Bild
Ekonomiska biblioteket på Handelshögskolan
Ekonomiska biblioteket på Handelshögskolan
Foto: Carina Gran
Länkstig

Ekonomi och juridik

Med kunskaper i ekonomi eller juridik får du möjlighet att göra skillnad. Du kan påverka hur näringsliv, organisationer och myndigheter agerar i frågor som är viktiga för samhällsutvecklingen. Ekonomi och juridik är breda områden och det finns väldigt mycket du kan arbeta med efter examen.