Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen vid JMG är en av Sveriges största med inriktning mot journalistik, medier och kommunikation.

Utbildningen sträcker sig över fyra år och leder till en filosofie doktorsexamen i journalistik, medier och kommunikation.
Efter avslutad utbildning ska du ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning, bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet och utföra andra kvalificerade arbetsuppgifter i förvaltning och näringsliv.
Vanligtvis studerar ett tiotal doktorander vid institutionen samtidigt och utbildningen har en tydlig internationell profil med doktorander från flera olika länder.
På samma sätt som institutionens forskning, kännetecknas forskarutbildningen av att den har en bred forskningsagenda med tydlig samhällsvetenskaplig profil och stark empirisk orientering.
Institutionens doktorander forskar vanligtvis om ett ämne med anknytning till någon av institutionens fem forskargrupper.
JMG:s forskare är internationellt etablerade och arbetar utifrån olika teoretiska positioner. De har breda erfarenheter och expertis vad gäller historiska mediestudier, storskaliga surveyundersökningar, experimentella studier, etnografiska undersökningar, automatiserade innehållsanalyser, diskursanalyser och studier av text och talad kommunikation. På så vis kan institutionen erbjuda kvalificerad handledning inom ett stort antal områden.

Lediga tjänster och allmän studieplan

Utlysning av lediga tjänster

När vi utlyser doktorandtjänster annonserar vi det här på vår webb och i Göteborgs universitets sökandeportal. Det är också i sökandeportalen som du laddar upp din ansökan. Vi utlyser tjänster återkommande, men det sker inte regelbundet.