Bild
Det är roligt att samarbeta och kompetensutvecklas på Göteborgs universitet
Det är roligt att samarbeta och kompetensutvecklas på Göteborgs universitet
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Samarbeta med oss

Det finns många möjligheter att samarbeta med Göteborgs universitet. Våra samarbeten gör att vi samverkar med omvärlden vilket betyder att vår kunskap sprids och tas till vara och kan öka kvalitén i vår forskning och utbildning. När forskningen och utbildningen möter verkliga problem berikas det akademiska arbetet, forskningens och utbildningens relevans och kvalitet förbättras.

Universitetet och samhället

Att vara en del av och påverka samhället är en viktig uppgift för Göteborgs universitet. Exempelvis genom att våra forskare bidrar med sina expertkunskaper, och våra populärvetenskapliga evenemang.

Förändrad syn på äldre - är 70 det nya 50? 

Antalet personer över 65 år kommer att tredubblas de närmaste decennierna. Allt fler och friskare äldre personer är en stor global framgång, men också en stor samhällsutmaning. För att möta den utmaningen så bedrivs multidisciplinär forskning på Centrum för åldrande och hälsa. Där visionen är ett samhälle där äldre respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle där äldre ses som värdefulla resurser för ett gott och värdefullt åldrande.

Video (13:41)
Akademisk kvart: 70 är det nya 50

Våra forum för samverkan och dialog

Dagligen sker utbyte mellan universitetet och samhället. Vi ordnar större forum såväl som mindre aktiviteter där samverkan och dialog genomförs.

Kompetensutveckling

Göteborgs universitet har både skräddarsydda lösningar och färdiga utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Alla våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med forskningen. Välj mellan distansutbildningar, poänggivande kurser och behovsanpassade lösningar på plats hos er. Våra lärare och forskare har såväl nationella nätverk som kontakter världen över.