Länkstig

Styrdokument

Här hittar du universitetets gemensamma styrdokument. Det är beslut fattade av styrelse, rektor eller annat beslutsorgan som ska styra organisationens verksamhet på ett gemensamt och normerande sätt.