Bild
Världskarta
Foto: TeeFarm Pixabay
Länkstig

Internationella nätverk

Göteborgs universitet är ett universitet för världen – ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och försöker bidra till en hållbar värld. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med lärosäten över hela världen i internationella nätverk och projekt. Till exempel är vi medlemmar i EUTOPIA-alliansen, ett av de prestigefulla Europauniversiteten.

Afrika

Asien

Europa

Latinamerika

Nordamerika

Samarbete där flera kontinenter ingår

Fler samarbeten

I listan hittar du framför allt de internationella nätverk och projekt som är öppna för hela universitetet och sanktionerade av universitetets ledning. Utöver det finns också några exempel på nätverk på institutions-och fakultetsnivå.