Bild
Publiceringsmönster
Både Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, och Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi, hör till de forskare som är mest citerade i världen, baserad på data från referens- och citeringsdatabasen Web of Science.
Länkstig

Publiceringsmönster vid Göteborgs universitet

Göteborgs universitet kännetecknas av globala perspektiv och attraherar ledande forskare från hela världen, vilket speglas i publiceringskulturen på universitetet som präglas av en ämnesmässig bredd och internationell samverkan. Här visas hur mycket våra forskare publicerar och sampublicerar med internationella forskare.

Hållbarhetsforskning

Göteborgs universitet har framstående forskning inom bland annat miljö, energi, antibiotikaresistens, transporter, vattenbruk, samt olika aspekter av mänsklig konsumtion och resursfördelning. Miljöforskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden och under åren 2018–2023 publicerade forskare från Göteborgs universitet hundratals studier per år inom området, visar data från Web of Science och Göteborgs universitets publikationer (GUP).

Antal publikationer
Bilden visar att antalet publikationer per år inom hållbar utveckling under perioden 2018–2023.

Antal publikationer

2018: 816
2019: 901
2020: 900
2021: 1074
2022: 1087
2023: 981

Sampublicering med internationella forskare

Samverkan är en del av universitetets samhällsansvar och utgår från uppdraget att skapa, utveckla, nyttiggöra och sprida kunskap. Detta avspeglas av mängden publikationer från forskare vid Göteborgs universitet som skrivs i samarbete med internationella forskare.

Internationell sampublicering
Bilden visar att antal internationella sampublikationer under perioden 2018-2023. Baserat på data från Web of Science som matchats med data från databasen Göteborgs universitets publikationer (flest engelskspråkiga artiklar i Web of Science).

Antal internationella sampublikationer

2018: 2050
2019: 2180
2020: 2428
2021: 2682
2022: 2670
2023: 2473

Publicering per år

Antal publikationer per år varierar mycket mellan olika fakulteter och beror i hög grad på storleken på fakulteten. Det finns också samband mellan antal publikationer och vilka publikationstyper som används.

Informationen är hämtad från publikationsdatabasen GUP.  Nedan visas antal publikationer per fakultet. 

Antal publikationer per fakultet
Bilden visar att antal publikationer per år varierar mycket mellan olika fakulteter. Sahlgrenska akademin är den fakultet som publicerat mest under åren 2018–2023 (och har också flest antal anställda forskare).

Publiceringsformer

Universitetets uppdrag att sprida forskning avspeglas av den ökade mängden publikationer som publiceras med öppen tillgång, så kallad Open Access. De senaste fem åren publiceras allt fler studier av forskare vid Göteborgs universitet med öppen tillgång, visar siffror från databasen Web of Science.

Publiceringsform i procent
Bilden visar att andelen öppen publicering från forskare vid Göteborgs universitet har ökat under åren 2017–2022.

Om publiceringsmönster vid Göteborgs universitet

Informationen på denna sida har tagits fram av Teamet för Publicering och Bibliometri vid Göteborgs universitetsbibliotek. Teamet tillhandahåller bibliometrisk information till beslutsfattare på olika nivåer inom Göteborgs universitet.

Mer information om bibliometriska analyser vid Göteborgs universitet.

Publiceringsform

Traditionell publikation
2018: 1096
2019: 979
2020: 819
2021: 694
2022: 526
2023: 636

Open Access-publikation
2018: 2442
2019: 2923
2020: 3454
2021: 4020
2022: 4136
2023: 3664

Andel publikationer med öppen tillgång
2018: 67%
2019: 73%
2020: 80%
2021: 84%
2022: 83%
2023: 85%