Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Anas Al Khabour, en av de forskare från SAR-nätverket som Göteborgs universitet har hjälpt.
Anas Al Khabour, en av de forskare från SAR-nätverket som Göteborgs universitet har hjälpt.
Foto: Johan Wingborg

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av 500 universitet i världen och finns i 40 länder.

Scholars at Risk värnar och främjar den akademiska friheten och ger skydd åt forkare som är hotade, förföljda eller riskerar att bli censurerade. Varje år får över hundra forskare skydd vid lärosäten i andra länder.

Första svenska lärosäte att ta emot SAR-forskare

Från och med hösten 2015 har Göteborgs universitet, som första lärosäte i Sverige, tagit emot SAR-forskare. Sex forskare har tagits emot hittills. Forskarna är anställda vid den institution som matchar dennes forskningsområde under ett års tid och ingår i den reguljära forskningsverksamheten vid respektive värdinstitution.

Koordinerar svensk sektion av Scholars at risk

Göteborgs universitet koordinerar SAR- Sverige, som består av 20 svenska lärosäten och ett forskningsinstitut.

Inspireurope

SAR-Sweden är också med i projektet Inspireurope, som är en plattform för att öka anställningsgraden hos forskare och få fler forskare att söka externa forskningsmedel (särskilt Europeiska medel).