Bild
Students sitting and discussing over a cup of coffee
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Så funkar universitetet

Här får du en inblick i hur det fungerar att studera vid Göteborgs universitet. Du hittar bland annat information om skillnader mellan gymnasiet och universitetet, videoklipp med studenter som berättar om sina studier och hur det är att studera som förälder.

Vem studerar på universitetet?

De flesta av våra studenter börjar studera inom ett par år efter gymnasiet. Det finns även de som väljer att vänta lite längre. Ungefär 20 procent av alla studenter hos oss är 35 år eller äldre. En del har därför befunnit sig i arbetslivet en längre tid innan de påbörjar sina studier. Några har aldrig studerat på högskolenivå medan andra redan läst en akademisk utbildning. 

Vi är till för alla

Jämställdhet är högt prioriterat hos oss – alla som studerar på universitetet ska ha lika möjligheter. Vi arbetar exempelvis med inkludering och HBTQ-frågor för att göra vårt universitet så välkomnande som möjligt. Dessutom har vi som mål att rekrytera ännu fler studenter med olika bakgrund. På så sätt kan vi erbjuda en studiemiljö där en mångfald av människor möts och erfarenheter utbyts. 

Skillnader mellan gymnasiet och universitetet

Gymnasiet är för många en förberedelse för studier på universitet och högskola. Men vad är egentligen skillnaderna mellan de båda undervisningsformerna?

Högskola och universitet

Utbildning vid högskola och universitet kallas för akademisk utbildning. Sådana utbildningar är tätt knutna till olika vetenskapliga områden och ofta har de även nära koppling till näringslivet. Syftet med akademiska utbildningar är inte enbart att du ska lära dig ett yrke eller hitta ett jobb – du utbildas även i frågor som rör kritiskt tänkande, vetenskaplig metod, fakta och kunskap.

Vad är skillnaden mellan Yrkeshögskola och universitet?

Många som studerar efter gymnasiet väljer att studera antingen på högskolenivå eller på yrkeshögskola. Så vad är då skillnaden mellan de båda?

Olika typer av utbildningar

Göteborgs universitet har många olika typer av utbildningar och beroende på vad du läser och var du läser kan dina studier se ganska olika ut. Några utbildningar har föreläsningar eller seminarier nästan varje vardag medan andra har färre schemalagda timmar. När du väljer en akademisk utbildning kan du göra det i form av fristående kurser eller ett helt program.

Kom ihåg!

Alla vet inte från början vad de vill arbeta med – många bestämmer sig i slutet av utbildningen eller efter att de studerat färdigt. 

Olika typer av undervisning

När du studerar på universitet finns det olika typer av undervisning. Vanliga former av undervisning är föreläsning, seminarium och grupparbete.

Hur funkar betyg?

Som student vid Göteborgs universitet får du betyg när du examineras på en kurs. Läs mer på sidan Vägen till examen.

Programvaror för studenter

Med ditt studentkonto får du tillgång till flera olika programvaror, bland annat Office 365.

Studera med barn

Många av våra studenter väljer att studera efter att de blivit föräldrar. Även om det kan kräva lite mer planering finns det goda möjligheter att kombinera studier med livet som förälder. Du har bland annat rätt till tilläggsbidrag från CSN och skulle ditt barn bli sjukt har du rätt till ersättning för att vara hemma och vårda barnet – precis som om du hade arbetat.

Studentkåren

En studentkår är en organisation som drivs av studenter. Kåren är kanske mest känd för att ordna mottagningar, fester och andra aktiviteter för studenter, men den tar också tillvara studenters intressen på universitetet och i samhället runt omkring. Sådana intressen kan handla om dina möjligheter att träffa andra studenter, att ha en meningsfull fritid, att få en bra utbildning och att få tag på en lägenhet.

Det finns fyra vid Göteborgs universitet: Göta studentkår, Handelshögskolans studentkår, Konstkåren och Sahlgrenska akademins studentkår. Vilken som passar dig beror på den utbildning som du läser.

Studenttidningen Spionen

Götheborgske Spionen kan du läsa om allt möjligt som är relaterat till livet som student i Göteborg. Tidningen drivs av Göteborgs studentkårer och vänder sig till studenter och anställda vid universitetet.

Träffa våra studenter

I en serie videoklipp får du träffa våra studenter som pluggar på olika utbildningar vid universitetet. De svarar på frågor som exempelvis vad de tycker om sina studier, vad som skiljer universitetet från gymnasiet och vad de ska göra efter sina studier.