Bild
Anders Hagberg improviserar på en kontrabasflöjt
Länkstig

Modal improvisation 2

Kurs
MVK607
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25314
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Modal improvisation 2 – melodiska rum riktar sig till musiker med hög instrumental färdighet som vill fördjupa sin förmåga att improvisera med olika modi som utgångspunkt. Oavsett din genre är du välkommen att delta, men tidigare erfarenhet av improvisation kommer att vara en fördel i denna fortsättningskurs. Vi anpassar grupperna för att matcha olika förkunskapsnivåer.

Om utbildningen

I Modal improvisation 2 utforskar vi ovanligare modi av moderskalorna melodisk och harmonisk moll, alternativa pentatoniska skalor och några av Messiaens "Modes of Limited Transposition". Kursen utforskar också teorin bakom nord- och sydindiska ragor samt drar paralleller till arabisk maqam och västerländsk modalitet.

Kärnan i kursen bygger på insikter och metodik från Anders Hagbergs två forskningsprojekt, "Modal Improvisation from Two Perspectives – Nordic Jazz and Arabic Maqam" som pågick under perioden 2012–2014 samt "Inner and Outer Spaces – an Awareness to Achieve Flow" från 2020.

Från kursledaren

Jag vill dela med mig av insikter och verktyg som kan öka glädjen och kreativiteten i det musikaliska skapandet och förbättra kvaliteten i den instrumentala övningen. Improvisation, som har sitt ursprung i det latinska ordet "improvisus", vilket betyder "oförutsedd", är i mitt resonemang både mål och medel. Ett mål, i meningen att en musiker oavsett genre, med tillgång till sitt eget musikaliska skapande flöde, blir både friare och modigare. Aktuell hjärnforskning visar att när vi improviserar ökar aktiviteten mellan olika delar av hjärnan, medan områden för självkritik ("rätt och fel") minskar. Genom att använda improvisation som medel i övandet av musik stärker vi vår förmåga att spela med flöde, något som ger oss större njutning och glädje. Jag kallar detta "flödesspelande".

Ytterligare två nyckelbegrepp är klanglig medveten närvaro och tonala tillstånd. Tonala tillstånd innebär att vi använder modalitet som en tonal begränsning och ser det som ett musikaliskt rum eller en färg att utforska, snarare än bara en skala. Vi strävar efter att musikaliskt omfamna modusens karaktär och kvalitet genom att landa i det med gehör, teori, instrumental färdighet och kreativitet. Klanglig medveten närvaro är inspirerad av Zen-buddhismens Suizen-meditation, som betyder "blåsande zen", där medvetenhet om andningen är central. I sin ursprungliga form användes en shakuhachiflöjt som ett verktyg för att meditera över klang och tystnad.

När all vår erfarenhet, kunskap och instrumentala skicklighet samverkar optimalt, och vi har närvaron och avspändheten att hitta vår inre kreativa källa, ökar möjligheten att uppleva "flow" i musiken.

Anders Hagberg, 23 april 2023

Referenser:

Hagberg, A. Modal Improvisation from Two Perspectives – Nordic Jazz and Arabic Maqam 2012 – 2014. https://gup.ub.gu.se/publication/193266

Hagberg, A. Inner and Outer Spaces – an Awareness to Achieve Flow. 2020. https://gup.ub.gu.se/publication/301855

Messiaen, O. The Technique of My Musical Language, trans. John Satterfield, p. 58. Alphonse Leduc, Paris, 1956.

Matousek, Vlastislav. Suizen - Blowing Zen: Spirituality as Music and Music as Spirituality. 3(22), Estetyka i Krytyka, Instytut Filozofii - Uniwersytet Jagielloński, 2011, 61

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och godkänt betyg i kursen MVK606 Modal improvisation 1 eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Så är det att plugga

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler