Länkstig

Lediga anställningar

Här hittar du de lediga anställningar som finns på Göteborgs universitet. För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. I ansökan kan du behöva svara på eventuella frågor samt bifoga efterfrågade bilagor.

Instruktioner om hur du registrerar ett konto och vad som krävs vid en ansökan hittar du under hjälp för sökande. Observera att din ansökan måste vara registrerad senast klockan 23.59 på angiven sista ansökningsdag.

Hjälp för sökande

Om du har frågor om den utlysta anställningen, var vänlig kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna i den specifika annonsen.

Om det uppstår tekniska problem i samband med registrering av din ansökan, var vänlig kontakta rekrytering@gu.se

Logga in eller registrera dig

Prenumerera på annonser

Lediga anställningar

Titel
Anställningsform
Diarienummer
Sista ansökningsdatum
En eller flera adjungerad adjunkt i kostvetenskap med inriktning mot hem- och
konsumentkunskap
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/429
Sista ansökningsdatum
2023-04-21
Servicetekiker till Campusservice
Medicinareberget
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/439
Sista ansökningsdatum
2023-04-21
2 postdoktorer in marin
biogeokemi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/218
Sista ansökningsdatum
2023-04-09
Biträdande forskare i
molekylärbiologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/351
Sista ansökningsdatum
2023-04-24
Universitetslektor i psykologi, inriktning personlighets- och
utvecklingspsykologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/430
Sista ansökningsdatum
2023-04-24
Postdoktor i
neurokemi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/387
Sista ansökningsdatum
2023-04-21
Universitetsbibliotekarie
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/388
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Personaladministratör
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/431
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Projektsamordnare vid Centrum för Hav och
Samhälle
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/432
Sista ansökningsdatum
2023-04-19
Postdoktor i Spatio-temporal dynamik av antimikrobiell resistens hos
djur
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/412
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Forskare till projekt om kognition hos äldre
individer
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/315
Sista ansökningsdatum
2023-04-13
Universitetsadjunkt i konsthantverk inriktning textil, kropp och
rum
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/318
Sista ansökningsdatum
2023-04-21
Studievägledare
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/352
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Vikarierande universitetslektor i kemi, med inriktning fysikalisk/oorganisk
kemi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/136
Sista ansökningsdatum
2023-04-14
Postdoktor i läkemedelskemi, 1-2
tjänster
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/350
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Internationell
handläggare
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/427
Sista ansökningsdatum
2023-04-09
Forskningsingenjör i Marina vetenskaper, inriktning
biologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/418
Sista ansökningsdatum
2023-04-09
Vikarierande tekniker med textil inriktning till
fiberverkstad
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/416
Sista ansökningsdatum
2023-04-17
Forskningsingenjör
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/421
Sista ansökningsdatum
2023-04-18
Forskare i
växtekofysiologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/410
Sista ansökningsdatum
2023-04-17
Kanslichef
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/419
Sista ansökningsdatum
2023-04-25
Postdoktor i epidemiologi av antimikrobiell användning hos
grisar
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/400
Sista ansökningsdatum
2023-04-18
Forskningsingenjör inom språkteknologisk forskningsinfrastruktur, med inriktning mot
webbadministration
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/376
Sista ansökningsdatum
2023-05-02
Postdoktor i naturvetenskap med inriktning på
djurbiologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/307
Sista ansökningsdatum
2023-04-24
Gästprofessor med särskilt uppdrag som vetenskaplig ledare för
CULF
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/324
Sista ansökningsdatum
2023-04-08
Doktorand i
musikvetenskap
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/179
Sista ansökningsdatum
2023-04-27
Doktorand i
etnologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/180
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Postdoktor i cancergenomik och
bioinformatik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/371
Sista ansökningsdatum
2023-04-14
PARSE Journal Front end
developer
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/408
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Postdoktor i Typteori för matematik och
datavetenskap
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/405
Sista ansökningsdatum
2023-04-14
Utbildningshandläggare
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/326
Sista ansökningsdatum
2023-04-07
Databasansvarig till Statsvetenskapliga institutionen och
QoG-institutet
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/292
Sista ansökningsdatum
2023-04-17
Utbildningsadministratör
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/403
Sista ansökningsdatum
2023-04-13
Institutionstekniker
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/406
Sista ansökningsdatum
2023-04-13
Kock/köksbiträde visstid, Kristineberg
center
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/404
Sista ansökningsdatum
2023-04-02
Kommunikatör
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/407
Sista ansökningsdatum
2023-04-06
Universitetslektor i socialt arbete med inriktning
socialrätt
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/328
Sista ansökningsdatum
2023-05-04
Sommarjobb receptionist Kristineberg
Center
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/402
Sista ansökningsdatum
2023-04-23
Universitetslektor i klinisk
nutrition
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/395
Sista ansökningsdatum
2023-04-13
Ekonom till Psykologiska
institutionen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/341
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorandtjänst - Oorganiska material för direkt infångande av koldioxid från
luft
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/396
Sista ansökningsdatum
2023-04-12
Forskningskoordinator för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet
(WCMTM)
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/384
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Informationssäkerhetschef /
CISO
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/88
Sista ansökningsdatum
2023-04-23
Fältassistenter
(sommarvikariat)
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/373
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Administrativ chef till Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/35
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Vikarierande tekniker i
bildverkstad
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/389
Sista ansökningsdatum
2023-04-10
Gästföreläsare (intermittent anställning) vid institutionen för historiska
studier
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/230
Sista ansökningsdatum
2023-04-10
Forskningsingenjör inom språkteknologisk forskningsinfrastruktur med inriktning mot
systemadministration
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/111
Sista ansökningsdatum
2023-05-02
Projektassistent
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/392
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Projektanställning inom området marin mikrobielt
ekologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/394
Sista ansökningsdatum
2023-04-09
Vikarierande tekniker i
textilverkstad
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/355
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Forskningsamanuenser till Centrum för personcentrerad
vård
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/364
Sista ansökningsdatum
2023-04-10
Postdoktor till statsvetenskapliga
institutionen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/343
Sista ansökningsdatum
2023-05-02
Forskarutbildningssamordnare
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/386
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Fettintag och effekter på blodfetter och
inflammation
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/270
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Doktorandplats i medicinsk vetenskap - D-vitaminintag – strategier för hållbar hälsa och
klimat
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/220
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Reproduktion och kardiometabol risk hos
kvinnor
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/268
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Ekonom till institutionen för tillämpad
informationsteknologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/375
Sista ansökningsdatum
2023-04-16
Educational
Assistant
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/362
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Labb- och
fältassistent
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/370
Sista ansökningsdatum
2023-04-21
Forskare
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/382
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Arbetsmiljöhandläggare
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/383
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Personaladministratör
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/381
Sista ansökningsdatum
2023-04-07
Administrativ assistent
(timmar)
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/380
Sista ansökningsdatum
2023-04-10
Studievägledare för
lärarutbildningen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/210
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Postdoktor i
arbetsvetenskap
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/374
Sista ansökningsdatum
2023-04-13
Ekonom
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/363
Sista ansökningsdatum
2023-04-13
Postdoktor i Europaforskning (1-3
tjänster)
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/359
Sista ansökningsdatum
2023-05-15
Doktorand i vetenskapsteori i projektet: ”I stormens öga. Klimatanpassning i tider av ökande polarisering och
desinformation”
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/314
Sista ansökningsdatum
2023-04-20
Biträdande forskare till statsvetenskapliga
institutionen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/232
Sista ansökningsdatum
2023-04-06
Universitetsadjunkt i svenska som
andraspråk
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/200
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Universitetsadjunkt i film med inriktning
filmproduktion
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/348
Sista ansökningsdatum
2023-04-05
Biträdande forskare till statsvetenskapliga
institutionen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/377
Sista ansökningsdatum
2023-04-06
Universitetsadjunkt i film med inriktning
kulturskola
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/349
Sista ansökningsdatum
2023-04-05
Kostymmästare, intermittent anställning med varierande
omfattning
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/372
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Biträdande
forskare
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/288
Sista ansökningsdatum
2023-04-04
Doktorandplats i konstnärlig
gestaltning
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/202
Sista ansökningsdatum
2023-05-02
Doktorandplats i medicinsk vetenskap -
Cancergenomik/bioinformatik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/344
Sista ansökningsdatum
2023-04-04
Adjungerad adjunkt, en eller
flera
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/360
Sista ansökningsdatum
2023-04-04
Doktorand i membranhomeostas hos C.
elegans
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/369
Sista ansökningsdatum
2023-05-01
Doktorand i marin
ekologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/368
Sista ansökningsdatum
2023-04-16
Forskningssamordnare, Centrum för Antibiotikaresistensforskning i
Göteborg
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/361
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Ekonom
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/357
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot Corporate
Finance
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/68
Sista ansökningsdatum
2023-04-17
Ekonom
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/358
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Två doktorander i samhällsvetenskapliga miljöstudier – med fokus på rättvis urban och regional
klimatomställning
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/117
Sista ansökningsdatum
2023-04-28
Personalhandläggare
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/316
Sista ansökningsdatum
2023-04-02
Doktorandplats i Software Engineering för
AI-applikationer
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/346
Sista ansökningsdatum
2023-04-24
1 - 3 doktorander i
kulturgeografi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/340
Sista ansökningsdatum
2023-04-19
Skeppare/däcksman,
intermittentanställning
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/332
Sista ansökningsdatum
2023-04-06
Vetenskapsdykare och dykledare,
intermittentanställda
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/333
Sista ansökningsdatum
2023-04-06
Institutionstekniker (Djurvårdare), Core
Facilities
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/336
Sista ansökningsdatum
2023-04-05
1-2 doktorander i Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella
tillgångar
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2022/1615
Sista ansökningsdatum
2023-04-14
Utbildningsadministratör,
vikariat
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/242
Sista ansökningsdatum
2023-04-04
3 doktorander i ekonomisk
historia
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/204
Sista ansökningsdatum
2023-05-22
Fältassistenter för sommarsäsongen
2023
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/310
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot
biologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/321
Sista ansökningsdatum
2023-04-17
Doktorandplats i sociologi med inritkning mot migration och
integration
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/155
Sista ansökningsdatum
2023-04-05
Universitetslektor i pedagogik med inriktning
specialpedagogik
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Diarienummer
PAR 2023/289
Sista ansökningsdatum
2023-04-16
Postdoktor till statsvetenskapliga
institutionen
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/246
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar
-svenska
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/195
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorand i pedagogiskt arbete -
svenska
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/201
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorand i pedagogiskt arbete ­- naturvetenskap eller
teknik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/278
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar - naturvetenskap eller
teknik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/273
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorand i pedagogiskt arbete -
matematik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/277
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Doktorand i ämnesdidaktik med inriktningar -
matematik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/274
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Två doktorandtjänster i religionsvetenskap med inriktning mot
islamologi
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/231
Sista ansökningsdatum
2023-04-03
Postdoktor inom Kardiovaskulär artificiell
intelligens
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/193
Sista ansökningsdatum
2023-04-06
Doktorand i
logik
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2023/72
Sista ansökningsdatum
2023-05-02
Vikarierande universitetslektor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella
tillgångar
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning
Diarienummer
PAR 2022/1616
Sista ansökningsdatum
2023-04-03