Bild
Foto ovanifrån på två studenter som sitter vid ett bord med sina bärbara datorer
Är du antagen till en utbildning och har tackat ja till din plats? Kom ihåg att registrera dig på kursen eller programmet!
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Efter antagningsbeskedet

Har du fått ett antagningsbesked och vill veta vad nästa steg är? Eller har något kanske kommit i vägen för dina studier? På den här sidan kan du läsa om bland annat antagningsbesked, reservplacering, registrering och hur du skjuter upp studiestarten.

Första antagningsbeskedet

När det första urvalet är klart, får du ett mejl om att du ska logga in och läsa ditt antagningsbesked på antagning.se. I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller står som reserv, måste du tacka ja för att behålla din plats. Du tackar även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Deltar du i en antagningsomgång som bara har ett urval (exempelvis antagning till sommarkurser) behöver du inte tacka ja till din plats. Detta framgår i ditt antagningsbesked.

Du återanmäler dig genom att kontakta antagning.se eller ladda upp ett dokument på antagning.se där du skriver till vilken utbildning du vill bli återanmäld.

Tyvärr går det inte att ändra efter att du har fått ditt antagningsbesked. Om utbildningen är öppen för sen anmälan kan du återanmäla dig via antagning.se.

Anmäl dig igen på antagning.se

Andra antagningsbeskedet

När svaren på första antagningsbeskedet har behandlats, kommer ett andra antagningsbesked på antagning.se. Det ska du inte svara på. Om du blivit antagen till en högre prioriterad utbildning, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till det i ditt första antagningsbesked.

När du fått ditt antagningsbesked kan du inte längre ta bort alternativ från din anmälan. Göteborgs universitet tar inte heller bort anmälningsalternativ åt dig. Däremot kan du efter att det andra antagningsbeskedet skickats ut lägga till fler alternativ till din anmälan.

Nej, om du inte har tackat ja till din plats så har den gått till en annan sökande. Om utbildningen är öppen för sen anmälan kan du återanmäla dig till den på antagning.se.

Sent ute? (antagning.se)

Placerad som reserv

Om du står som reserv efter andra antagningsbeskedet kommer institutionen att kontakta dig om en ledig plats finns. Lediga platser kan uppstå om de antagna lämnar återbud före terminsstart, uteblir från kursstart eller avbryter studierna tidigt på terminen.

Kontakta institutionen som har kursen eller programmet om du har frågor om din reservplacering.

Universitetets institutioner på sidan Organisation

Det går inte att svara på den här frågan eftersom det beror på hur många som tackar nej. Du kan däremot själv söka fram antagningsstatistik för tidigare år, men du kan inte få fram statistik över hur många reserver som har tagits in.

Antagningsstatistik på antagning.se

Antagen med villkor

Du som har blivit behörig med villkor uppfyllde inte behörighetskravet när du gjorde din ansökan. En ny bedömning av din behörighet kommer därför göras i samband med kursstart av den ansvarige institutionen. Uppfyller du då behörighetskravet tas villkoret bort och du kan registrera dig på kursen.

Är du osäker på vad villkoret gäller kan du kontakta ansvarig institution eller sektionen för antagning.

Universitetets institutioner på sidan Organisation

 • Du anmäler dig i vårens ansökningsperiod till en utbildning som börjar höstterminen
 • Du läser kurser under våren som krävs för att du ska komma in på den utbildningen du sökt inför hösten
 • Bedömningen av din anmälan kan ha gjorts redan i april
 • Du hinner med andra ord inte läsa klart kurserna innan bedömningen av din anmälan är gjord
 • Du blir då antagen med villkor, även om kurserna är avklarade, när beskedet skickas ut i juli

Du kan överklaga beslut om behörighet

Om du har blivit bedömd som obehörig till en utbildning rekommenderar vi att du först kontaktar antagning.se. Då kontrollerar de din ansökan och kan svara på dina frågor. I vissa fall kan antagning.se be dig kontakta oss på Göteborgs universitet. Vill du därefter gå vidare med en överklagan, läser du igenom instruktionerna nedan. Dessa instruktioner finns också i ditt antagningsbesked.

Om du inte har styrkt din behörighet i tid ska du inte överklaga. Istället ska du återanmäla dig till utbildningen i samband med att du laddar upp nya meriter efter sista kompletteringsdag (förutsatt att utbildningen är öppen för sen anmälan). Du återanmäler dig genom att kontakta antagning.se eller ladda upp ett dokument på antagning.se där du skriver till vilken utbildning du vill bli återanmäld.

Anmäl dig igen (antagning.se)

Överklaga beslut om behörighet

Du kan överklaga beslutet om behörighet senast tre veckor efter att du fått antagningsbeskedet. I beskedet hittar du anvisningar om hur du överklagar.

Vid överklagan prövar Göteborgs universitet din behörighet på nytt och ändrar beslutet om det var fel.

Om vi däremot anser att vi har tagit rätt beslut och om ditt överklagande har kommit in i tid, skickar vi ärendet till Överklagandenämnden med kopia till dig som överklagar. Nämnden bedömer sedan om universitetet har tagit rätt beslut eller inte.

Överklagandenämnden för högskolan (extern sida)

 • Kontakta gärna antagning.se först
 • Kom ihåg att det finns en deadline för att överklaga
 • Du kan bara överklaga beslut om behörighet (du kan alltså inte överklaga urvalsgrupp eller meritvärde)
 • Du kan bara överklaga ett beslut om behörighet efter du har fått ditt antagningsbesked (gör du en överklagan innan du har fått ditt antagningsbesked kommer den att avvisas)
 • Kontakta i första hand antagning.se om du har frågor om din behörighet innan du har fått ditt antagningsbesked

Har du tackat ja till din plats? Registrera dig!

Är du antagen till en utbildning och har tackat ja till din plats måste du registrera dig på kursen eller programmet. Du får besked via mejl från institutionen som ger utbildningen om hur du registrerar dig.

Du måste registrera dig på kursen eller programmet senast det datum som institutionen har informerat om. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Skjuta upp studiestarten

Om du är antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Ett beviljat anstånd innebär att du får skjuta upp studiestarten till ett senare tillfälle.

Om din ansökan beviljas ger vi vanligtvis anstånd till nästa gång utbildningen ges. Du får skjuta upp studierna i högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

Godtagbara skäl för att skjuta upp studierna

Du måste ha ett godtagbart skäl för att kunna skjuta upp studiestarten. Det kan vara:

 • Medicinska skäl
 • Sociala skäl

​​​​​​​Andra särskilda omständigheter som:

 • Vård av barn
 • Värnplikt och civilplikt
 • Studentfackliga uppdrag
 • Uppskjuten ledighet från ditt arbete, enligt lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning

Exempel på skäl som inte är godtagbara är svårigheter att hitta en bostad eller ekonomiska skäl.

Foto på en soldat som står på en båt tillhörande Försvarsmakten
Ett godtagbart skäl för att skjuta upp studierna är värnplikt.
Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Studieuppehåll – om du redan har påbörjat studierna

Om du redan har hunnit påbörja din utbildning, men inte kan fortsätta, ska du ansöka om studieuppehåll. Det gör du hos den kurs- eller programansvariga 
institutionen.

Hur ansöker jag om att skjuta upp mina studier?

Om du vill ansöka om att skjuta upp din studiestart måste du först tacka ja till din plats på utbildningen. Det gör du på antagning.se. Du ska dock inte registrera dig på utbildningen. Du som är skyldig att betala avgift för dina studier måste även betala studieavgiften innan du ansöker. Följ sedan dessa steg:

 1. Fyll i och signera blanketten

 2. Beskriv i ett brev varför du inte kan påbörja din utbildning

 3. Bifoga intyg som styrker skälen du anger i ditt brev

 4. Skicka blankett, brev och intyg till:

Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Eller i skannad form via e-post: registrator@gu.se.

Din ansökan och de bilagor du lägger till diarieförs. Det innebär att din ansökan blir en allmän handling som sparas på Göteborgs universitet.

Offentlighetsprincipen på Regeringens hemsida

 • Läkarintyg
 • Personbevis för barn, som visar att du är vårdnadshavare för barnet
 • Intyg från sjukvården om att du snart ska bli förälder
 • Beslut om att du ska göra värnplikt
 • Intyg från din arbetsgivare om att du nekats tjänstledighet

Du kan överklaga ditt beslut

Om du har fått ett beslut om att vi nekar dig anstånd kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande ska vara skriftligt och skickas med post till Göteborgs universitet (samma adress som ovan). Börja texten i ditt överklagande med ”Till överklagandenämnden”.  Du kan överklaga upp till tre veckor efter att du fått vårt beslut.

Påbörja dina studier efter uppskjuten studiestart

Om du har beviljats anstånd står det i beslutet när du ska påbörja dina studier igen. Då måste du göra en ny anmälan till utbildningen via antagning.se innan sista anmälningsdag. Du laddar upp anståndsbeslutet på antagning.se i samband med din anmälan. Det är viktigt att du inte laddar upp beslutet direkt när du får det, eftersom dokumentet måste registreras för rätt antagningsomgång.

Anmälnings- och studieavgifter (antagning.se)

Frågor och svar

Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att skicka ut en bekräftelse. Vi kontaktar dig när vi har gått igenom din ansökan. Kontakten sker genom e-post, så hör du inget från oss inom fyra veckor bör du kontrollera din skräpkorg.

Nej, du ska inte registrera dig på utbildningen eller lämna återbud. Det är dock viktigt att du tackar ja till din plats via antagning.se.

Det är möjligt att ansöka om förlängt anstånd. Gör då så här:

 • Gör en ny ansökan med hjälp av blanketten ovan.
 • Kryssa i rutan i blanketten att det gäller en förlängningsansökan.
 • Ange det diarienummer som ditt första beslut hade.

Handläggningstiden brukar ta cirka tre veckor. Tiden efter att antagningsbeskeden har publicerats är högre belastad, och då är också handläggningstiden något längre.

Du behöver inte kontakta institutionen, det gör vi på sektionen för antagning. Däremot är det viktigt att du följer instruktionerna i beslutet när du söker utbildningen igen.