Bild
Vasaparken, universitetets huvudbyggnads framsida
Göteborgs universitets huvudbyggnad Vasaparken, mitt i centrala Göteborg.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Om universitetet

Forskning i världsklass, närmare 2 000 kurser och över 200 utbildningsprogram gör Göteborgs universitet till ett av de mest populära universiteten i Sverige. Universitetets uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen.

Vår organisation

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är högsta chef. Universitetet består också av en rad universitetsövergripande befattningar, enheter och organ som stödjer ledningen och verksamheten i olika frågor. Kärnverksamheten - utbildning och forskning - organiseras och drivs av åtta fakulteter, innefattande 38 institutioner, samt de 30-tal centrumbildningar som finns inom universitetet.