Bild
Foto ovanifrån på två studenter som sitter vid ett bord med sina bärbara datorer
Är du antagen till en utbildning och har tackat ja till din plats? Kom ihåg att registrera dig på kursen eller programmet!
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Efter antagningsbeskedet

Har du fått ett antagningsbesked och vill veta vad nästa steg är? Eller har något kanske kommit i vägen för dina studier? På den här sidan kan du läsa om bland annat antagningsbesked, reservplacering, registrering och hur du skjuter upp studiestarten.

Första antagningsbeskedet

När det första urvalet är klart, får du ett mejl om att du ska logga in och läsa ditt antagningsbesked på antagning.se. I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller står som reserv, måste du tacka ja för att behålla din plats. Du tackar även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Deltar du i en antagningsomgång som bara har ett urval (exempelvis antagning till sommarkurser) behöver du inte tacka ja till din plats. Detta framgår i ditt antagningsbesked.

Andra antagningsbeskedet

När svaren på första antagningsbeskedet har behandlats, kommer ett andra antagningsbesked på antagning.se. Det ska du inte svara på. Om du blivit antagen till en högre prioriterad utbildning, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till det i ditt första antagningsbesked.

Placerad som reserv

Om du står som reserv efter andra antagningsbeskedet kommer institutionen att kontakta dig om en ledig plats finns. Lediga platser kan uppstå om de antagna lämnar återbud före terminsstart, uteblir från kursstart eller avbryter studierna tidigt på terminen.

Kontakta institutionen som har kursen eller programmet om du har frågor om din reservplacering.

Universitetets institutioner på sidan Organisation

Antagen med villkor

Du som har blivit behörig med villkor uppfyllde inte behörighetskravet när du gjorde din ansökan. En ny bedömning av din behörighet kommer därför göras i samband med kursstart av den ansvarige institutionen. Uppfyller du då behörighetskravet tas villkoret bort och du kan registrera dig på kursen.

Är du osäker på vad villkoret gäller kan du kontakta ansvarig institution eller sektionen för antagning.

Universitetets institutioner på sidan Organisation

Du kan överklaga beslut om behörighet

Om du har blivit bedömd som obehörig till en utbildning rekommenderar vi att du först kontaktar antagning.se. Då kontrollerar de din ansökan och kan svara på dina frågor. I vissa fall kan antagning.se be dig kontakta oss på Göteborgs universitet. Vill du därefter gå vidare med en överklagan, läser du igenom instruktionerna nedan. Dessa instruktioner finns också i ditt antagningsbesked.

Att överklaga (antagning.se)

Överklaga beslut om behörighet

Du kan överklaga beslutet om behörighet senast tre veckor efter att du fått antagningsbeskedet. I beskedet hittar du anvisningar om hur du överklagar.

Vid överklagan prövar Göteborgs universitet din behörighet på nytt och ändrar beslutet om det var fel.

Om vi däremot anser att vi har tagit rätt beslut och om ditt överklagande har kommit in i tid, skickar vi ärendet till Överklagandenämnden med kopia till dig som överklagar. Nämnden bedömer sedan om universitetet har tagit rätt beslut eller inte.

Överklagandenämnden för högskolan (extern sida)

Har du tackat ja till din plats? Registrera dig!

Är du antagen till en utbildning och har tackat ja till din plats måste du registrera dig på kursen eller programmet. Du får besked via mejl från institutionen som ger utbildningen om hur du registrerar dig.

Du måste registrera dig på kursen eller programmet senast det datum som institutionen har informerat om. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Skjuta upp studiestarten

Om du är antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Ett beviljat anstånd innebär att du får skjuta upp studiestarten till ett senare tillfälle.

Om din ansökan beviljas ger vi vanligtvis anstånd till nästa gång utbildningen ges. Du får skjuta upp studierna i högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Godtagbara skäl för att skjuta upp studierna

Du måste ha ett godtagbart skäl för att kunna skjuta upp studiestarten. Det kan vara:

  • Medicinska skäl
  • Sociala skäl

​​​​​​​Andra särskilda omständigheter som:

  • Vård av barn
  • Värnplikt och civilplikt
  • Studentfackliga uppdrag
  • Uppskjuten ledighet från ditt arbete, enligt lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning

Exempel på skäl som inte är godtagbara är svårigheter att hitta en bostad eller ekonomiska skäl.

Foto på en soldat som står på en båt tillhörande Försvarsmakten
Ett godtagbart skäl för att skjuta upp studierna är värnplikt.
Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Studieuppehåll – om du redan har påbörjat studierna

Om du redan har hunnit påbörja din utbildning, men inte kan fortsätta, ska du ansöka om studieuppehåll. Det gör du hos den kurs- eller programansvariga 
institutionen.

Hur ansöker jag om att skjuta upp mina studier?

Om du vill ansöka om att skjuta upp din studiestart måste du först tacka ja till din plats på utbildningen. Det gör du på antagning.se. Du ska dock inte registrera dig på utbildningen. Du som är skyldig att betala avgift för dina studier måste även betala studieavgiften innan du ansöker. Följ sedan dessa steg:

  1. Fyll i och signera blanketten

  2. Beskriv i ett brev varför du inte kan påbörja din utbildning

  3. Bifoga intyg som styrker skälen du anger i ditt brev

  4. Skicka blankett, brev och intyg till:

Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Eller i skannad form via e-post: registrator@gu.se.

Din ansökan och de bilagor du lägger till diarieförs. Det innebär att din ansökan blir en allmän handling som sparas på Göteborgs universitet.

Offentlighetsprincipen på Regeringens hemsida

Du kan överklaga ditt beslut

Om du har fått ett beslut om att vi nekar dig anstånd kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande ska vara skriftligt och skickas med post till Göteborgs universitet (samma adress som ovan). Börja texten i ditt överklagande med ”Till överklagandenämnden”.  Du kan överklaga upp till tre veckor efter att du fått vårt beslut.

Påbörja dina studier efter uppskjuten studiestart

Om du har beviljats anstånd står det i beslutet när du ska påbörja dina studier igen. Då måste du göra en ny anmälan till utbildningen via antagning.se innan sista anmälningsdag. Du laddar upp anståndsbeslutet på antagning.se i samband med din anmälan. Det är viktigt att du inte laddar upp beslutet direkt när du får det, eftersom dokumentet måste registreras för rätt antagningsomgång.

Anmälnings- och studieavgifter (antagning.se)

Frågor och svar