Bild
Fyra personer sitter runt ett bord och diskuterar
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Samarbeta med våra studenter

Tillhör du näringslivet, offentliga sektorn eller en organisation som vill samarbeta med våra studenter? Våra studenter är intresserade av att få använda sina kunskaper och färdigheter på faktiska uppgifter från yrkeslivet.

Att samarbeta med våra studenter ger både dig som uppdragsgivare och studenten värdefulla erfarenheter, infallsvinklar och nya kunskaper. Du som uppdragsgivare får också ett vetenskapligt synsätt på det du behöver hjälp med och har dessutom möjlighet att lära känna framtida kollegor.

Möjliga samarbeten

Examens- eller uppsatsarbete

I de flesta utbildningar ingår ett självständigt arbete under eller i slutet av utbildningen. Det tar totalt 10 eller 20 veckor för studenten eller studenterna att genomföra.

Din verksamhet kan samarbeta med våra studenter i examens- eller uppsatsarbeten och på så sätt få en kvalificerad problemlösning vid exempelvis större kartläggningar, utredningar eller djupare analyser. 

Foto: Natalie Greppi

Praktikplats

Längre eller kortare praktikmoment ingår i flera av våra utbildningar. I samband med praktiken skriver studenten ofta en egen praktikrapport som ingår i utbildningen.

Med sina kunskaper är studenten en resurs i ert dagliga arbete, och kan utveckla din verksamhet samt ansvara för speciella uppgifter. Att ta emot en praktikant är ett bra sätt att lära känna studenter som är på väg ut i arbetslivet.

Foto: Natalie Greppi

Forskningsuppdrag

Kortare uppdrag där studenten arbetar inom ett forskningsprojekt.

Extra- och säsongsjobb

Jobb som studenten kan göra vid sidan av sina studier under terminen eller under sommaren - gärna med innehåll som knyter an till det studenten studerar. 

Tillsvidareanställningar/vikariat

Tjänster för studenter som är klara med sin universitetsutbildning och söker kvalificerade tjänster.

Att tänka på när du samarbetar med våra studenter

Frågor om annonsportalen

Kontakt

För frågor om annonsering

alumn@gu.se