Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Den här sidan är under uppbyggnad. Mer information publiceras löpande.

Dennis Andersson

Hans avhandling fokuserar på hur medieeffekter påverkar människors uppfattningar om samhällsproblem och har anknytning till JMG:s forskningsprojekt Variationer av medieeffekter (VARME).

Läs mer om Dennis Andersson här. 

Salma Bouchafra

Information publiceras inom kort.

Elena Broda

Information publiceras inom kort.

Sherwin Chua

I sitt avhandlingsarbete undersöker han utvecklingen och implementeringen av nya digitala läsarintäkter bland nyhetskanalerna. Läs mer om Sherwin Chuas doktorandprojekt här.
Läs mer om Sherwin Chua här.

Sara Ivarsson

Avhandlingsprojektet fokuserar på hur kommunikation tolkas, förhandlas och förstås som idé i processen av att konstruera en ny myndighet, samt hur dessa idéer får genomslag i verksamheten och vilka konsekvenser det får för beslutsfattande, aktiviteter och kommunikationsarbete. Läs mer om Sara Ivarssons doktorandprojekt Kommunikation som idé och praktik i en svensk myndighet.

Läs mer om Sara Ivarsson här.

Johannes Johansson

​​​​​​​Information publiceras inom kort.

Sofia Johansson

​​​​​​​Information publiceras inom kort.

Md Nabil

Hans doktorandprojekt handlar om nyhetsmediers gestaltning av kvinnohat på nätet.

Läs mer om Md Nabil här.

Amanda Ramsälv

Journalistik med dess nyhetsrapportering är en av de centrala kunskapsproducerande institutionerna. Amanda Ramsälvs avhandling undersöker vilken form av kunskap nyheter är. Läs mer om hennes doktorandprojekt Nyheter som kunskap.

Läs mer om Amanda Ramsälv här. 

Gregor Retteneger

Hans avhandlingsarbete undersöker konspirationsteorier och politiska hundvisslor, så kallade dogwhistles, i sociala medier och ingår i GRIPES projektet och WASP-HS.

Läs mer om Gregor Retteneger här.

Pavel Rodin

I sitt avhandlingsarbete undersöker han kommunikation om hälsofrågor på sociala medier . Läs mer om Pavel Rodins doktorandprojekt Kriskommunikation och sociala medier

Läs mer om Pavel Rodin här.

Maria Sjögren

Hennes avhandlingsarbete handlar om medborgardialoger som kommunikativa och sociala praktiker. Läs mer om Maria Sjögrens doktorandprojekt Discursive dimensions of public participation.

Läs mer om Maria Sjögren här.

Nora Theorin

Hennes avhandlingsprojekt fokuserar på hur medier påverkar allmänhetens attityder till migration i Europa. Läs mer om Nora Theorins doktorandprojekt Mediernas påverkan på allmänhetens attityder till migration

Läs mer om Nora Theorin här.