Länkstig

Mötesplatser för samarbete

Vi på Göteborgs universitet både arrangerar och deltar i evenemang. Du kan träffa oss på våra egna mötesplatser eller under något av de evenemang som vi deltar på.

Våra mötesplatser

Jonsereds herrgård

Jonsereds herrgård är Göteborgs universitets intellektuella mötesplats för samverkan. Här bjuder vi in till diskussion i angelägna frågor och med gott utrymme för kreativitet och reflektion.

Med utgångspunkt i forskning och utbildning träffas här människor från alla samhällsområden för att i en inspirerande miljö och ett öppet samtalsklimat gemensamt formulera samtidens utmaningar.

Kulturarvsakademin

Kulturarvsakademin är en plattform för samverkan mellan olika kultur- och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

Kulturarvsakademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där parterna kan stödja kunskapsutvecklingen inom universitetet och kulturarvsinstitutionerna.