Bild
Två studenter står vid en vägg på Humanisten och diskuterar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Service och stöd

Göteborgs universitet har flera olika typer av service och stöd till studenter. På den här sidan har vi listat några av dem – studenthälsa, bibliotek och skriv- och språkstöd. Se vad vi kan erbjuda dig när du blir student hos oss.

Service för alla studenter

Till Servicecenter kan du vända dig för att få hjälp med frågor och ärenden som berör dig som är student vid Göteborgs universitet. Du hittar ett lokalt Servicecenter på de flesta av universitetets campusområden. Servicecenter kan erbjuda dig hjälp med

  • att hitta i Göteborg och på universitetet
  • studieintyg och studieinformation 
  • ditt studentkonto
  • att skaffa GU-kort
  • lärplattformen Canvas.

Studenthälsa

Du som student har möjlighet att få stöd av universitetet när du upplever ohälsa som är orsakad av dina studier. Exempelvis kan du få samtalsstöd hos universitetets leverantör av studenthälsa. Läs mer på Studentportalen om studenthälsovård vid Göteborgs universitet.

Foto: Carina Gran

Kurslitteratur och stöd i informationssökning

I bibliotekets söktjänst Supersök kan du hitta kurslitteratur och annat material och nå bibliotekets digitala samlingar var du än är.

Hitta litteratur i Supersök

Av bibliotekarierna kan du få hjälp att söka och värdera information. De kan också hjälpa dig att skriva korrekta referenser.

Handledning av bibliotekarie

Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till dig som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, längre lånetid på kursböcker och tillgång till lässtudio.

Service för dig med läsnedsättning

Våra åtta bibliotek erbjuder studiemiljöer med stora läsesalar, enskilda studieplatser, datorer och grupprum.

Biblioteken som studiemiljö

Våra bibliotek och öppettider

Akademiskt språk och skrivande

Som student på Göteborgs universitet har du tillgång till handledning i akademiskt språk och skrivande. Det är en resurs som alla studenter kan använda för att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga i akademiska sammanhang. På Enheten för akademiskt språk (ASK) kan du:

  • få råd om hur du kan utveckla dina läs- och skrivstrategier
  • diskutera en skrivuppgift eller en muntlig presentation som du arbetar med
  • ställa en fråga om akademiskt språk och skrivande på drop-in
  • öva språk och grammatik i workshoppar och quiz.