Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter står vid en vägg på Humanisten och diskuterar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Service och stöd

Göteborgs universitet har flera olika typer av service och stöd till studenter. På den här sidan har vi listat några av dem – studenthälsa, bibliotek och skriv- och språkstöd. Se vad vi kan erbjuda dig när du blir student hos oss.

Service för alla studenter

Till Servicecenter kan du vända dig för att få hjälp med frågor och ärenden som berör dig som är student vid Göteborgs universitet. Du hittar ett lokalt Servicecenter på de flesta av universitetets campusområden. Servicecenter kan erbjuda dig hjälp med

  • att hitta i Göteborg och på universitetet
  • studieintyg och studieinformation 
  • ditt studentkonto
  • att skaffa GU-kort
  • lärplattformen Canvas.

Studenthälsa

Du som student har möjlighet att få stöd av universitetet när du upplever ohälsa som är orsakad av dina studier. Exempelvis kan du få samtalsstöd hos universitetets leverantör av studenthälsa. Läs mer på Studentportalen om studenthälsovård vid Göteborgs universitet.

Foto: Carina Gran

Låna kurslitteratur på Göteborgs universitetsbibliotek

Göteborgs universitets nio bibliotek har 6200 besökare varje dag under terminstid. Här kan du bland annat låna kursböcker, skriva ut dokument och hitta litteratur. Du kan också få hjälp att söka information, hantera referenser och värdera vetenskapliga texter. Som student hos oss får du tillgång till 28 000 tidskrifter och 2300 e-böcker, var du än är. Du är välkommen att sitta och studera här, använda en dator eller boka ett grupprum. 

På Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats hittar du mer detaljerad information.

Handledning i akademiskt språk och skrivande

Som student på Göteborgs universitet har du tillgång till handledning i akademiskt språk och skrivande. Det är en resurs som alla studenter kan använda för att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga i akademiska sammanhang. På enheten för akademiskt språk (ASK) kan du

  • få råd om hur du kan utveckla dina läs- och skrivstrategier
  • diskutera en skrivuppgift eller en muntlig presentation som du arbetar med
  • ställa en fråga om akademiskt språk och skrivande på drop-in
  • öva språk och grammatik i workshoppar och quiz
  • diskutera språk och skrivande med andra studenter i ett skrivcafé.