Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:33)
EUTOPIA
Bild

EUTOPIA

Göteborgs universitet ingår i universitets-nätverket EUTOPIA. Tillsammans med nio andra lärosäten är den gemensamma visionen att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal.

Vad är EUTOPIA?

EUTOPIA är ett nätverk bestående av tio europeiska lärosäten. Projektet ska rusta Europas unga för framtidens lokala och global utmaningar. Hållbarhet, inkludering, samverkan och internationellt samarbete är i fokus för både forskning och utbildning, och studenters medskapande och påverkansmöjligheter är centrala.

Samarbetet startade i december 2019 och sedan dess har en mängd aktiviteter dragit igång. Göteborgs universitet leder forskningssamarbetet inom nätverket.

Följande lärosäten ingår i EUTOPIA

  • Göteborgs universitet
  • Vrije Universiteit Bryssel
  • CY Cergy Paris Université
  • University Pompeu Fabra- Barcelona
  • Univerza v Ljubljana
  • University of Warwick
  • Università Ca' Foscari Venezia
  • Technische Universität Dresden
  • NOVA University Lisbon 
  • Universității Babeș-Bolyai

EUTOPIA 2050

Eutopia 2050 är det treåriga pilotprojektet som satte igång EUTOPIA-samarbetet, och finansieras av EU genom Erasmus+. För perioden 2020-2022 har alliansen beviljats 5 M Euro. Av dessa har 625 000 Euro beviljats Göteborgs universitet. 
För frågor om EUTOPIA 2050, kontakta projektledare för EUTOPIA vid Göteborgs universitet, Karin Jonson

EUTOPIA TRAIN

EUTOPIA TRAIN verkar för en gemensam forskningsinfrastruktur mellan EUTOPIAs lärosäten. Vid Göteborgs universitet leds denna del av projektet från Forsknings- och Innovationskontoret, men Magdalena Petersson Mc Intyre som ansvarig. 

EUTOPIA SIF

EUTOPIA SIF finansierar postdoktorstjänster vid EUTOPIAs lärosäten. Ansvarig för EUTOPIA SIF vid Göteborgs universitet är Henrik Lindskog, vid Forsknings- och innovationskontoret. 

Karta

Samverkan

En viktig del är samverkan med det omgivande samhället. De sex lärosätena har nära kontakter med företag, organisationer och samhällsaktörer i sina respektive regioner, och dessa kontakter kommer att delas mellan lärosätena.

Kontakt

Karin Jonsonprojektledare
Telefon: 031-786 2634

Katarina Tullia von Sydowkommunikatör
Telefon: 0766-186725

Karin Jonson, WP1 - Styrning och WP 7.1 - Hållbarhet
Telefon: 031-786 2634

Jan LifWP2 - Utbildning
Telefon: 031-786 5848

Henrik LindskogWP3 - Forskning
Telefon: 0708-908683

Camilla PetterssonWP4 - Samverkan
Telefon: 031-786 1017

Catherine Gillo NilssonWP5 - Breddad rekrytering
Telefon: 031-786 5242

Lisa BroadwellWP6 - Internationalisering
Telefon: 031-786 5460

Terese Perssonekonom
Telefon: 031-786 42 45