Hoppa till huvudinnehåll
Bild
EUTOPIA är ett nätverk mellan sex lärosäten i Europa.

EUTOPIA

Göteborgs universitet ingår i Europauniversitets-nätverket EUTOPIA. Tillsammans med fem andra lärosäten är den gemensamma visionen att skapa en stark allians med fri rörlighet för studenter, forskare, lärare och övrig personal.

EUTOPIA ska rusta Europas unga för framtidens lokala och global utmaningar. Hållbarhet, inkludering, samverkan och internationellt samarbete är i fokus för både forskning och utbildning, och studenters medskapande och påverkansmöjligheter är centrala. 

Påverka framtidens utbildning

Arbetet utförs inom olika pilotprojekt, som på sikt förväntas bidra till att skapa en ny modell för högre utbildning i Europa. Genom att delta i EUTOPIA får Göteborgs universitet därmed en god möjlighet att vara med och påverka hur framtidens högre utbildning kommer se ut.

Aktiviteter

Samarbetet startade i december 2019 och sedan dess har en mängd aktiviteter dragit igång, till exempel:

Göteborgs universitet leder forskningssamarbetet inom nätverket.

Samverkan

En viktig del är samverkan med det omgivande samhället. De sex lärosätena har nära kontakter med företag, organisationer och samhällsaktörer i sina respektive regioner, och dessa kontakter kommer att delas mellan lärosätena.

Följande lärosäten ingår i EUTOPIA

  • Göteborgs universitet
  • Vrije Universiteit Bryssel
  • CY Cergy Paris Université
  • University Pompeu Fabra- Barcelona
  • Univerza v Ljubljana
  • University of Warwick

Europauniversitet

EU-kommissionen har utlyst medel för att skapa fördjupade och strategiska samarbeten mellan lärosäten i Europa. Syftet är att anta de samhällsutmaningar som Europa och den europeiska universitetssektorn står inför. EUTOPIA var ett av de nätverk som fick finansiering redan i första utlysningen 2019. Efter en andra utlysning finns nu sammanlagt 41 Europauniversitets- nätverk. 

Karta

EUTOPIA Week April 2021

Göteborgs universitet stod värd för EUTOPIA Week i april 2021. Programmet var fullspäckat med workshops och seminarier för studenter, personal och forskare.

Här kan du läsa mer om EUTOPIA Week 2021

Video (1:31)
EUTOPIA