Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Vid JMG ges forskarutbildning som leder till filosofie doktorsexamen i ämnet journalistik, medier och kommunikation. Normalstudietiden är fyra år.

Forskarutbildningen i journalistik, medier och kommunikation ligger vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet och kännetecknas främst av sin samhällsvetenskapliga inriktning och empiriska orientering. Den forskning om journalistik, medier och kommunikation som bedrivs vid JMG sker dels utifrån ett demokratiperspektiv där frågor kring makt, offentlighet och opinionsbildning spelar en central roll, dels utifrån ett publikperspektiv där frågor kring struktur, användning och påverkan står i centrum.

Sidan är under uppbyggnad. Mer information publiceras inom kort.

Den gemensamma forskarutbildningen vid JMG ger möjligheter till studier inriktade mot journalistikforskning eller medieforskning. 

Mål

Forskarutbildningens mål är att utbilda självständiga forskare med goda teoretiska, metodologiska och empiriska kunskaper om journalistik, medier och kommunikation samt att ge de studerande en förmåga att omsätta dessa kunskaper i forskning och annat kvalificerat yrkesarbete.

Historik

Forskarutbildningen i journalistik, medier och kommunikation startade hösten 1992 i samband med att en professur i journalistik inrättades. Den föregicks av en forskarutbildning i masskommunikation som kom till 1983 efter att landets första professur i massmedieforskning inrättats 1981.

Läs mer

om forskarutbildningen vid JMG här.

 

Mer information om utbildning på forskarnivå finns på universitets sidor för antagna doktorander, Doktorandportalen. Där kan du bland annat läsa om doktorandregler, samverkansavtal och mycket annat.