Bild
Carolina Klüft, hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2021
Carolina Klüft, hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2021
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hedersdoktorer, promotorer och värdar

Vid doktorspromotionen promoveras årets hedersdoktorer. Ursprungligen var tanken med hedersdoktorer att hedra personer som inte hade akademisk bakgrund. En hedersdoktor är en person som på olika sätt gagnat universitetet. Det är många som bidrar till att doktorspromotionen ska bli en minnesvärd och trevlig dag, däribland promotorer och värdar. Dessa personer utses av respektive fakultet och är involverade i högtiden på lite olika sätt.

Hur en hedersdoktor utses

I början av året inbjuder fakultetskanslierna alla institutioner att komma med förslag. Fakultetsstyrelsen fattar sedan beslut om vem det blir. Läs mer i handläggningsordning och i riktlinjer vid nominering av hedersdoktorer.

Det finns ett nationellt register över de personer som blivit hedersdoktor vid ett svenskt universitet:

Hedersdoktorsdatabasen, akademiskahogtider.se

Fakta om hedersdoktorer

År 1907 utsågs Göteborgs högskolas förste hedersdoktor. Det var donatorn Fredrik Gustaf Ekman, som bland annat låg bakom inrättandet av en oceanografisk institution. 1916 utsågs bland andra tonsättaren Wilhelm Stenhammar och Erland Nordenskiöld, chef för Göteborgs etnografiska museum, till hedersdoktorer.

Sedan högskolan blivit universitet 1954 hade man promoveringar vartannat år. Först i början av 70-talet infördes årliga promoveringar.

Den första kvinnliga hedersdoktorn utsågs 1941. Det var Vivi Sylwan, textilexpert och föreståndare för textilavdelningen vid Röhsska konstslöjdmuseet. Sedan dröjde det ända till 1960 innan Göteborgs universitet fick sin andra kvinnliga hedersdoktor. Det var Stina Stenhagen som tre år senare skulle bli universitetets första kvinnliga professor. Tillsammans med maken Einar forskade hon om tuberkulos.

År 1923 hade högskolan för första gången utländska hedersdoktorer. De båda var Edmund Gosse från England och amerikanen Amandus Johnson.

Kända hedersdoktorer

Några av de personer som under årens lopp blivit hedersdoktorer vid Göteborgs universitet:
Eyvind Johnson, 1953, Harry Martinson, 1954, Evert Taube, 1966, Alva Myrdal, 1975, Tage Erlander, 1981, Bruno Kreisky, 1981, Ingrid Segerstedt-Wiberg, 1981, Uno Myggan Ericson, 1987, Vigdís Finnbogadóttir, 1990, Percy Barnevik, 1991, Maj-Britt Theorin, 1991, Drottning Silvia, 1999, Herbert Blomstedt, 1999, Roy Andersson, Göran Rosenberg, 2000, Jan Eliasson, 2001, Bodil Jönsson, 2002, Hans Blix, 2004, PG Gyllenhammar, 1981 och 2003, Kent Andersson 2005, Zygmunt Bauman 2006, Hillary Rodham Clinton 2007, Carin Mannheimer 2011, Cecilia Malmström 2011, Daniel Sjölin 2012, Cecilia Uddén 2014, Ulrika Knutson 2015, Claes Eriksson 2019, Denis Mukwege 2019, David Dencik 2020, Carolina Klüft 2021, Johanna Frändén 2022.

Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet under 100 år

Tidigare medarbetaren Claes-Olof Olsson sammanställde en bok för att fira när det var 100 år sedan den första hedersdoktorn utsågs, 2007.
– Hedersdoktorer är goodwill-ambassadörer och de har på något sätt gjort en beundransvärd insats. Att bli hedersdoktor är för många en ära, säger Claes-Olof Olsson.

Läs en hel artikel om Hedersdoktorer 100 år, i GU Journalen nr 5-07

Hedersdoktorer vid alla fakulteter

Läs mer om respektive fakultets hedersdoktorer på gu.se

Handelshögskolan

Humanistiska fakulteten

IT-fakulteten

Konstnärliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Sahlgrenska akademin

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakultetet

 

Det är många som bidrar till att doktorspromotionen ska bli en minnesvärd och trevlig dag, däribland promotorer, värdar och studentmarskalkar. Dessa personer utses av respektive fakultet och kårer och är involverade i högtiden på lite olika sätt.

Promotorer

En promotor är en person som själv är både professor och doktor och är utsedd av vederbörande fakultet att utföra promoveringen av nya doktorer och heders- och jubeldoktorer. I uppdraget som promotor ingår, förutom att utföra det ceremoniella på scenen, även att skriva under diplom och eventuellt hålla ett tal på banketten.

Värdar

Värdar representerar fakulteten och hanterar kontakterna med heders- och jubeldoktorerna. Deras roll är viktig för att allt det praktiska ska fungera tillfredställande. I värdskapet ingår, förutom att vara kontaktperson för heders- och jubeldoktorerna, ordna med resa och uppehälle, samla in information för insignier och underlag till promotionsskriften, anmäla dem och eventuella gäster till ceremonin och banketten samt att ta hand om dem när de är här.

Studentmarskalkar

Vid de flesta av universitetets högtider medverkar studentmarskalkar. Det är studentorganisationerna/kårerna som utser marskalkar. 

Marskalkarna är klädda i akademisk högtidsdräkt, alltså frack eller långklänning, samt studentmössa och marskalkband. Deras uppgifter under exempelvis en doktorspromotion är att fungera som värdar, visa gästerna vägen, dela ut program, delta i den akademiska processionen med fanor etc. Dessutom utgör marskalkarna ett mycket viktigt inslag när det gäller att skapa en akademisk stämning under hela högtiden.

Vill du veta mer om att vara studentmarskalk på universitetet?
Ta kontakt med hogtider@gu.se eller någon av kårerna nedan.

Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
marskalk@saks.gu.se

Handelshögskolans i Göteborg studentkår
marskalkambetet@hhgs.se

Göta studentkår, GÖTA
exp@gota.gu.se

Konstkåren, KONST:
info@konstkaren.gu.se

Nominering av hedersdoktorer