Bild
Gunnar Cervin
Gunnar Cervin forskar på alger vid Tjärnö marinbiologiska station, som är en del av den marina infrastrukturen.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskningsinfrastruktur

För att ge forskningen goda förutsättningar att utvecklas och hålla hög kvalitet krävs funktionell och avancerad forskningsinfrastruktur.

Forskningsinfrastrukturer innefattar stora forskningsanläggningar inom materialvetenskap, högteknologiska laboratorier för livsvetenskap och databaser för forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Det finns också unika databaser inom språk och demokrati som är öppna för allmänheten. Här nedan listas universitetsgemensamma forskningsinfrastrukturer och nationella forskningsinfrastrukturer.

Den marina infrastrukturen

Marina infrastrukturen består av Tjärnö marina laboratorium vid Kosterfjorden och det större forskningsfartyget Skagerak med hemmahamn på Nya varvet i Göteborg. I den marina infrastrukturen ingår också flera mindre fartyg, båtar samt fjärrstyrda och autonoma undervattensfarkoster.

Definition och styrdokument

Det finns en handläggningsordning, policy och olika styrdokument när det gäller universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se