Bild
Gunnar Cervin
Gunnar Cervin forskar på alger vid Tjärnö marinbiologiska station, som är en del av den marina infrastrukturen.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Forskningsinfrastruktur

För att ge forskningen goda förutsättningar att utvecklas och hålla hög kvalitet krävs funktionell och avancerad forskningsinfrastruktur.