Bild
Foto av en student som lyssnar på något i hörlurar, samtidigt som hen studerar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Vad räknas som en funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan bero på en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, som har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Exempel på en funktionsnedsättning är adhd, diabetes, dyslexi, hörselnedsättning och psykisk ohälsa. 

Göteborgs universitet gör inga utredningar av sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Hur är det att studera på universitetet?

Omställningen till att studera på universitet är stor för de flesta. Vid universitetet behöver du ta ett eget ansvar för dina studier. Du behöver lära dig studieteknik, att planera och strukturera dina studier, och att förbereda dig i god tid inför inlämningsuppgifter och examination.  

Pedagogiskt stöd för dig med dokumenterad funktionsnedsättning  

Du som har någon form av varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd som syftar till att underlätta dina studier. Stödet kan bestå av en eller flera olika typer av stöd och/eller anpassningar. Redan när du har kommit in på din utbildning ska du ansöka om pedagogiskt stöd i tjänsten Nais för att starta studierna på bästa sätt. 

Pedagogiskt stöd

Stöd, handledning och resurser för alla 

Alla studenter och forskarstuderande vid universitetet har tillgång till handledning och olika slags pedagogiska resurser, exempelvis:  

  • Handledning i akademiskt skrivande 
  • Stödprogramvaror som talsyntes, förstoringsprogram och program som underlättar stavning och grammatik.  
  • Sökhandledning 

Du kan få tillgång till talböcker om du själv kan intyga att din läsförmåga är nedsatt.

Ansök om pedagogiskt stöd

När du har kommit in på din utbildning ansöker du om pedagogiskt stöd i tjänsten Nais.

Våra studievägledare kan hjälpa dig när du väljer utbildning

Vill du veta mer om den utbildning du vill studera kan du kontakta någon av våra studievägledare. En studievägledare kan ge dig information om hur utbildningen är utformad och hur olika moment kan anpassas till de behov du har. Du kan exempelvis få reda på vilka arbetssätt som kan komma under utbildningen.

Studievägledaren kan också ge svar på

  • Om du kan läsa din utbildning i en lägre takt.
  • Tillgängligheten i lokalerna.
  • Om du kan studera på en annan plats än Göteborg.
  • Om undervisningen är på dagtid, på kvällstid eller på helgen.

Studievägledning

Anpassat högskoleprov

Ett resultat på högskoleprovet kan förbättra dina chanser att komma in på den utbildning du vill studera. Det finns anpassade högskoleprov för dig som har dyslexi eller en synnedsättning. Mer information om hur du gör hittar du på sidan Högskoleprovet.

Ansöka om förtur med hänsyn till särskilda skäl

Om din funktionsnedsättning innebär att du inte har samma förutsättningar att konkurrera om en plats på en utbildning som andra sökande har, kan du ansöka om förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl. Det innebär att du kan antas med ett lägre meritvärde, om du är behörig till utbildningen du söker. På sidan Från anmälan till antagning hittar du information om hur du ansöker.

Kontakt

Har du frågor eller vill prata om pedagogiskt stöd, är du välkommen att kontakta samordnarna inom pedagogiskt stöd via e-post, pedagogisktstod@gu.se.

Sommarstängt: Pedagogiskt stöd har semesterstängt 1 juli-5 augusti.