Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lejon utanför Vasaparken - universitetets huvudbyggnad
Foto: Nina Romanus
Länkstig

Stöd Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över 47 000 studenter och en rikt differentierad forskning. Ända sedan starten av dåvarande Göteborgs Högskola 1891 har stöd från näringsliv och stiftelser varit viktiga. Ett exempel är donationen från Oscar Ekman som möjliggjorde byggandet av huvudbyggnaden i Vasaparken.

Genom att stödja universitetet skapar du  bättre förutsättningar för en ökad kunskap som kan vara till stor nytta för många – idag och i framtiden.

Var med och bidra till universitetets forskning och utbildning!

Bild
Eva Wiberg - Rektor på Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg

"En gåva betyder så mycket. Den kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande i ett forskningsprojekt eller betyda att en student utanför Europa har möjlighet att kunna bedriva studier vid Göteborgs universitet. Universitetet bedriver också konstnärlig verksamhet som berikar universitetet nationellt och internationellt. När det gäller forskning kan också en liten summa ha avgörande betydelse. Forskning är ofta som att lägga ett pussel med tusentals bitar. Saknas en liten bit kan upptäckten och i slutändan nyttiggörandet av forskningsresultaten utebli.

Göteborgs universitet är ett stort universitet. Vi har tusentals forskare som är verksamma inom breda fält som medicin, naturvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, humaniora och konst. Vi har 47 000 studenter varav en del är internationella studenter. Ett bidrag kan innebära en frigörande kraft både på ett personligt och strukturellt plan för de inkommande studenterna. Vi välkomnar ditt stöd till vår verksamhet. Stödet kan se olika ut beroende på vad du själv brinner för. En praktikplats till våra studenter är också ett sätt att stödja. Din insats, oavsett hur stor den är kan ha stor betydelse för verksamheten."

Eva Wiberg
Rektor

Kontakta oss!

Ditt bidrag till Göteborgs universitet hjälper forskningen framåt. Därför tar Göteborgs universitet tacksamt emot gåvor, stora som små. Alla gåvor bidrar till universitetets utveckling och byggandet av ny kunskap. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur du kan stödja Göteborgs universitets forskning och utbildning för en bättre värld.

Ulrika Nilsson - Filantropi och partnerskap

Så här kan du stödja oss

Gåvoförfarande

Gåvobrev kan skrivas antingen på egen hand eller tillsammans med en jurist på bank eller advokatbyrå. I gåvobrevet anges tydligt att avsändaren avser att överlämna en gåva till Göteborgs universitet, samt eventuellt ändamål för pengarna.

Gåvobrevet skickas till:
Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg.

Stiftelser och fonder

Det finns flera olika stiftelser och fonder vid Göteborgs universitet med
olika syften och inriktningar. Är du intresserad av att bidra till universitetet genom att skänka pengar till någon av dessa eller är intresserad av att skapa en särskild
stiftelse eller fond i ditt eget namn är du mycket välkommen att kontakta oss.

Testamente

Genom att skriva testamente bestämmer du aktivt hur du vill fördela din kvarlåtenskap. Det kan även vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att skriva testamente. Finns inget testamente regleras fördelningen av kvarlåtenskapen enligt lag. Saknar du nära släktingar tillfaller dina
tillgångar Allmänna arvsfonden. Vi rekommenderar att du anlitar juridisk hjälp för korrekt formulering och hantering av ditt testamente.