Bild
Kvinna som ler och håller en penna i handen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar ger företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer möjlighet att utveckla och förbättra sina anställdas kompetens. Göteborgs universitet erbjuder färdiga utbildningar och kan ibland skräddarsy utbildningar som anpassas efter behov.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar till yrkesverksamma inom företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer mot avgift. Alla våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med forskningen. Våra lärare och forskare ingår i nationella nätverk men har också kontakter världen över.

Universitetet har över 100 förberedda uppdragsutbildningar inom olika ämnen och områden. Utbudet varierar från termin till termin och erbjuds av universitetets institutioner. Vissa utbildningar återkommer regelbundet medan andra ges vid beställning. En uppdragsutbildning  ska knyta an till den utbildning som universitetet har examensrätt för.

Du som uppdragsgivare måste vara en juridisk person, till exempel ett företag, en organisation eller myndighet. Du kan alltså inte beställa uppdragsutbildningar som privatperson.

Vanligtvis kontaktar du som arbetsgivare någon av universitetets kontaktpersoner. Tillsammans går vi i genom önskemålen och kan erbjuda en utbildning.

För att kunna beräkna priset på en uppdragsutbildning använder Göteborgs universitet principen om full kostnadstäckning. Det innebär att avgiften är samma pris som utbildningen kostar att genomföra.

Alla som har fullföljt en poänggivande utbildning och blivit examinerad har rätt till de poäng som utbildningen omfattar. Det gäller oavsett om deltagaren har högskolebehörighet eller ej.

Du som uppdragsgivare har möjlighet att påverka hur uppdragsutbildningen ska genomföras. Uppdragsutbildningar kan till exempel hållas i universitetets lokaler eller i era egna lokaler. Det går också att välja om utbildningarna ska bedrivas i form av seminarier, workshops eller föreläsningar och om dessa ska ske fysiskt eller digitalt.

Den som deltar i uppdragsutbildning får betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning.

En studievecka kan översättas som heltidsstudier under en vecka, det vill säga 1,5 högskolepoäng.

Tillsammans med universitetet kommer ni överens om när utbildningen ska ske. Det kan vara förmiddag, eftermiddag, med eller utan lunch, sen eftermiddag eller tidig kväll.

Som deltagare i en uppdragsutbildning kan man ibland läsa tillsammans med ordinarie studenter, det vill säga med de som sökt och antagits till en högskoleutbildning. Andra uppdragsutbildningar kan vara skräddarsydda för deltagarna, enligt arbetsgivarens önskemål om innehåll i kursen. En deltagare i uppdragsutbildning är inte en student. 

Det är kvalitetsmässigt samma krav på en poänggivande uppdragsutbildning som på en ordinarie utbildning.

Kontakt

Karin Åström

Enhetschef Gf

0733-68 88 68

031-786 30 91

karin.astrom@gu.se

Kontakta mig om du har frågor om uppdragsutbildning.