Göteborgs universitet
Bild
Världsmusikstudenter i ett storband på scen, bilden har rörelseoskärpa på sig
Foto: Jonas Simonson
Länkstig

Fristående kurser på Högskolan för scen och musik

Vill du bygga på din utbildning, bredda din kunskap och kompetens eller lära dig något nytt bara för ditt eget nöjes skull? Fristående kurser ges löpande under året och är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges på kvällstid eller dagtid och kan vara på distans eller på plats i Göteborg.

Kurser på grundnivå, hösttermin 2024

Ansökningsperioden är 15 mars – 15 april 2024. Om inget annat anges omfattar kurser 7,5 högskolepoäng (hp).

Kurser på avancerad nivå, hösttermin 2024

Ansökningsperioden är 15 mars – 15 april 2024. Om inget annat anges omfattar kurser 7,5 högskolepoäng (hp).

Allmänna ansökningsperioder

  • Höstkurser: sök mars – april
  • Vårkurser: sök september – oktober
  • Sommarkurser: sök februari – mars

Sommarkurser 2024

Ansökningsperiod: 19 februari – 15 mars 2024.

Kurser på grundnivå, vårtermin 2024

Ansökningsperiod: 15 september – 16 oktober 2023.
Om inget annat anges omfattar kurser 7,5 högskolepoäng (hp).

Kurser på avancerad nivå, vårtermin 2024

Ansökningsperiod: 15 september – 16 oktober 2023.
Om inget annat anges omfattar kurser 7,5 högskolepoäng (hp).

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.