Bild
Blommor vid högtid i universitetets aula
Blommor vid högtid i universitetets aula i Vasaparken.
Foto: Carina Elmäng
Länkstig

Ceremonier och traditioner

Göteborgs universitet arrangerar årligen två stora akademiska högtider, Doktorspromotionen och Professorsinstallationen, samt en rad universitetsgemensamma ceremonier och högtidliga tillfällen. Två andra akademiska högtider är Jubeldoktorhögtiden, som genomförs under hösten, och Rektorsinstallationen som arrangeras då det är aktuellt med ny rektor.

Årligen anordnas även ceremonier och festligheter som Pensionärshögtiden, Nobelföreläsningar, Diplomering av kåraktiva studenter, The Felix Neubergh Lecture och För Nit och Redlighet i rikets tjänst (NOR). Ceremonin vid utdelningen av Sixten Heymans pris arrangeras vart tredje år.

Ceremonier 2024

Nit och redlighet, NOR - 31 januari
Medarbetare som varit statligt anställda i 30 år, eller i 25 år då de går i pension, får en gåva från Arbetsgivarverket under en ceremoni
Pensionärshögtiden - 20 februari
Medarbetare som gått i pension under 2023 firas
Diplomeringshögtiden - 22 maj
Kåraktiva studenter uppmärksammas och firas
Professorsinstallation - 12 juni
Installation av nya professorer från kalenderåret 2023.
Plats: Göteborgs Konserthus
Jubeldoktorhögtid - 20 september
Firande av jubeldoktorer - de som disputerade för 50 år sedan, 1974
Doktorspromotionen 2024 - 25 oktober
Promovering av nya doktorer som doktorerat och tagit ut sin examen
från 1 juli 2023-30 juni 2024.
Plats Kongresshallen, Svenska Mässan

Ceremonier 2025

Nit och redlighet, NOR - 5 februari
Medarbetare som varit statligt anställda i 30 år, eller i 25 år då de går i pension, får en gåva från Arbetsgivarverket under en ceremoni
Diplomeringshögtiden - 7 maj
Kåraktiva studenter uppmärksammas och firas
Professorsinstallation - 16 maj
Installation av nya professorer från kalenderåret 2024.
Plats Göteborgs Konserthus
Jubeldoktorhögtid - 12 september
Firande av jubeldoktorer - de som disputerade för 50 år sedan, 1975
Doktorspromotionen 2025 - 17 oktober
Promovering av nya doktorer som doktorerat och tagit ut sin examen
från 1 juli 2024-30 juni 2025.
Plats: Kongresshallen Svenska mässan