Göteborgs universitet
Bild
Professor Mats Ekström, JMGH, med gästforskare
Professor Mats Ekström (till höger), JMG, med gäst, professor Zvi Reich från Ben-Gurion University of the Negev.
Foto: Cajsa Malmström

Vår forskning

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) är ett ledande centrum för forskning och undervisning om journalistik, medier och kommunikation i Sverige. Forskning bedrivs inom ett flertal områden i våra olika forskargrupper och bedömdes som världsledande inom journalistik, politisk kommunikation och kriskommunikation i den senaste externa utvärderingen (red 19).

Institutionen etablerades 1990 genom en sammanslagning av Journalisthögskolan och Avdelningen för Masskommunikation vid Statsvetenskapliga institutionen. Institutionen har sedan starten utvecklat en bred forskningsagenda med uttalad samhällsvetenskaplig profil och stark empirisk orientering där en mångfald av metoder används. Institutionen utmärker sig särskilt för sina långvariga forskningsprogram om journalistik och demokrati, mediepublik och opinionsforskning, baserade på longitudinella studier och surveymetoder. Forskningen vid JMG fokuserar ofta på frågor om hur den långsiktiga omvandlingen av mediesystemet påverkar producerande organisationer, produktionsprocesser, journalistprofessionen och publiken.
Forskningen vid JMG har en stark ambition att spela en aktiv roll i samhället genom att verka för en interaktion och dialog med professionella organisationer, bransch och samhället i stort. Ambitionen att kombinera forskningen med hög kvalitet i undervisningen har alltid varit en ledstjärna för JMG. Ett nyckelområde för forskningen är att överbrygga och länka samman de praktiska och teoretiska delarna av forskning och undervisning och skapa samarbeten som kan bidra till innovation och ökad kvalitet på kommunikationsområdet och i journalistiken.

Aktuellt

Senaste vetenskapliga publikationer

 

Valet 2022: Valnyheter online och offline
Författare: Bengt Johansson, Jesper Strömbäck

Journalist '18. Huvudresultat från den svenska journalistundersökningen
Författare: Ulrika Andersson

The significance of feminist infrastructure: #MeToo in the construction industry and the green industry in Sweden
Författare: K. Hansson, H. Ganetz, Malin Sveningsson

Promoting Gender Equality in Media Content: A Limitation or Extension of Freedom of Expression?
Författare: Maria Edström, Eva-Maria Svensson

Internet perceptions among older adults in Sweden
Författare: Annika Bergström

Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries
Författare: Yannis Theocharis, Ana Cardenal, Soyeon Jin, Toril Aalberg, David Nicolas Hopmann, Jesper Strömbäck, Laia Castro, Frank Esser, Peter Van Aelst, Claes de Vreese et al.

Ovisshetens tid. Den nationella SOM-undersökningen 2022
Författare: Ulrika Andersson, Patrik Öhberg, Johan Martinsson, Nora Theorin

Hitta samtliga publikationer i Göteborgs universitets databas GUP här.

Filmer med JMG:s forskare

Video (1:48)
Orla Vigsö förklarar propaganda och krig
Video (18:03)
Se Magnus Fredriksson berätta om sin studie a logotyper
Video (2:34)
Vem lyssnar på gamla tanter?
Video (1:48)
Corona och hotet mot journalistiken
Video (3:21)
Forskare förklarar om filterbubblor