Länkstig

Samarbeta med oss

Det finns många möjligheter att samarbeta med Göteborgs universitet. Våra samarbeten gör att vi, tillsammans med omvärlden, ökar kvalitén i vår forskning och utbildning samtidigt som vi sprider vår kunskap.

Tillsammans skapar vi framtiden

Göteborgs universitet vill fortsätta utveckla samhället. Genom att kompetensutveckla anställda inom näringslivet, offentlig sektor och organisationer bidrar vi till samhällsutvecklingen.

Erasmus Charter for Higher Education

Göteborgs universitet har beviljats Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 av EU, vilket innebär att vi kan ansöka om att delta i mobilitet och projekt antingen som partner eller som koordinator.

Göteborgs universitet har beviljats ett Erasmuscharter som förklarar vilka åtaganden universitetet har gentemot stipendiater och vice versa. Ett Erasmuscharter behövs för att få delta i Erasmus+ som finansieras av EU-kommissionen. Erasmus+ erbjuder, bland annat, möjligheter till utbyten och samarbeten inom högre utbildning.

Erasmus Charter for Higher Education (pdf)

Erasmus Policy Statement, University of Gothenburg (pdf)

Läs mer om Erasmus Charter for Higher Education på Erasmus+ webbplats

Samarbeten med Chalmers

Tillsammans med Chalmers har vi många välutvecklade samarbeten och i viss utsträckning också gemensamma organisationer. Som två lärosäten i samma stad vill vi dra nytta av varandra och skapa en dynamisk bredd inom utbildning och forskning.