Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Publiceringsmönster
Både Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, och Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi, hör till de forskare som är mest citerade i världen, baserad på data från referens- och citeringsdatabasen Web of Science.
Länkstig

Publiceringsmönster vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet kännetecknas av globala perspektiv och attraherar ledande forskare från hela världen, vilket speglas i publiceringskulturen på universitetet som präglas av en ämnesmässig bredd och internationell samverkan. Här visas hur mycket våra forskare publicerar och sampublicerar med internationella forskare.

Hållbarhetsforskning

Göteborgs universitet har framstående forskning inom bland annat miljö, energi, antibiotikaresistens, transporter, vattenbruk, samt olika aspekter av mänsklig konsumtion och resursfördelning. Miljöforskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden och under åren 2015-2020 publicerade forskare från Göteborgs universitet hundratals studier per år inom området, visar data från databasen Web of Science.

Antal publikationer
Bilden visar att antalet publikationer inom hållbar utveckling har legat kring åttahundra publikationer per år under 2015–2020 och ökat något de senare åren.

Antal publikationer

2015: 791

2016: 656

2017: 815

2018: 809

2019: 885

2020: 866

Sampublicering med internationella forskare

Samverkan är en del av universitetets samhällsansvar och utgår från uppdraget att skapa, utveckla, nyttiggöra och sprida kunskap. Detta avspeglas av mängden publikationer från forskare vid Göteborgs universitet som skrivs i samarbete med internationella forskare.

Internationell sampublicering
Bilden visar att antal internationella sampublikationer har ökat under perioden 2015-2020. Baserat på data från Web of Science som matchats med data från databasen Göteborgs universitets publikationer (flest engelskspråkiga artiklar i Web of Science).

Antal internationella sampublikationer

2015: 1584

2016: 1791

2017: 1791

2018: 2067

2019: 2230

2020: 2474

Publicering per år

Antal publikationer per år varierar mycket mellan olika fakulteter och beror i hög grad på storleken på fakulteten. Det finns också samband mellan antal publikationer och vilka publikationstyper som används.

Informationen är hämtad från publikationsdatabasen GUP.  Nedan visas antal publikationer per fakultet. 

Antal publikationer per fakultet
Bilden visar att antal publikationer per år varierar mycket mellan olika fakulteter. Sahlgrenska akademin är den fakultet som publicerat mest under åren 2016–2020 (och har också flest antal anställda forskare).

2016: 826

2017: 738

2018: 764

2019: 753

2020: 629

2016: 1038

2017: 1136

2018: 1278

2019: 1001

2020: 943

2016: 226

2017: 242

2018: 225

2019: 258

2020: 258

2016: 404

2017: 411

2018: 380

2019: 340

2020: 239

2016: 1125

2017: 1075

2018: 1023

2019: 1038

2020: 1080

2016: 2705

2017: 2697

2018: 2889

2019: 3241

2020: 3292

2016: 1347

2017:1447

2018: 1367

2019: 1243

2020: 1199

2016: 736

2017: 827

2018: 796

2019: 840

2020: 581

Publiceringsformer

Universitetets uppdrag att sprida forskning avspeglas av den ökade mängden publikationer som publiceras med öppen tillgång, så kallad Open Access. De senaste fem åren publiceras allt fler studier av forskare vid Göteborgs Universitet med öppen tillgång, visar siffror från databasen Web of Science.

Publiceringsform i procent
Bilden visar att andelen öppen publicering ökade från 47 procent till 68 procent av den totala mängden publikationer från forskare vid Göteborgs universitet, under åren 2016–2020 .

Om publiceringsmönster vid Göteborgs universitet

Informationen på denna sida har tagits fram av Teamet för Publicering och Bibliometri vid Göteborgs universitetsbibliotek. Teamet tillhandahåller bibliometrisk information till beslutsfattare på olika nivåer inom Göteborgs universitet.

Mer information om bibliometriska analyser vid Göteborgs universitet.

Publiceringsform

Traditionell publikation
2016: 2208
2017: 2284
2018: 2124
2019: 2182
2020: 1566

Open Acess-publikation
2016: 1920
2017: 2116
2018: 2538
2019: 3109
2020: 3577

Andel publikationer med öppen tillgång
2016: 47%
2017: 48%
2018: 54%
2019: 59%
2020: 68%