Bild
Ceremoni i aulan för Nit och redlighet i rikets tjänst
Rektor delar ut gåva för Nit och redlighet i rikets tjänst, i universitetsaulan i huvudbyggnaden i Vasaparken.
Foto: Carina Elmäng
Länkstig

Högtider och ceremonier som arrangeras varje år

Årligen anordnas flera ceremonier, högtider och festligheter. De största är Doktorspromotionen och Professorsinstallationen som kallas akademiska högtider. Andra årliga evenemang är: Jubeldoktorhögtiden, För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR) samt Diplomeringsceremonin för kåraktiva studenter.

Doktorspromotionen

Promotionen är universitetets främsta högtid och är i första hand till för dem som nyligen genomgått forskarutbildning och avlagt doktorsexamen. Vid Göteborgs universitet äger den årliga doktorspromotionen rum under senare delen av oktober.

Vid promotionen får föregående läsårs nya doktorer ta emot sitt diplom som bevis på sin ställning vid universitetet. Vid högtidligheten promoveras också årets hedersdoktorer. Det är personer som hedras därför att de, inom eller utom landet, på ett förtjänstfullt sätt bidragit till forskningen vid vårt universitet. Under ceremonin delas även universitetsgemensamma utmärkelser och priser ut.

Ceremonin innehåller tal samt underhållning av universitetets egna studenter från Högskolan för scen och musik och följs av ett mingel samt en stor bankett. Hela högtiden firas i Kongresshallen, Svenska mässan i Göteborg. Omkring 150 nya doktorer deltar i ceremonin, och tillsammans med medföljande släkt och vänner samt särskilt inbjudna gäster deltar 700-850 sittande personer i banketten.

Du som har disputerat och tagit ut din examen blir inbjuden till den doktorspromotion som gäller dig. En inbjudan skickas ut via e-post i början av juli. 25 oktober 2024 sker doktorspromotion för dig som disputerade och tog ut din examen mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2024.

Se gärna filmer från tidigare doktorspromotioner på GUPlay.

Professorsinstallationen

De nya professorer som önskar installeras respektive välkomnas under högtidliga former deltar i professorsinstallationen. Här installerar rektor de som blivit tillsvidareanställda som professorer eller förordnats som konstnärliga professorer under föregående år. Adjungerade professorer och gästprofessorer, som utsetts genom beslut av rektor, installeras inte, utan hälsas välkomna vid installationen. Nästa Professorsinstallation äger rum den 12 juni 2024 i Konserthuset på Götaplatsen i Göteborg.

Vid högtiden visas korta filmer med respektive professor. Filmerna från de senaste åren finns att se här: www.gu.se/forskning

Nit och redlighet i rikets tjänst, NOR

I januari varje år anordnas en tillställning för medarbetare vid Göteborgs universitet som varit statligt anställda under minst 30 år eller slutar sin anställning efter minst 25 års statlig anställning. De tilldelas utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst, NOR.
Ceremonin sker i aulan i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, med bland annat tal av rektor och underhållning från studenter vid Högskolan för scen och musik.
Vid en NOR-högtid överlämnar rektor en gåva till var och en. Vilken av gåvorna du önskar väljer du från ett sortiment som Arbetsgivarverket upphandlat. Förutom medalj eller klocka finns ett par kristallskålar och glaskonstverk att välja mellan. Ceremonin avslutas med en middagsbuffé i Torgny Segerstedtsalen, en trappa upp i Vasaparken.

Om du vill veta mer om Nit och redlighet, vilka kriterier som gäller och vilka gåvor du kan välja bland, läs mer på Arbetsgivarverkets webbplats
 

Handläggning

Pensionshandläggarna vid Personalenheten tar årligen fram uppgifter för de medarbetare som ska tilldelas utmärkelsen NOR. Ett brev skickas till dem som berörs, med information om att de kommer att tilldelas NOR samt en valblankett för val av gåva. En personlig inbjudan skickas sedan inför NOR-högtiden.
Har du blivit inbjuden och valt en gåva men inte kunnat komma på ceremonin? Hör av dig till Akademiska högtider för att hämta din gåva i efterskott. E-post: hogtider@gu.se

Glöm inte att hämta ut din gåva! Från januari 2021 behöver du höra av dig och hämta den inom två år efter den ceremoni du blivit inbjuden till. Gåvorna skickas inte hem.

Pensionärshögtiden

Varje vår har en samlande högtid arrangerats för de medarbetare som lämnat sin anställning med pension under föregående kalenderår. Ceremonin har skett i universitetets aula där rektor har överlämnat en minnesnål. Den 20 februari 2024 hölls den sista pensionärshögtiden och ingen samlande högtid för pensionärerna arrangeras.

Diplomeringshögtiden

Göteborgs universitets dåvarande rektor, Eva Wiberg, fattade 2018 beslut om en ny högtid vid Göteborgs universitet, Diplomeringshögtiden. 

Vid ceremonin belönas studenter som varit aktiva i universitetets kårer för insatser för sitt lärosäte. Även ledamöter i universitetets doktorandkommittéer hedras på detta sätt. Studenterna får mottaga en medalj och ett diplom ur rektors hand och bjuds efter ceremonin på ett mingel i Vasaparken.

Jubeldoktorhögtiden

Den doktor som promoverades för 50 år sedan eller mer kan kreeras som jubeldoktor. Det här brukar av tradition ske på årets doktorspromotion, men har sedan några år tillbaka fått en egen högtid vid Göteborgs universitet. Fler och fler doktorerade och promoverades under 1970- och 1980-talet och därför skapades en separat högtid som blir både värdigare och varsammare för våra jubeldoktorer, som är mellan 75 och 100 år gamla.

Ceremonin genomförs i aulan i Vasaparken där jubeldoktorerna går i procession tillsammans med universitetets ledning och studentmarskalkar. En i taget går jubeldoktorerna fram till parnassen i sina doktorshattar och lagerkransar och får mottaga ett personligt diplom. De blir gratulerade av promotorer och hyllas därefter med en fanfar.
Efter den högtidliga ceremonin i Vasaparken bjuds jubeldoktorerna och deras gäster till en festmiddag i Restaurang Norden på Konferenscentrum Wallenberg, tillsammans med universitetets ledning.

Årets jubeldoktorer blir också inbjudna som gäster till den påföljande Doktorspromotionen. De som önskar kan komma och sitta i publiken under ceremonin och delta i banketten på kvällen.

The Felix Neubergh Lecture

Sedan 1977 ges varje år The Felix Neubergh Lecture i Göteborg. The Felix Neubergh Lecture behandlar varannan gång problem inom bank- och finansväsendet och varannan gång arkeologi. Till föreläsare utses internationellt kända och framstående personer.

The Felix Neubergh Lecture har tillkommit genom donationer av framlidne bankiren Felix Neubergh och hans maka Bertha. Felix Neubergh var född i Göteborg och gynnade under en följd av år frikostigt olika institutioner i sin födelsestad, särskilt Göteborgs universitet. Han vinnlade sig om universitetets kontakter med kultur och vetenskap i engelsktalande länder.

Föreläsningen pågår i en timme och vänder sig främst till lärare och studenter vid universitetet men också till en bredare publik. Föreläsaren tilldelas en silverplakett samt en summa pengar.

Länk till Handelshögskolans sida om Felix Neubergh Lecture