Huvudområden

De ämnen som du kan läsa på olika nivåer vid ett universitet kallas huvudområden. Huvudområden kan läsas på kandidat-, magister- eller masternivå.

Vänligen notera att det finns vissa huvudområden som inte går att studera just nu. För att se om det pågår utbildning i det huvudområde som intresserar dig kan du använda sökfunktionen ”Hitta utbildning”.

Hitta utbildning

Är du osäker på vilket huvudområde som du vill studera, eller om du vill studera till en yrkesexamen kan du få hjälp av studievägledning.

Studievägledning

 

A-B

Avancerad nivå

Accounting - Ekonomie masterexamen

Avancerad nivå

Accounting and Financial Management - Ekonomie masterexamen

Avancerad nivå

Affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin - Medicine masterexamen

Avancerad nivå

Afrikanska språk - Filosofie magisterexamen

Afrikanska språk - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Afrikastudier - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Allmän didaktik - Filosofie magisterexamen

Allmän didaktik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Allmän företagsledning - magisterexamen

Grundnivå

Antik grekiska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Antik grekiska - Filosofie magisterexamen

Antik grekiska - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Antikens kultur och samhällsliv - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Antikens kultur och samhällsliv - Filosofie magisterexamen

Antikens kultur och samhällsliv - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Arabiska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Arabiska - Filosofie magisterexamen

Arabiska - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Arbetsterapi - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Arbetsterapi - Medicine magisterexamen

Arbetsterapi - Medicine masterexamen

Grundnivå

Arbetsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Arbetsvetenskap - Filosofie magisterexamen

Grundnivå

Arbetsvetenskap med inriktning mot analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Arbetsvetenskap med inriktning mot konfliktlösning - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Arkeologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Arkeologi - Filosofie magisterexamen

Arkeologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Asienstudier - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Audiologi - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Audiologi - Medicine magisterexamen

Grundnivå

Barn- och ungdomskultur - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Barn- och ungdomskultur - Filosofie magisterexamen

Barn- och ungdomskultur - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Barn- och ungdomsvetenskap - Filosofie magisterexamen

Barn- och ungdomsvetenskap - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Bildpedagogik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Bildpedagogik - Filosofie magisterexamen

Bildpedagogik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Biologi - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Biologi - Naturvetenskaplig magisterexamen

Biologi - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Biologi med inriktning mot biodiversitet och systematik - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Biomedicinsk laboratorievetenskap - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Biomedicinsk laboratorievetenskap - Medicine magisterexamen

Biomedicinsk laboratorievetenskap - Medicine masterexamen

Grundnivå

Bulgariska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Bulgariska - Filosofie magisterexamen

Bulgariska - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Business och design - Filosofie masterexamen

C-F

Avancerad nivå

Computer Science med inriktning mot Algorithms and Logic - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Computer Science med inriktning mot Interaction Design - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Computer Science med inriktning mot Natural Language Technology - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Computer Science med inriktning mot Networks and Distributed Systems - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Computer Science med inriktning mot Secure and Dependable Computer Systems - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Computer Science med inriktning mot Software Engineering and Technology - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Data Science - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Datavetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Datavetenskap - Filosofie magisterexamen

Datavetenskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Digital humaniora - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Economics - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Ekonomisk geografi - Ekonomie kandidatexamen

Ekonomisk geografi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Ekonomisk geografi - Ekonomie magisterexamen

Ekonomisk geografi - Filosofie magisterexamen

Ekonomisk geografi - Ekonomie masterexamen

Ekonomisk geografi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Ekonomisk historia - Ekonomie kandidatexamen

Ekonomisk historia - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Ekonomisk historia - Ekonomie magisterexamen

Ekonomisk historia - Filosofie magisterexamen

Ekonomisk historia - Ekonomie masterexamen

Ekonomisk historia - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Engelska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Engelska - Filosofie magisterexamen

Engelska - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Environmental Management and Economics - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Etnologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Etnologi - Filosofie magisterexamen

Etnologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Europakunskaper - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Europakunskaper - Filosofie magisterexamen

Europakunskaper - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Evidensbasering - Filosofie magisterexamen

Evidensbasering - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Farmaceutisk vetenskap - Farmacie kandidatexamen

Avancerad nivå

Farmaceutisk vetenskap - Farmacie masterexamen

Grundnivå

Farmaci - kandidatexamen

Avancerad nivå

Farmaci - magisterexamen

Grundnivå

Filmvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Filmvetenskap - Filosofie magisterexamen

Filmvetenskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Finance - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Finansiell ekonomi - Ekonomie kandidatexamen

Finansiell ekonomi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Finansiell ekonomi - Ekonomie magisterexamen

Finansiell ekonomi - Filosofie magisterexamen

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap - Medicine masterexamen

Grundnivå

Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Folkhälsovetenskap med hälsoekonomi - Medicine masterexamen

Grundnivå

Franska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Franska - Filosofie magisterexamen

Franska - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Fysik - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Fysik - Naturvetenskaplig magisterexamen

Fysik - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Fysik med inriktning mot datorstödd fysikalisk mätteknik - endast högskoleexamen

Avancerad nivå

Fysik med inriktning mot komplexa adaptiva system - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Fysik med inriktning mot materialfysik och biologiska system - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Fysioterapi - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Fysioterapi - Medicine magisterexamen

Fysioterapi - Medicine masterexamen

Avancerad nivå

Fysisk oceanografi - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Företagsekonomi - Ekonomie kandidatexamen

Företagsekonomi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen

Företagsekonomi - Filosofie magisterexamen

G-I

Grundnivå

Genusvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Genusvetenskap - Filosofie magisterexamen

Genusvetenskap - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Geografi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Geografi - Filosofie magisterexamen

Geografi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Geovetenskap - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Geovetenskap - Naturvetenskaplig magisterexamen

Geovetenskap - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Global hälsa - Medicine masterexamen

Grundnivå

Globala studier - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Globala studier - Filosofie magisterexamen

Globala studier - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Globala utvecklingsstudier - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Hav och samhälle - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Historia - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Historia - Filosofie magisterexamen

Historia - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Humanekologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Hälso- och sjukvårdsadministration - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Högskolepedagogik - Filosofie magisterexamen

Grundnivå

Idé och lärdomshistoria - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Idé och lärdomshistoria - Filosofie magisterexamen

Idé och lärdomshistoria - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Idrottsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Idrottsvetenskap - Filosofie magisterexamen

Idrottsvetenskap - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Informatik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Informatik - Filosofie magisterexamen

Informatik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Informatik med inriktning mot IT Management - Filosofie magisterexamen

Informatik med inriktning mot IT Management - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Innovation and Industrial Management - Ekonomie masterexamen

Avancerad nivå

Intellectual Capital Management - Ekonomie masterexamen

Avancerad nivå

Interaktionsdesign - Filosofie magisterexamen

Interaktionsdesign - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

International Business and Trade - Ekonomie masterexamen

Avancerad nivå

Internationell administration och global samhällsstyrning - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Internationella relationer - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Italienska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Italienska - Filosofie magisterexamen

Italienska - Filosofie masterexamen

J-L

Grundnivå

Japanska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Japanska - Filosofie magisterexamen

Japanska - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Journalistik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Journalistik - Filosofie magisterexamen

Avancerad nivå

Journalistik med inriktning mot undersökande journalistik - Filosofie magisterexamen

Grundnivå

Kemi - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Kemi - Naturvetenskaplig magisterexamen

Kemi - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Kemi med inriktning mot läkemedelskemi - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Kemi med inriktning mot organisk kemi och läkemedelskemi - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Kinesiska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kinesiska - Filosofie magisterexamen

Kinesiska - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Klinisk nutrition - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Klinisk nutrition - Medicine magisterexamen

Klinisk nutrition - Medicine masterexamen

Avancerad nivå

Knowledge-Based Entrepreneurship - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Kognitionsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kognitionsvetenskap - Filosofie magisterexamen

Kognitionsvetenskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Kommunikation - Filosofie magisterexamen

Kommunikation - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Kommunikation med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning - Filosofie magisterexamen

Kommunikation med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Konst- och bildvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Konst- och bildvetenskap - Filosofie magisterexamen

Konst- och bildvetenskap - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kostvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kostvetenskap - Filosofie magisterexamen

Kostvetenskap - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kriminologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kriminologi - Filosofie magisterexamen

Kriminologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kultur, estetik och medier - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturarv - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturgeografi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kulturgeografi - Filosofie magisterexamen

Kulturgeografi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kulturstudier - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kulturstudier - Filosofie magisterexamen

Kulturstudier - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kulturvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kulturvetenskap - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kulturvård - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kulturvård - Filosofie magisterexamen

Kulturvård - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot bygghantverk - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot konservering - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Kulturvård med inriktning mot konservering - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot landskapsvård - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk och design - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Kulturvård med inriktning mot trädgårdens och landskapsvårdens hantverk - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Latin - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Latin - Filosofie magisterexamen

Latin - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Latinamerikastudier - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Ledarskap i offentliga organisationer - Filosofie magisterexamen

Ledarskap i offentliga organisationer - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Liberal Arts - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Lingvistik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Lingvistik - Filosofie magisterexamen

Lingvistik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Litteraturvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Litteraturvetenskap - Filosofie magisterexamen

Litteraturvetenskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Logik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Logistics and Transport Management - Ekonomie masterexamen

Avancerad nivå

Logopedi - Medicine magisterexamen

Logopedi - Medicine masterexamen

M-N

Avancerad nivå

Management - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Marin vetenskap - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Marin vetenskap - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Marinbiologiska resurser - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Marketing and Consumption - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Matematik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Matematik - Filosofie magisterexamen

Matematik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Matematisk statistik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Matematisk statistik - Filosofie magisterexamen

Matematisk statistik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Medicin - Medicine kandidatexamen

Avancerad nivå

Medicin - Medicine masterexamen

Avancerad nivå

Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien - Medicine magisterexamen

Avancerad nivå

Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning medicinsk strålningsfysik - Medicine masterexamen

Avancerad nivå

Medicinsk strålningsvetenskap med inriktning mot strålskydd - Medicine masterexamen

Grundnivå

Medie- och kommunikationsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Medie- och kommunikationsvetenskap - Filosofie magisterexamen

Medie- och kommunikationsvetenskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Mellanösternstudier - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Miljövetenskap - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Miljövetenskap - Naturvetenskaplig magisterexamen

Miljövetenskap - Naturvetenskaplig masterexamen

Miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap - Naturvetenskaplig masterexamen

Miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Miljövetenskap med inriktning mot ekotoxikologi - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Miljövetenskap med inriktning mot humanekologi - Filosofie kandidatexamen

Miljövetenskap med inriktning mot miljö- och hälsoskydd - Naturvetenskaplig masterexamen

Grundnivå

Miljövetenskap med inriktning mot miljöekonomi - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Miljövetenskap med inriktning mot miljöplanering - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Miljövetenskap med inriktning mot miljöpolitik - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Miljövetenskap med inriktning mot uthålligt företagande - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot psykologi - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Missbruks- och beroendevetenskap med inriktning mot socialt arbete - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Molekylärbiologi - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Avancerad nivå

Molekylärbiologi - Naturvetenskaplig magisterexamen

Molekylärbiologi - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Molekylärbiologi med inriktning mot genomik och systembiologi - Naturvetenskaplig masterexamen

Avancerad nivå

Musikpedagogik - Filosofie magisterexamen

Musikpedagogik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Musikvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Musikvetenskap - Filosofie magisterexamen

Musikvetenskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Människocentrerad artificiell intelligens - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Mänskliga rättigheter - Filosofie magisterexamen

Mänskliga rättigheter - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Mänskliga rättigheter med inriktning mot praxis - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Mänskliga rättigheters politik och praktik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Nationalekonomi - Ekonomie kandidatexamen

Nationalekonomi - Filosofie kandidatexamen

Nationalekonomi - Politices kandidatexamen

Avancerad nivå

Nationalekonomi - Ekonomie magisterexamen

Nationalekonomi - Filosofie magisterexamen

Nationalekonomi - Politices magisterexamen

Grundnivå

Nederländska - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Nordiska språk - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Nordiska språk - Filosofie magisterexamen

Nordiska språk - Filosofie masterexamen

O-R

Grundnivå

Oceanografi - Naturvetenskaplig kandidatexamen

Grundnivå

Odontologi - Odontologie kandidatexamen

Avancerad nivå

Odontologi - Odontologie masterexamen

Grundnivå

Offentlig förvaltning - Politices kandidatexamen

Avancerad nivå

Offentlig förvaltning - Politices magisterexamen

Offentlig förvaltning - Politices masterexamen

Grundnivå

Omvårdnad - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Omvårdnad - Filosofie magisterexamen

Omvårdnad - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Oral hälsa - Odontologie kandidatexamen

Avancerad nivå

Oral hälsa - Odontologie magisterexamen

Oral hälsa - Odontologie masterexamen

Grundnivå

Pedagogik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Pedagogik - Filosofie magisterexamen

Pedagogik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå
Pedagogik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi - Filosofie magisterexamen

Pedagogik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap - Filosofie magisterexamen

Pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Pedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskaplig forskning - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Pedagogik och didaktik - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Personalvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Praktisk filosofi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Praktisk filosofi - Filosofie magisterexamen

Praktisk filosofi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Psykologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Psykologi - Filosofie magisterexamen

Psykologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Psykologi med inriktning mot arbets-och organisationspsykologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Psykologi med inriktning mot arbets-och organisationspsykologi - Filosofie magisterexamen

Psykologi med inriktning mot arbets-och organisationspsykologi - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Psykologi med inriktning mot missbrukspsykologi - Filosofie magisterexamen

Avancerad nivå

Psykologi med inriktning mot samhällspsykologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Psykologi med inriktning mot sexologi - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Radiografi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Radiografi - Filosofie magisterexamen

Radiografi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Religionsvetenskap och teologi - Filosofie kandidatexamen

Religionsvetenskap och teologi - Teologie kandidatexamen

Avancerad nivå

Religionsvetenskap och teologi - Filosofie magisterexamen

Religionsvetenskap och teologi - Teologie magisterexamen

Religionsvetenskap och teologi - Filosofie masterexamen

Religionsvetenskap och teologi - Teologie masterexamen

Grundnivå

Reproduktiv och perinatal hälsa - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Reproduktiv och perinatal hälsa - Filosofie magisterexamen

Reproduktiv och perinatal hälsa - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Ryska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Ryska - Filosofie magisterexamen

Ryska - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Rättsvetenskap - Ekonomie kandidatexamen

Rättsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

S-Ö

Grundnivå

Samhällskunskap - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Samhällsvetenskapliga miljö- och utvecklingsstudier - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Slaviska språk - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Slaviska språk - Filosofie magisterexamen

Slaviska språk - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Slöjd - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Slöjd - Filosofie magisterexamen

Grundnivå

Slöjdpedagogik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Slöjdpedagogik - Filosofie magisterexamen

Slöjdpedagogik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Socialantropologi - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Socialt arbete - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Socialt arbete - Filosofie magisterexamen

Socialt arbete - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Socialt arbete med inriktning mot familjer och barn - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Socialt arbete och mänskliga rättigheter - Filosofie magisterexamen

Socialt arbete och mänskliga rättigheter - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Sociologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Sociologi - Filosofie magisterexamen

Sociologi - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Sociologi med inriktning mot samhällsanalys - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Software Engingeering - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Software Engingeering - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Software Engingeering and Management - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Spanska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Spanska - Filosofie magisterexamen

Spanska - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Specialpedagogik - Filosofie magisterexamen

Specialpedagogik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Språkteknologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Språkteknologi - Filosofie magisterexamen

Språkteknologi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Statistik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Statistik - Filosofie magisterexamen

Statistik - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Statsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Statsvetenskap - Politices kandidatexamen

Avancerad nivå

Statsvetenskap - Filosofies magisterexamen

Statsvetenskap - Politices magisterexamen

Statsvetenskap - Filosofie masterexamen

Statsvetenskap - Politices masterexamen

Avancerad nivå

Strategiskt personalarbete och arbetsmarknadsrelationer - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Svenska som andraspråk - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Svenska som andraspråk - Filosofie magisterexamen

Svenska som andraspråk - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Svenska språket - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Svenska språket - Filosofie magisterexamen

Svenska språket - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Svenska språket med inriktning mot språkkonsultverksamhet - Filosofie kandidatexamen

Grundnivå

Tandteknik - Odontologie kandidatexamen

Avancerad nivå

Tandteknik - Odontologie magisterexamen

Grundnivå

Teaterstudier - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Teaterstudier - Filosofie magisterexamen

Teaterstudier - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Teoretisk filosofi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Teoretisk filosofi - Filosofie magisterexamen

Teoretisk filosofi - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Tillämpad informationsteknologi - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Tillämpad informationsteknologi - Filosofie magisterexamen

Tillämpad informationsteknologi - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot IT Management - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot konst och digitala medier - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå
Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande och kommunikation - Filosofie magisterexamen

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot lärande och kommunikation - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot Software Engineering and Management - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå
Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot Software Engineering and Management - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Tourism and Hospitality Management - Ekonomie masterexamen

Grundnivå

Tyska - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Tyska - Filosofie magisterexamen

Tyska - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Utbildning och hållbar utveckling - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Utbildningsvetenskap - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Utbildningsvetenskap - Filosofie magisterexamen

Avancerad nivå

Utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Vetenskapsteori - Filosofie magisterexamen

Vetenskapsteori - Filosofie masterexamen

Grundnivå

Vårdpedagogik - Filosofie kandidatexamen

Avancerad nivå

Vårdpedagogik - Filosofie magisterexamen

Vårdpedagogik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Ämnesdidaktik - Filosofie magisterexamen

Ämnesdidaktik - Filosofie masterexamen

Avancerad nivå

Översättning - Filosofie magisterexamen

Översättning - Filosofie masterexamen