Bild
Kvinna som ler och håller en penna i handen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar ger företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer möjlighet att utveckla och förbättra sina anställdas kompetens. Universitet erbjuder färdiga utbildningar och kan ibland skräddarsy utbildningar som anpassas efter behov.

Våra uppdragsutbildningar baseras på vår kunskap inom många olika områden. Alla våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med forskningen. Våra lärare och forskare har såväl nationella nätverk som kontakter världen över.

Utbildningar inom ett flertal olika ämnen och områden

Universitetet har över 100 förberedda uppdragsutbildningar inom olika ämnen och områden. Utbudet varierar från termin till termin och erbjuds av universitetets institutioner. Vissa utbildningar återkommer regelbundet medan andra ges vid beställning.

Inom varje område finns duktig personal som gärna hjälper er att hitta den utbildning som ni efterfrågar.

Frågor och svar om uppdragsutbildningar

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildningar ges till yrkesverksamma inom företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer mot avgift. Uppdragsutbildningar knyter an till en utbildning som universitetet har examensrätt för.

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Du som uppdragsgivare måste vara en juridisk person, till exempel ett företag, en organisation eller myndighet. Du kan alltså inte beställa uppdragsutbildningar som privatperson.

Hur går det till att köpa en utbildning?

Vanligtvis kontaktar du som arbetsgivare någon av universitetets kontaktpersoner. Tillsammans går vi i genom önskemålen och kan erbjuda en utbildning.

Vad kostar en uppdragsutbildning?

För att kunna beräkna priset på en uppdragsutbildning använder Göteborgs universitet principen om full kostnadstäckning. Det innebär att avgiften är samma pris som utbildningen kostar att genomföra.

Får alla deltagare poäng för genomförd utbildning?

Ja. Alla som har fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har rätt till de poäng som utbildningen omfattar. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej.

Sker all utbildning på universitetet?

Du som uppdragsgivare har möjlighet att påverka hur uppdragsutbildningen ska genomföras. Uppdragsutbildningar kan till exempel hållas i universitetets lokaler eller i era egna lokaler. Det går också att välja om utbildningarna ska bedrivas i form av seminarier, workshops eller föreläsningar och om dessa ska ske fysiskt eller digitalt.

Kan utbildningen ge akademiska poäng?

Den som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning.

Vad menas med studieveckor?

En studievecka kan översättas som heltidsstudier under en vecka, det vill säga 1,5 högskolepoäng.

Sker utbildningen på dagtid eller kvällstid?

Tillsammans med universitetet kommer ni överens om när utbildningen ska ske. Det kan vara förmiddag, eftermiddag, med eller utan lunch, sen eftermiddag eller tidig kväll.

Vad är gamla och nya poäng?

Sedan 1 juli 2007 har en anpassning på europanivå skett för att man lättare ska kunna jämföra utbildningar från olika länder, en veckas heltidsstudier omfattar numera 1,5 högskolepoäng. Tidigare räknades en veckas heltidsstudier som ett poäng. En vanlig omfattning på kurser är numera 7,5 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar en "äldre" 5-poängs kurs.

Vad är skillnader och likheter mellan en uppdragsutbildning och en vanlig högskoleutbildning?

Som deltagare i en uppdragsutbildning kan man ibland läsa tillsammans med ordinarie studenter, det vill säga med de som sökt och antagits till en högskoleutbildning. Andra uppdragsutbildningar kan vara skräddarsydda för deltagarna, enligt arbetsgivarens önskemål om innehåll i kursen. En deltagare i uppdragsutbildning är inte en student.

Det är kvalitetsmässigt samma krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning.