Bild
Kvinna som ler och håller en penna i handen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar ger företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer möjlighet att utveckla och förbättra sina anställdas kompetens. Göteborgs universitet erbjuder färdiga utbildningar och kan ibland skräddarsy utbildningar som anpassas efter behov.

Vi erbjuder uppdragsutbildningar till yrkesverksamma inom företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer mot avgift. Alla våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund och utvecklas i takt med forskningen. Våra lärare och forskare ingår i nationella nätverk men har också kontakter världen över.

Universitetet har över 100 förberedda uppdragsutbildningar inom olika ämnen och områden. Utbudet varierar från termin till termin och erbjuds av universitetets institutioner. Vissa utbildningar återkommer regelbundet medan andra ges vid beställning. En uppdragsutbildning  ska knyta an till den utbildning som universitetet har examensrätt för.

Kontakt

Karin Åström

Enhetschef Gf

0733-68 88 68

031-786 30 91

karin.astrom@gu.se

Kontakta mig om du har frågor om uppdragsutbildning.