Gästforskaren förväntas ha en inriktning som knyter an till någon av JMG:s forskningsprofiler. Den forskare vid JMG som är värd för gästforskaren garanterar att vistelsen är förankrad i ett pågående eller planerat samarbete och tar ansvar för forskarens program under vistelsen. Programmet skall innehålla seminarium eller andra aktiviteter som också vänder sig till forskningsmiljön i sin helhet och som möjliggör möten med doktorander. 

Gästforskaren erbjuds arbetsplats på institutionen med tillgång till bibliotek och annan service. Vidare betalar institutionen för resa, boende samt en välkomstlunch och middag. 

Gästforskaren bjuds in efter att ha blivit föreslagen av den forskare som också står som värd. Förslag lämnas till institutionens ledningsgrupp som fattar beslut efter beredning i professorsrådet. Rådet sammanträder fyra gånger om året (februari, maj, september och november). Nomineringen skall innehålla en kort motivering, den föreslagna personens CV samt tid för planerad vistelse. Personen ska således vara vidtalad. JMG avser att inom ramen för detta program bjuda in en gästforskare per termin. 

Gästforskare

2023

Marianna Patrona, associate professor, research fellow at JMG April 22-June 3 2023.  She is Associate Professor in the Division of Humanities and Social Sciences, Hellenic Army Academy, Greece. 

She has published extensively in various discourse and communication journals and edited volumes, and is editor of Crisis and the MediaNarratives of Crisis across Cultural Settings and Media Genres (John Benjamins 2018, Discourse Approaches to Politics, Society and Culture series).

Her research interests include media discourse and communication; discourse and politics; broadcast interviewing; changing communication practices in broadcast news; political communication, journalism and crisis; populism and the news media.

She will present her research on two seminars at JMG:

  • Snapshots from an information war: propaganda, intertextuality and audience design in the Russia-Ukraine conflict, May 9, 13:15.
  • The reporting on far-right scandalous talk in Greek news discourse, May 23, 15:15.

2022

  • Miriam Bernhard, PhD candidate and research assistant at the Technische Universtät Ilmenau in Germany, visits JMG in December. She will teach on the MA class in Strategic Communication and meet researchers at JMG. In addition to her academic work, she has worked for various publishing houses, such as DIE ZEIT and Condé Nast.
  • Dr. Fabian Thomas from University of Koblenz-Landau will be a JMG Guest Researcher during October 2022. He has specialized in methodological approaches in media effects research. He will join the group in the research project Varieties of Media Effects (VARME) during his stay.
  • Kim Backström who is currently pursuing a Ph.D. in social sciences at Åbo Akademi, Finland, is visiting the SOM-institute from October to the end of December 2022. He is writing a dissertation about the effects different legitimizing strategies may have on citizens. He is an aspiring survey methodologist and will join the SOM-institute’s methodology team during his team.
  • Philip Katz, a Ph.d. student at Charles University in Prague, the Czech Republic, is visiting JMG in October. He is writing on political cartoons in the Rudé právo, and is here to discuss his work with professor Orla Vigsö and to present it at the doctoral seminar.
  • Dr. Deanna Sellnow, professor of strategic communication in the Nicholson School of Communication at the University of Central Florida, US, visited JMG and professor Bengt Johansson in May 2022.  Her research focuses on instructional communication in multiple contexts, particularly risk and crisis communication. 
  • Timothy L. Sellnow, professor of strategic communication in the Nicholson School of Communication at the University of Central Florida, US, visited JMG and professor Bengt Johansson in May 2022. His research focuses on risk and crisis communication. 
  • Linas Kontrimas is currently a researcher at Vytautas Magnus University in Lithuania and a doctoral student in politics. He visited JMG and professor Jesper Strömbäck in May 2022.