Bild
Göteborgs universitets skylt vid artisten
Foto: Stefan Ideberg
Länkstig

Ansökan och antagning

Här kan du hitta mer information om hur du ansöker till forskarutbildning och hur din utbildning finansieras.

Ansök till forskarutbildning

Antagning till forskarutbildning sker efter utlysning av utbildningsplats på forskarnivå. Det är institutionerna vid respektive fakultet som utlyser utbildningsplatserna. För att du ska vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs att du uppfyller den grundläggande och den särskilda behörigheten. Urvalet bland de sökande som uppfyller kraven baseras bland annat på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Samtliga utbildningsplatser på forskarnivå som leder till en doktorandanställning hittar du under Lediga anställningar, under personalkategorin doktorand/amanuens/assistent.

Doktorandanställning

Majoriteten av doktoranderna vid Göteborgs universitet blir anställda vid universitetet i samband med antagning till forskarutbildning. En doktorandanställning är inledningsvis på ett år och förlängs därefter successivt med maximalt två år i taget. För den som bedriver heltidsstudier betyder det att man får tre anställningskontrakt, ett år, två år och avslutningsvis ett år. Du kan endast få en doktorandanställning efter, eller i samband med, att du blivit antagen till forskarutbildning. De typer av finansiering som tillåts vid Göteborgs universitet regleras i Doktorandreglerna.

Samverkansdoktorand

Det finns också möjlighet att antas till utbildning på forskarnivå som samverkansdoktorand. Som samverkansdoktorand är du anställd av en annan arbetsgivare än Göteborgs universitet. Som samverkansdoktorand bedriver du dina studier inom ramen för din anställning (samtidigt som du arbetar inom den verksamhet där du är anställd). Som samverkansdoktorand bedriver du forskarutbildningsstudier i en takt på lägst 50%.

Även som samverkansdoktorand behöver du ansöka till forskarutbildningen på det sätt och inom den tid som utbildningen har beslutat. Mer information om detta hittar du på respektive fakultets hemsidor.

Institutionstjänstgöring

Som doktorand med doktorandanställning kan du erbjudas att kombinera forskarstudierna med institutionstjänstgöring vid din institution. Institutionstjänstgöring kan omfatta undervisning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, administration och förtroendeuppdrag. Institutionstjänstgöring, inklusive förtroendeuppdrag, får maximalt uppgå till 20 procent av heltid och ska ge motsvarande förlängning av utbildningstiden.

Sök stipendier

Som forskarstuderande vid Göteborgs universitet finns ett stort antal stipendier som du kan söka för att till exempel åka på en konferens eller besöka annat lärosäte. Även du som är anställd som doktorand kan söka denna typ av stipendier.