Bild
Bild av manniskör på en workshop
Länkstig

Akademiskt språk och skrivande

Enheten för akademiskt språk (ASK) arbetar för att stärka utvecklingen av akademiskt språk och skrivande genom utbildningsinsatser och samarbeten. Enheten tar också en aktiv roll i nationella och internationella nätverk, konferenser och utbytesprojekt.

Vi välkomnar samarbeten med andra lärosäten och intresserade organisationer när det handlar om frågor som rör språk och skrivande i akademiska sammanhang.

På Göteborgs universitet verkar vi för att

  • stärka och utveckla medvetenheten om akademiskt språk och skrivande
  • utveckla pedagogiskt anpassade digitala resurser
  • erbjuda handledning i akademiskt språk och skrivande
  • arrangera seminarier, workshoppar och kurser
  • bevaka frågor om språk och skrivande i akademiska sammanhang
  • bidra till arbetet med internationalisering och inkludering.

Intresserad och vill veta mer? Kontakta oss!