Bild
Det är roligt att samarbeta och kompetensutvecklas på Göteborgs universitet
Det är roligt att samarbeta och kompetensutvecklas på Göteborgs universitet
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Samarbeta med oss

Det finns många möjligheter att samarbeta med Göteborgs universitet. Våra samarbeten gör att vi samverkar med omvärlden , vilket leder till spridning och nyttiggörande av vår kunskap samt förbättrar kvaliteten i vår forskning och utbildning. När forskningen och utbildningen möter verkliga problem berikas det akademiska arbetet, forskningens och utbildningens relevans och kvalitet förbättras.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar ger företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer möjlighet att utveckla och förbättra sina anställdas kompetens. Universitet erbjuder färdiga utbildningar och kan ibland skräddarsy utbildningar som anpassas efter behov.

Våra uppdragsutbildningar baseras på vår kunskap inom många olika områden. Alla våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med forskningen.

Våra forum för samverkan och dialog

Dagligen sker utbyte mellan universitetet och samhället. Vi ordnar större forum såväl som mindre aktiviteter där samverkan och dialog genomförs.