Bild
En student sitter på en bänk och skriver på sin bärbara dator
Du anmäler dig till våra utbildningar på antagning.se.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Anmälan till studier vårterminen 2024

Du kan anmäla dig till studier för vårterminen 2024 från 15 september till 16 oktober.

Mer information hittar du på sidan Viktiga datum.

Till några av Göteborgs universitets utbildningar gäller andra anmälningsdatum. Du hittar mer information om vilka datum som gäller på respektive institutions hemsida.

Hur söker jag till en utbildning?

Du söker genom att anmäla dig till kurser och program på antagning.se. Om du inte har ett användarkonto sedan tidigare skapar du ett nytt.

När du har valt kurser och program som du vill studera måste du rangordna dem med ditt förstahandsval överst. Tänk på att ange reservalternativ ifall ditt förstahandsval skulle ställas in och du vill studera en annan utbildning.

När du är klar kontrollerar du om du behöver komplettera din anmälan med dokument. Fler instruktioner för hur du går till väga för att anmäla dig hittar du på antagning.se.

Det är viktigt att du väljer rätt ordning på dina utbildningar. Efter sista anmälningsdag kan du inte längre ändra ordningen utan att din anmälan blir en sen anmälan. Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng per termin. När du har blivit antagen till 45 högskolepoäng blir du automatiskt struken på de utbildningar som du har rangordnat lägre.

Prioritera - tänk på ordningen (antagning.se)

Om du vill lägga till betyg och dokument till din anmälan måste de vara uppladdade på antagning.se senast vid sista kompletteringsdag. På antagning.se finns information om vilka datum som gäller för den anmälan du har gjort.

Sommarkurser har ingen kompletteringstid, vilket innebär att alla dokument måste vara inne senast sista anmälningsdag.

För att styrka arbetslivserfarenhet eller yrkeslivserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg eller arbetsgivarintyg på antagning.se. Arbetslivserfarenhet är all din erfarenhet från arbetslivet. Yrkeslivserfarenhet är specifik arbetslivserfarenhet, exempelvis ett arbete som sjuksköterska eller lärare.

Kontrollera att följande information finns med i ditt intyg innan du laddar upp det på antagning.se:

 • Tjänstens omfattning (är du timanställd måste antal timmar framgå)
 • Under vilken period du har arbetat (datum)
 • Titel på tjänst
 • Ditt namn och personnummer
 • Datum när intyget utfärdades
 • Kontaktuppgifter till arbetsgivaren
 • Underskrift av arbetsgivaren

För att ett tjänstgöringsintyg ska godtas och registreras ska det vara daterat tidigast den dag anställningen upphörde. Pågående anställning styrks med ett aktuellt tjänstgöringsintyg.

Intyg om arbetslivserfarenhet på antagning.se

Kan jag intyga min erfarenhet med ett anställningsbevis?

Vi tar bara emot anställningsbevis om det gäller en pågående anställning som har startat efter

 • 1 januari inför en höstterminsantagning
 • 1 juli inför en vårterminsantagning (det år ansökan görs).

Äldre anställningsbevis kommer inte att godtas.

Till vissa utbildningar ska du i samband med att du har gjort din anmälan även skicka in exempelvis arbetsprov och motivationsbrev. Du hittar den informationen i kurs- eller programbeskrivningen på gu.se: Hitta utbildning.

När din anmälan är granskad får du e-post om att kontrollera att dina uppgifter stämmer på antagning.se.

Om du har blivit struken till en kurs som du redan är registrerad på ska du kontakta en studievägledare på den kursansvariga institutionen. Då kan de omregistrera dig på kursen.

Frågor om en kurs eller ett program

Om du har meriter från akademiska studier utomlands måste du styrka studiernas längd med hjälp av ett transcript. Ett transcript är en kopia på ett studiebevis från utlandet. I ett sådant finns uppgifter om hur många veckor eller terminer du har studerat och om det har varit på heltid.

Transcript på svenska, norska, danska, isländska, finska och engelska accepteras. Om ditt transcript är skrivet på ett annat språk måste det översättas av en auktoriserad översättare.

Har du frågor om utländska akademiska meriter? Då är du välkommen att kontakta Section of Admissions.

Du som är medborgare i ett nordiskt land, EU, EES eller i Schweiz behöver inte betala anmälnings- eller studieavgift. Däremot måste du styrka ditt medborgarskap genom att ladda upp giltig identitetshandling på antagning.se.

Det går inte att svara på i förhand hur stor chansen är. Det varierar nämligen från år till år beroende på exempelvis hur många som sökt. Däremot kan du alltid ta reda på antagningsstatistik för tidigare år.

Antagningsstatistik på antagning.se

Om du har läst en del av ett program vid ett annat lärosäte och vill byta till Göteborgs universitet kan du ansöka om antagning till senare del av program. Kontakta en studievägledare på den institution som har din utbildning, så hjälper de dig vidare.

Frågor om en kurs eller ett program

Sen anmälan – om du har missat ansökningsperioden

Majoriteten av våra utbildningar stänger för anmälan efter sista anmälningsdag och öppnar för sen anmälan efter första antagningsbeskedet. För att se vilka kurser och program som är öppna för sen anmälan kan du söka på antagning.se eller i vår utbildningskatalog Hitta utbildning. Här kan du även se när och om anmälan öppnar igen.

Kom ihåg att ladda upp betyg och dokument i samband med din anmälan.

Antagningsprocessen
Kompletteringsdag, meritvärde och vidimera – det är enklare än det låter att göra en anmälan till universitetet. På antagning.se finns en ordlista som förklarar de olika begrepp.

Vad är behörighet?

Behörighet betyder att du har tillräckliga kunskaper för att klara av dina studier. Det finns grundläggande behörighet som krävs för alla högskolestudier och särskild behörighet som bara gäller för vissa utbildningar.

Grundläggande behörighet på grundnivå kan du få på olika sätt. Det vanligaste sättet är genom en avslutad utbildning på gymnasienivå.

Mer information om grundläggande behörighet finns på antagning.se.

Grundläggande behörighet på antagning.se

Program: För att du ska kunna läsa ett program på avancerad nivå måste du ha en examen på grundnivå med minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Kurser: För att du ska kunna läsa kurser på avancerad nivå behöver du ha studerat på grundnivå. Du behöver däremot inte ha en examen på grundnivå för att göra detta, men alla kurser på avancerad nivå har särskilda förkunskapskrav. Vilka krav som gäller för en kurs kan du läsa om i kursbeskrivningen som du hittar på gu.se.

Hitta utbildning

För att klara av undervisningen på en utbildning måste du ibland ha kunskaper i speciella ämnen. Det kallas särskild behörighet och innebär ofta krav på särskilda kunskaper från olika kunskaper. Det kan till exempel vara krav på kurser från gymnasiet, högskola, universitet eller ett motivationsbrev.

Särskild behörighet (antagning.se)

Reell kompetens – en annan väg till behörighet

Om du saknar formell behörighet kan du bli behörig till en utbildning genom andra kunskaper och erfarenheter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan du ansöka om att få prövade som reell kompetens.

Reell kompetens kan vara andra former av utbildning, yrkeserfarenhet eller ideella engagemang. Vilka erfarenheter som är relevanta beror på vilket förkunskapskrav du inte uppfyller till den utbildning som du söker.

 • Reell kompetens är ett alternativt sätt att visa att du har skaffat dig de kunskaper och den kompetens som krävs för en viss utbildning som du inte är formellt behörig till
 • Om du redan är formellt behörig till en utbildning ska du inte ansöka om reell kompetens
 • Det går inte att ansöka om reell kompetens för exempelvis urvalsgrupp eller meritvärde

Vad ska jag ta upp i min ansökan? 

I din ansökan ska du beskriva och styrka dina motsvarande kunskaper till det förkunskapskrav du saknar. Du kan ansöka om reell kompetens för grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Detta är aktuellt om du helt eller delvis saknar grundläggande behörighet till universitetsstudier. Exempelvis om du har ett samlat betygsdokument från gymnasiet och har några års arbetserfarenhet.

För att kunna ansöka att få grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete behöver du ha lägst betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B 
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A 
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet för grundläggande behörighet kan till exempel vara:

 • Anställning
 • Eget företag
 • Vård av barn eller annan person
 • Värnpliktstjänstgöring

På antagning.se kan du läsa mer om grundläggande behörighet: Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete.

På antagning.se kan du läsa mer om vilka uppgifter som krävs i ett intyg för att det ska godtas: Intyg om arbetslivserfarenhet.

Detta är aktuellt om du saknar särskild behörighet till den utbildning du sökt. Om du exempelvis saknar en gymnasiekurs kan du gå in på Skolverkets hemsida och ta del av gymnasiekursens mål. Utgå då från målen när du ska beskriva hur du har fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Tänk på att du i din ansökan ska beskriva och styrka de kunskaper du har med utgångspunkt i de förkunskapskrav som krävs för den sökta utbildningen.

För att läsa exempelvis Företagsekonomi 1 behöver du ha grundläggande behörighet men även särskilt behörighet i form av följande kurser:

 • Engelska B eller Engelska 6
 • Matematik C eller Matematik 3b/3c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 

Om du exempelvis saknar Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 behöver du visa att du lärt dig de kunskaperna på något annat sätt än genom studier på gymnasiet. Du ska då i ett dokument beskriva dina kunskaper i samhällskunskap, hur du fått dem och hur de ger dig förutsättningar att klara av utbildningen. Du behöver också ladda upp intyg som styrker dina kunskaper. Ett intyg kan exempelvis vara från en yrkesutbildning eller kursplan för en utbildning på universitetsnivå. Om du har arbetat kan du även skicka med ett tjänstgöringsintyg där det framgår hur du har skaffat dig kunskaperna som saknas och hur du har arbetat med dem.

Hur ansöker jag om reell kompetens?

Du ansöker om reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet på antagning.se:

 1. Anmäl dig till utbildningen i vanlig ordning
 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” (du hittar den i länken nedan)
 3. Beskriv i ett dokument dina motsvarande kunskaper till det förkunskapskrav du saknar och hur du har fått dem
 4. Se till att du har intyg som styrker dina kunskaper
 5. Ladda upp blanketten, dokumentet och intyg på antagning.se

Ansök om prövning så här (antagning.se)

Din ansökan om reell kompetens vid Göteborgs universitet måste laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag.

Vi handlägger ansökan om reell kompetens ända fram till urvalet. Om din ansökan om reell kompetens beviljas kommer detta att synas på antagning.se. Om din ansökan inte beviljas får du ett meddelande via antagning.se.

Prövning av reell kompetens görs huvudsakligen av en bedömargrupp på sektionen för antagning vid Göteborgs universitet. Syftet med vår bedömning är att undersöka om du uppfyller förkunskapskravet på annat sätt än genom formell behörighet. För akademiska förkunskapskrav kan bedömningen göras i samråd med den institution vid universitetet där utbildningen finns.

Vi prövar reell kompetens genom att först titta på vad du saknar för den utbildning du söker. Vi granskar sedan innehållet i din ansökan samt tittar på dina meriter som är registrerade på antagning.se och dina eventuella tidigare uppladdade dokument. Vi tar inte i beaktning varför du söker utbildningen.

Kom ihåg att en ansökan om reell kompetens är en individuell prövning. Vi kan inte svara på i förhand vilka chanser du har att bli behörig genom reell kompetens.

Urval – när det är konkurrens om platserna

Ofta är det fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än det finns platser. Då måste ett urval göras. Som sökande ingår du i en eller flera urvalsgrupper baserat på dina meriter. I urvalet jämförs alla sökandes meriter och de med högst meritvärde får platsen.

Till grundkurser och program på grundnivå kan du öka dina chanser att komma in genom att göra högskoleprovet. Kom ihåg att du inte kan använda dig av vårens högskoleprovsresultat när du söker sommarkurser.

Högskoleprovet

Meritvärde – poängen du konkurrerar med

Dina betyg omräknas till ett meritvärde som du använder för att konkurrera om en plats. Ditt meritvärde ingår i en urvalsgrupp. Du kan delta i flera urvalsgrupper baserat på vilka meriter du har. Har du till exempel läst på universitet tidigare kan du även få ett meritvärde baserat på dina högskolepoäng. Under rubriken ”Urvalsgrupper vid Göteborgs universitet” kan du se vilka grupper som finns.

Räkna ut ditt meritvärde på antagning.se

När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning till alla utbildningar utom läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Istället för lottning används provresultatet från högskoleprovet till hälften av platserna i betygsurvalet vid läkarprogrammet.

Vid lika meritvärde på antagning.se

Urvalsgrupper

Vilka urvalsgrupper du tillhör anges på ditt antagningsbesked. För urvalsgrupperna som baseras på högskolepoäng räknas antalet godkända högskolepoäng vid sista anmälningsdag.

 • PG: Platsgaranti för alla behöriga som sökt innan sista anmälningsdag.
 • BI: Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg utan kompletteringar.
 • BII: Gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg med kompletteringar.
 • BF: Studieomdöme från folkhögskola.
 • HP: Resultat från högskoleprovet.
 • APGA: Antal högskolepoäng upp till högst 165, för urval till kurser på grund- och avancerad nivå samt program som inleds på avancerad nivå.
 • APOM: Antal högskolepoäng inom visst ämnen eller ämnesområde upp till högst 165, för urval till kurser på grund- och avancerad nivå.
 • APAV: Antal högskolepoäng upp till högst 285, för urval till kurser på avancerad nivå.
 • AU: Alternativt urval, exempelvis särskilt prov eller intervju.
 • YL: Yrkeserfarenhet.
 • ÖS: Behöriga sökande som saknar meriter som kan ingå i en urvalsgrupp.
 • SA: Sena sökande efter sista anmälningsdag. Rangordnas i turordning efter att anmälan inkom.

Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl

I undantagsfall kan Göteborgs universitet göra avsteg från de urvalsgrunder som gäller för en utbildning. Detta kallas förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl.

Du kan ansöka om förtur till en utbildning om du av medicinska skäl inte har samma förutsättningar att konkurrera om en plats som andra sökande har. Då kan vi ta hänsyn till dina begränsningar i

 • dina konkurrensmöjligheter i betygs- eller högskoleprovsurvalet
 • ditt val av studieort.

Du måste ha ett betygsmedelvärde eller högskoleprovsresultat som ligger nära gränsen för vad som brukar krävas för antagning till det aktuella programmet eller kursen. För betygsurval får skillnaden inte vara mer än 1,0 och för högskoleprovet 0,1. Vi jämför ditt meritvärde med föregående års antagning, till exempel HT2021 om du söker till HT2022. Tidigare års betygsmedelvärden kan du söka fram via Universitets- och högskolerådets webbplats.

Antagningsstatistik (uhr.se)

Tänk på att ansöka med en fullständig ansökan. Du måste styrka dina skäl med intyg och för att underlätta handläggningen är det bra om du har alla intyg du behöver när du gör din ansökan. Intygen behöver vara signerade och daterade.

Anmäl dig till utbildningen som vanligt på antagning.se. Skicka därefter in en ansökan till Göteborgs universitet.

 • I ansökan ska det framgå vilka utbildningar du ansöker om avsteg från urvalsgrupper för.

 • Du måste också bifoga ett personligt brev om högst en A4 där du beskriver hur ditt särskilda skäl har påverkat dina möjligheter att konkurrera med betyg och högskoleprovet.

 • Skicka även med intyg som styrker de särskilda skäl du beskriver i din ansökan. Vi godtar inte journalutdrag eller diagnosförteckning som intyg, men de kan bifogas som komplement till intyg från läkare/psykolog/skolkurator/lärare.

 • Om du ska skriva högskoleprovet, eller på annat sätt avser höja ditt meritvärde, vill vi att du uppger det i din ansökan så vi kan invänta dessa resultat.

 • Vi behöver ditt namn, ditt anmälningsnummer, eller personnummer, och din e-postadress dit vi skickar beslutet.

Skicka ansökan och intyg till:

registrator@gu.se

eller med post till:

Sektionen för antagning
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Om du vill lämna in din ansökan personligen kan du göra det i Göteborgs universitets reception på Rosenlundsgatan 4.

Ansökan och intyg ska ha nått oss senast sista anmälningsdatum. Vi bedömer din ansökan i förhållande till den utbildning du sökt. Du får svar på din ansökan via e-post i samband med att du får ditt antagningsbesked på antagning.se. Kontakta oss på sektionen för antagning om du har frågor om förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl.

Många som ansöker om förtur med hänsyn till särskilda skäl ansöker samtidigt om tidigare besked. Detta är inte något som Göteborgs universitet tillämpar, men beslut om förtur meddelas något tidigare än antagningsbeskeden från antagning.se. Hur tidigt beror på om du har pågående studier eller har skrivit högskoleprovet nyligen. Då måste vi invänta resultat från dessa och kan fatta beslut först efter sista kompletteringsdag.

Vi handlägger sena anmälningar efter att andra antagningsbeskedet skickats ut. När din anmälan är behandlad syns detta på antagning.se.