Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Telefon
E-post
Postadress
Box 710
405 30 Göteborg
Besöksadress
Seminariegatan 1 B, 413 13 Göteborg
Leveransadress
Seminariegatan 1 B, 413 13 Göteborg

Prefekt:
Monica Löfgren Nilsson. E-post: monica.lofgren-nilsson@jmg.gu.se, tel 031 786 1186

Proprefekt & utbildningsansvarig:
Annika Bergström. E-post: annika.bergstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 5178

Viceprefekt & forskningsansvarig:
Mats Ekström. E-post: mats.ekstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 1236

Administrativ chef & ekonom: 
Anders Ahlin. E-post: anders.ahlin@jmg.gu.se, tel 031 786 4966

Programansvarig masterprogram i politisk kommunikation (PolCom):
Nicklas Håkansson. E-post, tel 031-786 4944

Programansvarig magisterprogram i undersökande journalistik (MIJ):
Ulla Sätereie. E-post, tel 031-786 4999

Ekonom och administrativ chef: 
Anders Ahlin. E-post: anders.ahlin@jmg.gu.se, tel 031 786 4966

Kommunikatör:
Cajsa Malmström. E-post: cajsa.malmstrom@jmg.gu.se, tel 031 786 119

Personalhandläggare:
Sofia Hallsten. E-post: sofia.hallsten@jmg.gu.se, tel 031 786 6310

Vaktmästare:
Vaktmästarna servar hela Campus Linné. För att underlätta arbetet, använd i första hand service-mejlen.

Studierektor forskarutbildningen: 
Magnus Fredriksson. E-post: magnus.fredriksson@jmg.gu.se, tel 031 786 1196

Studierektor journalistutbildningen:
Mathias Färdigh. E-post: mathias.fardigh@jmg.gu.se

Studierektor medie- och kommunikationsvetenskap: 
Theo Röhle. E-post: theo.rohle@jmg.gu.se, 031 786 12 28

Studievägledare 
Grundläggande nivå
Anna Fredriksson
Telefon: 031-7861183
E-post: anna.fredriksson@jmg.gu.se

Avancerad nivå och internationell koordinator
E-post: studyadm@jmg.gu.se