Göteborgs universitet

Anställning

Som doktorand har du en tidsbestämd anställning som motsvarar fyra år på heltid. Under den tiden ska du skriva din avhandling och läsa alla obligatoriska och valbara kurser.

När du antas som doktorand får du en arbetsplats på institutionen. Du får också tillgång till dator, e-postadress, postfack och telefon.

Utgångspunkten är att du arbetar 100 procent som doktorand, men det finns möjlighet till annan studietakt. Din lön sätts enligt Göteborgs universitets lönestege för doktorander och är inte förhandlingsbar. Efter hand som du klarar av olika delar av forskarutbildningen flyttas du automatiskt upp i stegen.

Som doktorand har du möjlighet att göra så kallad institutionstjänstgöring, vilket kan innebära undervisning, arbete i projekt eller administrativa uppdrag. Omfattningen kan variera, men som mest kan du göra 20 procent institutionstjänstgöring under din studietid. Att undervisa och arbeta i projekt är meriterande och institutionen strävar efter att ge alla doktorander möjlighet till undervisning även om tillgången varierar.

Din doktorandtid förlängs om du har annan studietakt än 100 procent, gör institutionstjänstgöring, är tjänstledig eller om det finns särskilda skäl. Enligt högskoleförordningen är särskilda skäl sjukdom, föräldraledighet, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret, eller förtroendeuppdrag i exempelvis nämnder på institutions- eller annan nivå inom Göteborgs universitet, inom fackliga organisationer eller studentorganisationer.

Mer information

Läs mer om anställningsvillkoren på Göteborgs universitets medarbetarportal.