Länkstig

Om webbplatsen

Göteborgs universitets webbplats, www.gu.se, lanserades första gången 1995. År 2020 uppdaterades webbplatsen senast och gu.se fick sitt nuvarande utseende. Här hittar du information om tillgänglighet, cookies, hantering av personuppgifter och copywrite.

Texter publicerade på www.gu.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan (Göteborgs universitets webbplats www.gu.se). Texterna får inte användas i kommersiellt syfte eller på sätt som kan skada universitetet utan tillstånd från Göteborgs universitet.

Den grafiska profil som används på Göteborgs universitets webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Göteborgs universitet.

Den grafiska profilen får ej heller användas eller kopieras för användning i egen webbserver eller eget webbpubliceringssystem utan tillåtelse från systemägaren, Kommunikationsenheten

Information om cookies

Göteborgs universitets webbplats använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om dessa, vad de används till och hur sådan användning förhindras.

Läs om hur vi hanterar cookies.

Behandling av personuppgifter

Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Universitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

Läs mer om hur universitetet tillämpar dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) med kompletterande lagstiftning. 

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi arbetar aktivt för att så många som möjligt ska kunna använda universitetets webbplats.

I vår tillgänglighetsredogörelse beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Där hittar du även kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för Göteborgs universitets webbplats www.gu.se

Lämna synpunkter på vår webbplats

Har du synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår webbplats bättre - hör av dig till oss! Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen.

Har du frågor eller synpunkter på innehållet på en specifik sida. Kontakta i första hand personen eller funktionen som finns på den specifika sidan. I övrigt kan du kontakta webbredaktion@gu.se