Göteborgs universitet

Dennis Andersson

Hans avhandling fokuserar på hur medieeffekter påverkar människors uppfattningar om samhällsproblem och har anknytning till JMG:s forskningsprojekt Variationer av medieeffekter (VARME).

Läs mer om Dennis Andersson här. 

Salma Bouchafra

Hennes avhandlingsprojekt fokuserar på visuella framställningar av (o)säkerhet och den diskursiva konstruktionen av hot och rädsla i högerpopulistisk kommunikation på sociala medier..

Läs mer om Salma Bouchafra här.

Elena Broda

Hennes forskningsintressen inkluderar misinformation (och relaterade begrepp som desinformation och falska nyheter), politisk kunskap, attitydbildning, publikstudier, medieeffekter och blandade metoder.

Läs mer om Elena Broda här.

Sherwin Chua

Disputerade 29 september 2023 med avhandlingen News Publishers' Innovation of practices Amid Platform Dominance. Där undersöker han utvecklingen och implementeringen av nya digitala läsarintäkter bland nyhetskanalerna.

Du kan hämta avhandlingen här i Göteborgs universitets elektroniska arkiv GUPEA.

Läs mer om Sherwin Chuas doktorandprojekt här.
Läs mer om Sherwin Chua här.

Hugo Ekström

Hugo Ekström är doktorand vid JMG sedan 2023. Han har sedan tidigare en masterexamen i Digitala medier och samhälle från Uppsala universitet där han även har arbetat som forskningsassistent vid institutionen för Informatik och media. 

Hugo Ekströms forskningsintresse rör politisk kommunikation och normalisering av radikal och extrem högerpopulism i ett nytt medielandskap.

Erik Espeland

Erik Espeland är doktorand vid JMG sedan 2023. Han har sedan tidigare en kandidatexamen i journalistik samt en masterexamen i politisk kommunikation, båda från JMG. 

Erik Espelands forskningsintresse rör främst nyhetskonsumtion och nyhetsundvikande i det moderna medielandskapet.

Sara Ivarsson

Avhandlingsprojektet fokuserar på hur kommunikation tolkas, förhandlas och förstås som idé i processen av att konstruera en ny myndighet, samt hur dessa idéer får genomslag i verksamheten och vilka konsekvenser det får för beslutsfattande, aktiviteter och kommunikationsarbete. Läs mer om Sara Ivarssons doktorandprojekt Kommunikation som idé och praktik i en svensk myndighet.

Läs mer om Sara Ivarsson här.

Johannes Johansson

Hans avhandlingsprojekt Mediebudskap, inramning och strukturering av uppfattningar handlar om medias inflytande över den allmänna opinionen och medborgares uppfattningar av samhället. Det är ett väl studerat samband som dock fortfarande står oklart och ofta förändras. Exempelvis, frågan om hur det kommer sig att individers uppfattning om sin samtid kan skilja sig så vilt utan tydliga stora skillnader i personliga upplevelser tillskrivs ofta media. Forskningsprojektet utförs som del av det större forskningsprogrammet Variationer av medieeffekter (VARME) och är inom det fokuserat mot ”Frame” och dagordningsteori. Med hjälp av innehållsanalyser, en enkätstudie över flera år, en longitudinell experimentstudie och eventstudie syftar projektet till att fånga gradvisa utvecklingar och dynamiker i överföring från medias inramning av samhällsproblem till individers uppfattningar. Analys av det materialet möjliggörs med hjälp av maskininlärning. 

Läs mer om Johannes Johansson här.

Sofia Johansson

Hennes forskningsintresse fokuserar på kriskommunikation och desinformation. Hon är särskilt intresserad av hur de socialteknologiska strukturerna på sociala medieplattformar kan förstärka desinformationsmeddelanden under en kris, de berättandetekniker som används för att sprida desinformation under en kris och de potentiella effekterna av sådana tekniker när det gäller övertygelser och attityder.

Läs mer om Sofia Johansson här.

Ane Mestvedthagen

Ane Mestvedthagen är doktorand vid JMG sedan 2023.

Amanda Ramsälv

Journalistik med dess nyhetsrapportering är en av de centrala kunskapsproducerande institutionerna. Amanda Ramsälvs avhandling undersöker vilken form av kunskap nyheter är. Läs mer om hennes doktorandprojekt Nyheter som kunskap.

Läs mer om Amanda Ramsälv här. 

Gregor Retteneger

Hans avhandlingsarbete undersöker konspirationsteorier och politiska hundvisslor, så kallade dogwhistles, i sociala medier och ingår i GRIPES projektet och WASP-HS.

Läs mer om Gregor Retteneger här.

Pavel Rodin

Disputerade den första september 2023 med avhandlingen Voices in the Arena. A participation-Centred Study of Multivocal Risk and Crisis Communication on Social Media.  Där undersöker han kommunikation om hälsofrågor på sociala medier .

Du kan hämta avhandlingen här i Göteborgs universitets elektroniska arkiv GUPEA.

Läs mer om Pavel Rodins doktorandprojekt Kriskommunikation och sociala medier

Läs mer om Pavel Rodin här.

Maria Sjögren

Hennes avhandlingsarbete handlar om medborgardialoger som kommunikativa och sociala praktiker. Läs mer om Maria Sjögrens doktorandprojekt Discursive dimensions of public participation.

Läs mer om Maria Sjögren här.