Göteborgs universitet

Bland JMG:s uppdragsgivare återfinns såväl statliga som kommunala myndigheter, Tidningsutgivarna samt enskilda företag inom informations- och medieområdet. Våra lärare på uppdragsutbildningarna består av lektorer och adjunkter vid JMG samt externa konsulter som anlitas för såväl sin ämnesmässiga som pedagogiska kompetens och branschkännedom.

Ledarskap för Digitala Redaktioner: Framtidens Utmaningar, Nuvarande Lösningar

Kursen utrustar deltagarna med de färdigheter och insikter som krävs för att navigera i den digitala journalistikens snabbt föränderliga landskap. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma journalister som arbetar med redaktionellt ledarskap, alternativt är nyfikna på att göra det i framtiden.

Läs mer om kursen här.

Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer

Kursen ger dig kunskap om och förståelse för hur organisationer fungerar och vad ledarskap i organisationer har för villkor, möjligheter och begränsningar är en tillgång som chef och ledare. Det ger referensramar för den egna kommunikationen och är en förutsättning om man vill använda kommunikation som strategiskt verktyg och planera relevanta kommunikationsinsatser i olika situationer.

Läs mer om kursen här.

Strategisk kommunikation - Astra Zeneca

Kursen ger dig grundläggande kunskap om och förståelse för teorier och modeller inom strategisk kommunikation. Du får även kunskap i att analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikativa insatser.

Läs mer om kursen här.

Kommunikation i projekt och förändringsprocesser - Kronofogdemyndigheten

Kursens syfte är att ge studerande en grund för professionellt informationsarbete i projekt och vid förändringsinsatser, knutna till Kronofogdemyndighetens uppgift och arbete. 

Läs mer om kursen här.

Tidningsledning 

Kursens syfte är att ge personer i ledningsfunktioner på svenska dagstidningar kunskaper i relevanta ämnen för att tidningarna ska stå bättre rustade i en föränderlig massmedievärld. Ledningsfunktion avser inte bara den centrala tidningsledningen utan även ledande befattningar på alla delar av ett dagstidningsföretag, t ex redaktion, teknik, ekonomi eller personal. 

Läs mer om kursen här.