Länkstig

Samarbeta med våra studenter

Tillhör du näringslivet, offentliga sektorn eller en organisation som vill samarbeta med våra studenter? Våra studenter är intresserade av att få använda sina kunskaper och färdigheter på faktiska uppgifter från yrkeslivet.

Så fungerar ett samarbete

Att samarbeta med våra studenter ger både dig som uppdragsgivare och studenten värdefulla erfarenheter, infallsvinklar och nya kunskaper. Du som uppdragsgivare får också ett vetenskapligt synsätt på det du behöver hjälp med och har dessutom möjlighet att lära känna framtida kollegor

Studenter vill ha intressanta och engagerande uppdrag som ligger nära deras utbildningsområde och som kan fungera som ett prov på deras samlade kompetens. Ofta efterfrågas projekt och uppdrag ute i arbetslivet där studenter får testa sina kunskaper under utbildningstiden men också få känna att man bidrar till företagets eller organisationens utveckling.

Vanliga samarbeten

De vanligaste formerna för studentsamarbete är examens- och uppsatsarbete och praktikplats. Beroende på vilken typ av samarbete du som uppdragsgivare letar efter finns det olika saker du behöver veta. 

Annonsportalen

I annonsportalen kan du som uppdragsgivare annonsera:

  • Examens-uppsatsarbete
  • Praktikplatser
  • Jobb
  • Forskningsuppdrag

Annonseringen är kostnadsfri, men det är Göteborgs universitet som bestämmer om annonsen kan publiceras eller inte.

Kontakt

För frågor om annonsering

alumn@gu.se