Göteborgs universitet
Bild
Bild på covid-19

JMG forskar om covid-19

JMG:s forskare har sedan pandemins utbrott undersökt och följt rapporteringen och kommunikation om om covid-19. Här samlar vi inlägg i medierna, vetenskapliga artiklar, filmer och bloggar av och om JMG:s forskare och pandemin. Du hittar också en expertlista på JMG:s forskare om kommunikation och covid-19.

JMG:s forskare om covid-19

Här hittar du publicerat om pandemin av JMG:s forskare.

UN-MASKING THE MASK-ISSUE. Blogg i projekt Covinform, 20220427. Författare: Tim Arasimowicz, masterstudent i politisk kommunikation, JMG, Göteborgs universitet.

Covid-19 – en kommunikativ kris. Kriskommunikation under Covid-19. KFi-rapport nr 146, Kommunforskning i Västsverige, 2022. Författare: Bengt Johansson.

Smittspridning och ryktesspridning. En studie av myndigheter, regioner och medier under Coronapandemin, Demicom, rapport nr 46. Författare: Marie Grusell, Lena Jendel och Lars Nordh.

Journalisternas frågor under Folkhälsomyndighetens presskonferenser under coronapandemin 2020. Författare: Peter Dahlgren

News articles and front pages from 19 Swedish news sites during the covid-19/corona pandemic 2020-2021. Författare: Peter Dahlgren

Does a Crisis Change News Habits? A Comparative Study of the Effects of COVID-19 on News Media Use in 17 European Countries. Författare: Peter Van Aelst, Fanni Toth, Laia Castro, Vaclav Stetka, Claes de Vreese, Toril Aalberg, Ana Sofia Cardinal, Nicoleta Corbu, Frank Esser, David Nicolas Hopmann et al.

Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries. Författare: Yannis Theocharis, Ana Cardenal, Soyeon Jin, Toril Aalberg, David Nicolas Hopmann, Jesper Strömbäck, Laia Castro, Frank Esser, Peter Van Aelst, Claes de Vreese et al.

Why Swedes Don't Wear Face Masks During the Pandemic - A Consequence of Blindly trusting the Government. Författare: Bengt Johansson, Jacob Sohlberg, Peter Esaiasson, Marina Ghersetti

Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin: Datoriserade metoder för insamling och analys av stora mängder text- och mediedata. Författare: Peter Dahlgren

News articles and front pages from 19 Swedish news sites during the covid-19/corona pandemic 2020-2021. Författare: Peter Dahlgren

Argumentum ad solidaritatem: Rhetorical Leadership Strategies in Scandinavia During COVID-19. Författare: Orla Vigsø, Kristian Bjørkdahl, Jens E. Kjeldsen, Lisa Villadsen (2021)

”De skyddar sig själva och regeringen. ”Allmänhetens syn på myndigheternas kriskommunikation. Rapport i SOM-undersökningen om coronaviruset 2021. Av: Bengt Johansson  (2021). 

Utvärdering av Mölndals stads hantering av Covid-19-pandemin Av: Jessica Algehed, Christian Jensen, Bengt Johansson, Caroline Leppänen.

Medieinnehåll och mediekonsumtion under coronapandemin. Datoriserade metoder för insamling och analys av stora mängder text- och mediedata. Av Peter M Dahlgren.

One size does not fit all – information seeking during the COVID-19 pandemic in a segregated society. Av Bengt Johansson, COVINFORM-projektet 20210707.

Why Swedes Don’t Wear Face Masks During the Pandemic – A Consequence of Blindly Trusting the Government Av Bengt Johansson, Jacob Sohlberg, Peter Esaiasson & Marina Ghersetti (2021). Journal of International Crisis and Risk Communication Research.

Ingen anledning till oro (?). SOM-antologi nr. 78, den nationella SOM-undersökningen, 2021. Redaktörer: Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg.

Bengt Johansson, David Hopmann & Adam Shehata (2021). When the rally-around-the-flag effect disappears; or when the COVID-19 pandemic becomes "normalized" . Journal of Election, Public Opinion and Parties.

Kommunforskning i Västsverige (KFi) 20210318. Godkänt, men med förbehåll – Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. En utvärdering med fokus på styrning, organisation och ledning. Av Björn Brorström, Bengt Johansson och Gustaf Kastberg Weichselberger.

Institutet för mediestudier 20210311. Journalistik i coronans tid. Rapport med bidrag från JMG:s medieforskare och studenter,

JMG och MSB 20210304. Myndigheters agerande i fokus. Ny studie om allmänhet och nyhetsbevakning om coronapandemin våren 2020.

SVT Forum 20201007. Hur har medier och myndigheter klarat corona?
Seminarium med bland andra Ulrika Andersson, SOM-institutet, samt Bengt Johansson och Marina Ghersetti, samtliga vid JMG.

Nyhetsmedier överlägset bäst för att hitta information om corona. Professor Bengt Johansson om ny studie

Tilltron till myndigheter ökade under coronakrisen

Kriskommunikation i pandemier med råd från 1349 och 1638. Professor Orla Vigsø gräver i historien

Ny studie: Coronakommunikationen fungerade sämre i utsatta förorter

Professor Bengt Johansson bloggar om forskning om kriskommunikation 

Ulla Carlsson inför pressfrihetens dag 2020: Yttrandefrihet och medier i en orostid

Ökad efterfrågan på JMG:s digitala plattform för vetenskapliga konferenser. Intervju med Mats Ekström

Om fotografi som "bevis". Av Orla Vigsø

Bengt Johansson berättar för SR:s Forskarliv om intensiv forskning under coronatider

Nu undersöker forskare riskkommunikationen till äldre i coronatider. Med Gabriella Sandstig

Ny studie visar på tidigare stabilt samhällsförtroende bland svenskar med Tim Segerberg och Bengt Johansson

Att vara snabb och korrekt - dilemma för journalister i kristid. Med Bengt Johansson och Jacob Sohlberg

JMG:s medieforskare undersöker rapporteringen om coronaviruset. Med Marina Ghersetti

Infodemi om coronavirus – en ryktesspridning som kan få förödande konsekvenser. Med Orla Vigsø