Bild
Föreläsning i engelska
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Utbildning ökar chansen till jobb

En del studerar på universitet med målsättningen att jobba med något som är roligt och utvecklande och som ger en högre lön. Andra vill lära sig nya saker och förstå samhället på ett bättre sätt. Oavsett varför, är det tydligt att utbildning ökar chansen till jobb.

Det finns många fördelar med att studera på högskola och universitet visar undersökningar som jämför livsvillkor och utbildningsnivå. Personer som har högre utbildning har ofta bättre lön och en starkare ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt har de generellt sett bättre hälsa än personer som har lägre utbildning.

Med en akademisk examen har du lättare att få jobb och minskar risken för att bli arbetslös. Du ökar också möjligheterna att leva ett friskare liv med bättre hälsa. När du studerar vid ett universitet eller högskola lägger du alltså grunden för en tryggare och hälsosammare framtid.

Göteborgs universitet ger en trygg framtid

När du studerat och tagit en akademisk examen vid Göteborgs universitet är chansen stor att du snabbt etablerar dig på arbetsmarknaden. Under 2019 undersökte myndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hur många studenter som skaffat sig ett jobb med stabil anställning och som inte varit arbetslösa under det senaste året. Mellan ett och ett och ett halvt år efter examen hade i genomsnitt 82 procent av de som tagit examen vid Göteborgs universitet etablerat sig på arbetsmarknaden. Antalet varierar något beroende på utbildning, men är generellt sett hög. Det är ett kvitto på att en examen vid Göteborgs universitet ger dig goda förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Tips! Gör upp en plan

Vad som är gemensamt för alla som studerar är att de vill någonstans – de har en plan eller idé som pekar in i framtiden. Detsamma gäller dig – du behöver fundera ut en plan (om du inte redan har en). Din plan för framtiden bestämmer vad du ska studera och vad du ska göra efteråt. När du har en plan kan resan börja.

Yrkesexamen ger goda möjligheter till jobb

Allra störst chans till jobb har de som läst till en yrkesexamen. En yrkesexamen innebär att du studerar för att börja arbeta inom ett specifikt yrke, exempelvis som sjuksköterska, läkare, lärare eller jurist. Inom många yrkesområden är det brist på arbetskraft och stor chans att få ett jobb snabbt.

För de flesta är det mer än tillgången på jobb eller lön som styr valet av utbildning. Tycker du ämnesområdet är intressant blir du mer motiverad och kurserna känns roligare och lättare att klara av. 

Akademiker – vad är det?

En akademiker är en person som har skaffat sig en högskoleutbildning, antingen vid en högskola eller ett universitet. För att få kalla sig akademiker måste högskoleutbildningen omfatta minst 180 högskolepoäng, det vill säga heltidsstudier under totalt tre år.

Vi har nära samarbete med näringslivet

Många utbildningar vid Göteborgs universitet har täta samarbeten med näringslivet. Det betyder att du under utbildningen får träffa arbetsgivare och personer som tidigare gått din utbildning. Ofta sker det på utbildningarnas arbetsmarknadsmässor eller att du har gästföreläsare på kurserna. I många utbildningar ingår praktik där du får du en inblick i hur ditt framtida arbete kan se ut och värdefulla kontakter hos en möjlig arbetsgivare.

Läs mer på sidan Därför Göteborg om varför du ska studera hos oss.