Bild
Studenter sitter i fåtöljer och läser inne på Pedagogiska biblioteket
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Med utländsk utbildningsbakgrund menas en avslutad gymnasieexamen och eventuellt en påbörjad eller avslutad universitetsexamen.

Vill du läsa den här informationen på engelska istället?

Utbildningar och aktiviteter

Här har vi samlat de utbildningar och aktiviteter som Göteborgs universitet erbjuder och som är särskilt inriktade för dig som är ny i Sverige.

Bedömning av utländsk utbildning

Om du tidigare har studerat vid en högskola eller ett universitet kan du få denna utbildning bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). UHR:s utlåtande visar vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Bedömningen är bra för planering av universitetsstudier eller när du söker arbete. Inom vissa yrken krävs en yrkeslegitimation för att få arbeta i Sverige. Då behöver du få dina dokument bedömda av till exempel Skolverket eller Socialstyrelsen.

Har du en utländsk gymnasieutbildning som är avslutad kommer ett utlåtande från UHR visa om den ger dig grundläggande behörighet för universitetsstudier. Utlåtandet visar även om du har särskild behörighet i vissa ämnen. Vill du studera vidare är det bra att veta om du behöver komplettera din behörighet innan du kan ansöka till universitetsstudier i Sverige.

Saknar du dokument?

Har du en avslutad eftergymnasial utbildning från utlandet, men saknar dokument på delar av eller hela utbildningen? Då kan du ansöka om en utbildningsbeskrivning hos Universitets- och högskolerådet. Genom att ansöka om en utbildningsbeskrivning får du ett underlag som du kan använda när du planerar för studier, validering av kompetens eller söker jobb.

Validering av kompetens innebär att ge ett erkännande för dig som saknar dokument från tidigare studier eller har arbetat länge inom ett yrke. När du blivit antagen till en utbildning vid Göteborgs universitet gör vi en individuell bedömning av din kompetens. Bedömningen kan till exempel innebära intervjuer med sakkunniga, teoretiska eller praktiska tester eller inlämningsuppgifter.

Saknar du dokument? (uhr.se)

Kontakta universitetets samordnare för validering, Pernilla Hultberg, om du har frågor om Göteborgs universitets arbete med validering.

Behörighet till universitetet

För att bli antagen till universitetsstudier krävs vissa förkunskaper. För grundläggande behörighet för studier på svenska behöver du:

  • En avslutad utländsk gymnasieutbildning.

  • Goda kunskaper i svenska* och engelska.
  • Ibland kunskap i matematik beroende på när du gick ut gymnasiet.

*Vid utbildningar som ges helt på engelska är kunskaper i svenska inget krav.

Om du inte har en avslutad utländsk gymnasieutbildning ska du vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Utländsk gymnasieutbildning (antagning.se)

Behörig genom reell kompetens

Saknar du formell behörighet kan du bli behörig till en utbildning genom andra kunskaper och erfarenheter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan du ansöka om att få prövade som reell kompetens.

Reell kompetens på sidan Från anmälan till antagning

Är du osäker på om du är behörig?

Under avsnittet Anmälan och antagning hittar du mer information om behörighet, dokument och viktiga datum.

Från anmälan till antagning

Så här anmäler du dig till studier

Du ansöker till studier vid svenska högskolor och universitet via antagning.se. På antagning.se hittar du alla kurser och program som ges på svenska och till viss del även på engelska. På universityadmissions.se hittar du alla kurser och program som ges på engelska.

Studievägledning

Har du fler frågor om din planering av universitetsstudier? Kontakta studievägledarna vid Göteborgs universitet.