Bild
Fem studenter tittar i kikare upp mot träden
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Frågor om ämne, kurs eller program

Om du vet ungefär vad du vill studera vänder du dig till studievägledare som är specialiserade inom universitetets olika ämnesområden. Du kan få svar på frågor om exempelvis kurser inom program, arbetsmarknaden efter en specifik utbildning och tillgodoräknande.

Vid Göteborgs universitet erbjuder alla studievägledare såväl allmän vägledning som vägledning inom det egna ämnesområdet. Om ditt mål förändras under processens gång hjälper studievägledaren dig vidare till rätt ämnesområde.

Genom länkarna nedan hittar du kontaktuppgifter. Din kontakt med studievägledare är alltid skyddad av tystnadsplikt. Välkommen!

Ekonomi och juridik

Vad kan jag läsa?

Inom detta område utbildas morgondagens ledare inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Det handlar om många olika yrkesorienterade karriärer - ekonomichefer, jurister, advokater, kronofogdar, domare, finansanalytiker, marknadsförare, entreprenörer, revisorer, miljövetare, kostekonomer, turist- och evenemangsarrangörer med mera.

Här kan man också läsa fristående kurser i ekonomisk historia, företagsekonomi, statistik, juridik, nationalekonomi, ekonomisk geografi, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap och turismgeografi.

Hälsa, sjukvård och tandvård

Vad kan jag läsa

Från läkare, sjuksköterskor och tandläkare till audionomer, dietister och biomedicinska analytiker – det finns mycket att välja på inom området. Under utbildningen kommer du i kontakt med den senaste forskningen och människor i behov av stöd och vård. Vare sig du vill arbeta direkt inom sjuk- eller tandvården, med läkemedel, friskvård eller forskning är detta en bra start.

IT

Vad kan jag läsa?

IT-utbildningarna vid Göteborgs universitet handlar om allt från matematik och högteknologisk kreativitet, till hur man anpassar systemen för människorna som ska använda dem. Kurserna och programmen har en nära koppling till forskning, industri och samhälle och våra studenter har blivit mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi ger även utbildningar för redan yrkesverksamma.

Efter utbildningen kan du till exempel jobba som systemutvecklare, it-strateg, projektledare, mjukvaruspecialist, interaktionsdesigner eller expert inom datasäkerhet.

Konstnärliga ämnen

Vad kan jag läsa?

Drömmer du om en framtid med ett konstnärligt yrke? Inom design, hantverk, musik, scen, film eller foto? Vid Göteborgs universitet finns en internationellt sett unik kombination och bredd av utbildningar inom samtidens viktigaste konstnärliga uttrycksformer.

Exempel på yrken du kan utbilda dig till: designer, filmskapare, fotograf, komponist, konsthantverkare, operasångare, musikalartist, skådespelare, konstnär eller lärare inom estetiska ämnen.

Kultur, religion, historia och filosofi

Vad kan jag läsa?

Är du intresserad av hur vi förhåller oss till vårt eget liv, till andra människor, till det främmande och till historien? I dagens mångkulturella samhälle är det kanske viktigare än någonsin att ha insikt i och förståelse för - inte bara vår egen kultur - utan även andra människors religion och livsåskådning.

Religionsvetenskap, arkeologi, filosofi och musikvetenskap är alla exempel på ämnen som, från olika perspektiv, ger dig verktyg att bättre förstå vår verklighet och vilka vi är.

Lärarutbildning och pedagogik

Vad kan jag läsa?

Det behövs ständigt välutbildade pedagoger och lärare i samhället, såväl för små barn och ungdomar som för vuxna.

Inom utbildning, pedagogik och lärande finns ett stort antal fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Dessa kan läsas som fortbildning, men många av dem kan också ingå i en kandidat-, magister- eller masterexamen.

På avancerad nivå finns dels påbyggnadsutbildningar för lärare, dels en flora av masterutbildningar med ett vidare fokus än just skolan.

Naturvetenskap och matematik

Vad kan jag läsa?

Naturvetenskapliga upptäckter har revolutionerat vår syn på världen. Förr handlade det om att utforska grundläggande naturlagar. Nu söker naturvetenskapen lösningar för en hållbar utveckling, en giftfri miljö, ett friskt hav, åldrandets gåta och liv i universum. Här kan du läsa traditionella ämnen som matematik, fysik, kemi, biologi, astronomi och geografi, men också specialiserade utbildningar om till exempel havet och vår miljö.

Samhälls- och beteendevetenskap

Vad kan jag läsa?

Hur är vårt samhälle uppbyggt? Hur fungerar det? Studera demokrati och politik, arbetsliv och sociala relationer, individens anpassning och utveckling samt global förändring. Här kan du bli journalist, personalvetare, psykolog, socionom eller beteendevetare. Du kan välja bland fristående kurser eller program som förser dig med kunskaper du behöver i en yrkesverksamhet där samhället står i fokus.

Språk

Vad kan jag läsa?

Vi lever i en globaliserad och digitaliserad värld. Att kommunicera på både sitt eget och andra språk blir allt viktigare. Att behärska flera språk bidrar till förståelse för andra kulturer. Det river murar och underlättar samarbete.

Vid Göteborgs universitet finns ett brett urval av språk som du kan fördjupa dig i - allt från svenska och de största europeiska språken till japanska, arabiska och kinesiska.

Mer information

Träffa våra studenter

I en serie videoklipp får du träffa våra studenter som pluggar på olika utbildningar vid universitetet. De svarar på frågor som exempelvis vad de tycker om sina studier, vad som skiljer universitetet från gymnasiet och vad de ska göra efter sina studier.