Bild
Studenter sitter i en soffa och skrattar ihop
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Efter studierna

När du är färdig med din utbildning finns det många vägar att gå. En del väljer att börja arbeta, andra vill studera vidare.

I det här avsnittet presenterar vi karriärtips, vad du ska tänka på om du vill studera vidare och vad som krävs för att påbörja en forskarutbildning. Kom ihåg att ansöka om ditt examensbevis när du sedan känner dig klar med studierna.

Studera vidare

Du kan välja att studera vidare istället för att börja arbeta efter din utbildning. När du studerar vid universitet kan du söka utbildningar på tre nivåer. För att söka studier på avancerad nivå eller forskarnivå behöver du tidigare ha studerat ett visst antal högskolepoäng. Läs mer om de olika utbildningsnivåerna och examina på sidan Vägen till examen.

Foto: Natalie Greppi

Bli forskare

Om du exempelvis har en magister- eller masterexamen och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare inom ett ämnesområde, kan du söka till en forskarutbildning. Du måste uppfylla kraven på grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, och ibland behöver du även ha särskild behörighet för det specifika forskningsämnet.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till att du får en doktorsexamen. Du har också möjlighet att avsluta utbildningen efter halva tiden och då få en licentiatexamen.

Under utbildningen läser du kurser och arbetar med ett självständigt forskningsprojekt. Utöver detta kan du även få möjlighet att undervisa studenter på grundnivå och avancerad nivå.