Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen vid JMG är en av Sveriges största med inriktning mot journalistik, medier och kommunikation.

Forskarutbildningen vid JMG kännetecknas, liksom forskningen vid institutionen, av att den är samhällsvetenskaplig och att den har en tydlig empirisk orientering.
Vanligtvis studerar ett tiotal doktorander vid institutionen. De forskar oftast om ett ämne som har anknytning till någon av institutionens fem forskargrupper: journalistik, kris- och riskkommunikation, medier, publik och användning, organisationers kommunikation och politisk kommunikation
JMG:s forskarutbildning leder till en filosofie doktorsexamen i ämnet journalistik, medier och kommunikation.
Normalstudietiden är fyra år.
Som doktorand vid JMG får du möjlighet att fördjupa dig och utveckla din egen forskning.
Målet är att du ska skriva en avhandling och på så sätt visa att du utvecklat de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning, men också att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet.
Efter utbildningen ska du ha förmåga att omsätta dina kunskaper i forskning eller annat kvalificerat yrkesarbete.