Bild
Linda Engström Ruud, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Linda Engström Ruud forskar om nya läkemedel mot fetma och diabetes som ger bättre behandling och mindre biverkningar.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskning

Göteborgs universitet har en bred och framgångsrik forskning som präglas av mångvetenskapligt samarbete och är nära knuten till utbildningen.

Våra drygt 3 000 forskare, lärare och doktorander forskar om allt från utvecklingsbiologi, logistik och genusfrågor, till statsvetenskap, design och medeltidshistoria. Universitetet har också starka forskarprofiler. Forskningen vid Göteborgs universitet bedrivs vid våra institutioner och centrumbildningar.

Nyheter och reportage

Bloggar, poddar och filmer

Video (5:31)
Sverige forskar: Under ytan på Domedagsglaciären
Video (8:36)
Främmande invasiva arter i våra vatten

Värdeskapande och nyttiggörande av forskning

Göteborgs universitet bidrar till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling bland annat genom att utveckla innovativa, forskningsbaserade lösningar. Ofta är det i gränslandet mellan akademin och andra samhällsaktörer som idéer uppstår och lösningar tillåts mogna för kunna skapa värde i samhället och för medborgarna.

Stöd kring publicering och informationshantering

Göteborgs universitetsbibliotek är ett av Sveriges största och ämnesmässigt bredaste forskningsbibliotek med unika samlingar och tillgång till omfattande digitala källor.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se