Bild
Illustration: Kristina Edberg
Länkstig

Excellent forskning

Göteborgs universitets forskare bidrar inom många olika discipliner till lösningen av samhälleliga problem. För att stödja forskare och stödja excellent vetenskap är ett viktigt mål att öka vår internationella forskningsfinansiering. Därför samfinansierar rektor strategiskt viktiga spetsforskningsprogram.

Wallenberg Academy Fellow

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Dessa forskare på Göteborgs universitet har beviljats långsiktig finansiering.

Wallenberg Clinical Scholars

Programmet ska stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus.

Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars stödjer några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år.

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se