Bild
Bild av manniskör på en workshop
Länkstig

Akademiskt språk och skrivande

Enheten för akademiskt språk (ASK) arbetar för att stärka utvecklingen av akademiskt språk och skrivande genom utbildningsinsatser och samarbeten. ASK tar också en aktiv roll i nationella och internationella nätverk, konferenser och utbytesprojekt.

Enheten för akademiskt språk välkomnar samarbeten med andra lärosäten och intresserade organisationer när det handlar om frågor som rör språk och skrivande i akademiska sammanhang.

Enheten för akademiskt språk på Göteborgs universitet verkar för att

  • stärka och utveckla medvetenheten om akademiskt språk och skrivande
  • utveckla pedagogiskt anpassade digitala resurser
  • erbjuda handledning i akademiskt språk och skrivande
  • arrangera seminarier, workshoppar och kurser
  • bevaka frågor om språk och skrivande i akademiska sammanhang
  • bidra till arbetet med internationalisering och inkludering.

Exempel på samarbeten

Språk- och skrivutveckling i svensk högskoleutbildning

Gemensamma workshoppar för personal i språk- och skrivstöttande verksamheter som pågår under 2020-2021. I samarbete med Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Utbyte med Queen Mary University of London

Ett utbyte som inspirerat utvecklingen av de läs- och skrivretreater som nu är en del av verksamheten på enheten för akademiskt språk (ASK).

The Writing Center Exchange Project (WCEP)

Ett forsknings- och utbytessamarbete mellan tre europeiska universitet med fokus på organisatoriska aspekter av skrivcentrumverksamhet.