Bild
Publiceringsmönster
Både Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, och Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi, hör till de forskare som är mest citerade i världen, baserad på data från referens- och citeringsdatabasen Web of Science.
Länkstig

Publiceringsmönster vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet kännetecknas av globala perspektiv och attraherar ledande forskare från hela världen, vilket speglas i publiceringskulturen på universitetet som präglas av en ämnesmässig bredd och internationell samverkan. Här visas hur mycket våra forskare publicerar och sampublicerar med internationella forskare.

Hållbarhetsforskning

Göteborgs universitet har framstående forskning inom bland annat miljö, energi, antibiotikaresistens, transporter, vattenbruk, samt olika aspekter av mänsklig konsumtion och resursfördelning. Miljöforskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden och under åren 2016–2021 publicerade forskare från Göteborgs universitet hundratals studier per år inom området, visar data från Web of Science och Göteborgs universitets publikationer (GUP).

Antal publikationer
Bilden visar att antalet publikationer per år inom hållbar utveckling har ökat under perioden 2016–2021.

Antal publikationer

2016: 656

2017: 834

2018: 817

2019: 907

2020: 922

2021: 1048

Sampublicering med internationella forskare

Samverkan är en del av universitetets samhällsansvar och utgår från uppdraget att skapa, utveckla, nyttiggöra och sprida kunskap. Detta avspeglas av mängden publikationer från forskare vid Göteborgs universitet som skrivs i samarbete med internationella forskare.

Internationell sampublicering
Bilden visar att antal internationella sampublikationer har ökat under perioden 2016-2021. Baserat på data från Web of Science som matchats med data från databasen Göteborgs universitets publikationer (flest engelskspråkiga artiklar i Web of Science).

Antal internationella sampublikationer

2016: 1726

2017: 1981

2018: 2095

2019: 2286

2020: 2551

2021: 2689

Publicering per år

Antal publikationer per år varierar mycket mellan olika fakulteter och beror i hög grad på storleken på fakulteten. Det finns också samband mellan antal publikationer och vilka publikationstyper som används.

Informationen är hämtad från publikationsdatabasen GUP.  Nedan visas antal publikationer per fakultet. 

Antal publikationer per fakultet
Bilden visar att antal publikationer per år varierar mycket mellan olika fakulteter. Sahlgrenska akademin är den fakultet som publicerat mest under åren 2016–2021 (och har också flest antal anställda forskare).

2016: 826

2017: 741

2018: 764

2019: 748

2020: 608

2021: 600

2016: 1039

2017: 1141

2018: 1280

2019: 1003

2020: 931

2021: 805

2016: 230

2017: 245

2018: 228

2019: 258

2020: 254

2021: 236

2016: 404

2017: 411

2018: 381

2019: 341

2020: 243

2021: 116

2016: 1124

2017: 1076

2018: 1025

2019: 1043

2020: 1090

2021: 1038

2016: 2707

2017: 2701

2018: 2895

2019: 3241

2020: 3146

2021: 3204

2016: 1352

2017: 1451

2018: 1369

2019: 1244

2020: 1155

2021: 1060

2016: 737

2017: 827

2018: 797

2019: 833

2020: 550

2021: 566

Publiceringsformer

Universitetets uppdrag att sprida forskning avspeglas av den ökade mängden publikationer som publiceras med öppen tillgång, så kallad Open Access. De senaste fem åren publiceras allt fler studier av forskare vid Göteborgs universitet med öppen tillgång, visar siffror från databasen Web of Science.

Publiceringsform i procent
Bilden visar att andelen öppen publicering från forskare vid Göteborgs universitet har ökat under åren 2016–2021.

Om publiceringsmönster vid Göteborgs universitet

Informationen på denna sida har tagits fram av Teamet för Publicering och Bibliometri vid Göteborgs universitetsbibliotek. Teamet tillhandahåller bibliometrisk information till beslutsfattare på olika nivåer inom Göteborgs universitet.

Mer information om bibliometriska analyser vid Göteborgs universitet.

Publiceringsform

Traditionell publikation
2016: 1763
2017: 1968
2018: 1818
2019: 1854
2020: 1365
2021: 1331

Open Access-publikation
2016: 1942
2017: 2340
2018: 2761
2019: 3392
2020: 3944
2021: 3983

Andel publikationer med öppen tillgång
2016: 52%
2017: 54%
2018: 60%
2019: 65%
2020: 74%
2021: 75%

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se