Bild
Anas Al Khabour, en av de forskare från SAR-nätverket som Göteborgs universitet har hjälpt.
Anas Al Khabour, en av de forskare från SAR-nätverket som Göteborgs universitet har hjälpt.
Foto: Johan Wingborg

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) arbetar för att främja den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket består av 500 universitet i världen och finns i 40 länder.

Scholars at Risk värnar och främjar den akademiska friheten och ger skydd åt forskare som är hotade, förföljda eller riskerar att bli censurerade. Varje år får över hundra forskare skydd vid lärosäten i andra länder.

Första svenska lärosäte att ta emot SAR-forskare

Från och med hösten 2015 har Göteborgs universitet, som första lärosäte i Sverige, tagit emot SAR-forskare. Sex forskare har tagits emot hittills. Forskarna är anställda vid den institution som matchar dennes forskningsområde under ett års tid och ingår i den reguljära forskningsverksamheten vid respektive värdinstitution.

Koordinerar svensk sektion av Scholars at risk

Göteborgs universitet koordinerar SAR- Sverige, som består av trettiotal medlemmar; svenska lärosäten, vetenskapsakademier, forskningsinstitut och fackförbund.

Inspireurope

SAR-Sweden är också med i projektet Inspireurope, som är en plattform för att öka anställningsgraden hos forskare och få fler forskare att söka externa forskningsmedel (särskilt Europeiska medel).

Med anledning av kriget i Ukraina

Inom Scholars at Risk pågår nu diskussioner om hur man kan stödja forskare som flytt kriget i  Ukraina. Dialog pågår också med forskningsfinansiärer om möjliga samarbeten med svenska universitet för att öka antalet forskare som kan få akademiska fristäder i Sverige.

Många förfrågningar kommer direkt till svenska forskare från ukrainska kollegor som efterlyser forskarvistelser i Sverige och övriga Europa. Det finns en stor vilja att hjälpa till, hos såväl enskilda forskare som universitet och andra aktörer inom universitetsvärlden.

Göteborgs universitet har beslutat att göra en särskild avsättning på sammanlagt fem miljoner kronor till fakulteterna för att de ska kunna ta emot gästforskare från Ukraina. Detta initiativ ligger utanför Scholars at Risk. Läs mer i nyheten här bredvid.