Göteborgs universitet
Bild
Professor Mats Ekström, JMGH, med gästforskare
Professor Mats Ekström (till höger), JMG, med gäst, professor Zvi Reich från Ben-Gurion University of the Negev.
Foto: Cajsa Malmström

Vår forskning

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) är ett ledande centrum för forskning och undervisning om journalistik, medier och kommunikation i Sverige. Forskning bedrivs inom ett flertal områden i våra olika forskargrupper och bedömdes som världsledande inom journalistik, politisk kommunikation och kriskommunikation i den senaste externa utvärderingen (red 19).

Institutionen etablerades 1990 genom en sammanslagning av Journalisthögskolan och Avdelningen för Masskommunikation vid Statsvetenskapliga institutionen. Institutionen har sedan starten utvecklat en bred forskningsagenda med uttalad samhällsvetenskaplig profil och stark empirisk orientering där en mångfald av metoder används. Institutionen utmärker sig särskilt för sina långvariga forskningsprogram om journalistik och demokrati, mediepublik och opinionsforskning, baserade på longitudinella studier och surveymetoder. Forskningen vid JMG fokuserar ofta på frågor om hur den långsiktiga omvandlingen av mediesystemet påverkar producerande organisationer, produktionsprocesser, journalistprofessionen och publiken.
Forskningen vid JMG har en stark ambition att spela en aktiv roll i samhället genom att verka för en interaktion och dialog med professionella organisationer, bransch och samhället i stort. Ambitionen att kombinera forskningen med hög kvalitet i undervisningen har alltid varit en ledstjärna för JMG. Ett nyckelområde för forskningen är att överbrygga och länka samman de praktiska och teoretiska delarna av forskning och undervisning och skapa samarbeten som kan bidra till innovation och ökad kvalitet på kommunikationsområdet och i journalistiken.

Aktuellt

Senaste vetenskapliga publikationer

 

Media Salience Shifts and the Public’s Perceptions About Reality: How Fluctuations in News Media Attention Influence the Strength of Citizens’ Sociotropic Beliefs
Författare: Monika Djerf-Pierre, Adam Shehata, Bengt Johansson

Instruction as Self-Protection
Författare: Bengt Johansson, Gabriella Sandstig

Disentangling the relationship between conspiracy mindset versus beliefs in specific conspiracy theories
Författare: Jesper Strömbäck, Elena Broda, Yariv Tsfati, Malgorzata Kossowska, Rens Vliegenthart

Success or Failure? News Framing of the COP26 Glasgow Summit and its Effects on Citizens’ Beliefs About Climate Change
Författare: Per Oleskog Tryggvason, Adam Shehata

A bridge over sustainable water: Politicians' perceptions about the preconditions for collective action
Författare: Anna Bendz, Patrik Öhberg

Selective news avoidance: consistency and temporality
Författare: Kim Andersen, Adam Shehata, Morten Skovsgaard, Jesper Strömbäck

Enacting Journalistic Authority: The Communicative Challenges and Competences of Live Two-Way Correspondents in Swedish Public Service Broadcasting
Författare: Mats Ekström, Åsa Kroon, Emil Östlund

The scary world syndrome: News orientations, negativity bias, and the cultivation of anxiety
Författare: Kim Andersen, Monika Djerf-Pierre, Adam Shehata

Hitta samtliga publikationer i Göteborgs universitets databas GUP här.

Filmer med JMG:s forskare

Navigate to video: Orla Vigsö förklarar propaganda och krig
Video (1:48)
Orla Vigsö förklarar propaganda och krig
Navigate to video: Se Magnus Fredriksson berätta om sin studie a logotyper
Video (18:03)
Se Magnus Fredriksson berätta om sin studie a logotyper
Navigate to video: Vem lyssnar på gamla tanter?
Video (2:34)
Vem lyssnar på gamla tanter?
Navigate to video: Corona och hotet mot journalistiken
Video (1:48)
Corona och hotet mot journalistiken
Navigate to video: Forskare förklarar om filterbubblor
Video (3:21)
Forskare förklarar om filterbubblor